23 Şubat-1 Mart tarihlerinde 26'ncısı kutlanan Vergi Haftası'nda nedeniyle İlçemiz Kaymakamı Mustafa DEMİR'in Mesajı;

"Bilindiği gibi anayasa ile herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü tutulmuştur. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergisiz devlet düşünülemez. Vergi; Devletin eğitim, sağlık, ulaşım, yargı gibi temel kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için zorunlu bir vatandaşlık görevidir. Bir başka ifadeyle vergiyi, devletin mükellefe yüklediği yükümlülük olarak ifade edebiliriz.

 Vergi bilincinin oluşmasında, toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir. Vergi ödemek bu ülkede yaşayan herkesin en kutsal görevidir. Ödediğimiz vergilerle devlet bizlere çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Bireysel olarak tedarik edilmesi mümkün olmayan eğitim, sağlık, ulaşım, enerji gibi hizmetlerin disipline edilerek toplumun istifadesine sunulması sağlayan devletten başka büyük bir unsur olamaz. Devletçe bize sunulan bu imkan ve hizmetlerin sürekli olması için mükelleflerin ve bizlerin yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir.

Ülkesini ve milletini seven bireyler olarak bir anayasal görev olan vergi sorumluluğumuzu yerine getirmek hayat boyu yaşam düsturumuz olması temennisiyle başta mükelleflerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve Malmüdürlüğü çalışanlarımızın Vergi Haftası'nı kutlarım."

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.