​Mhp Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Mhp Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yüz binlerce işçinin insanca çalışma koşullarından uzak ve iş güvencesinden yoksun biçimde taşeron şirketler vasıtasıyla çalıştırıldığını belirtti. Kalaycı, taşeron işçilerin kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden de birçok farklılık bulunduğunu bununda Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti. Kalaycı, kanun teklifinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu hizmetlerinin gerektirdiği sürekli görevlerde hizmet alımı yoluyla alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, varsa aynı unvanlı ya da niteliklerine uygun sürekli işçi ve memur kadrolarına, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde çalıştığı kurumlarınca atanırlar" dedi.

Taşeron işçiler: Seçimden önce verilen sözler tutulsun: Ankara Numune Hastanesi'ndeki taşeron işçiler kendilerini verilen kadro sözünün tutulması için hastane önünde basın açıklaması yaptı. CHP'li vekillerin de katıldığı eylemde işçiler "Seçimlerden önce partiler bize asgari ücret ve taşeron konusunda söz verdi. Şimdi sözlerini tutma zamanı" dediler. Hastane önündeki açıklamada tek tek söz alarak taleplerini CHP Milletvekili Murat Emir ve Şenal Saruhan eşliğinde duyuran işçilerin ortak talebi kamuda ve özelde taşeron işçiliğin sona erdirilmesi oldu. "Biz insanız kiralanamayız. Tarlada bir ot değiliz. İnsanız insanca değer görmek istiyoruz" diye bir kadın işçi hastanede taşeron temizlik işçisi olarak çalıştırılmalarına rağmen kendilerine bir çok işin yaptırıldığını anlattı. "Temizlik işçisi olarak aldılar, hasta altını, sondasını bize yaptırıyorlar. Hastanın ve bizim sağlığımız riske atılıyor. Bütün işler taşerona yüklenmiş. Biz kadro istediğimiz gibi yapacağımız işin de tanımını istiyoruz" diyen işçi, kendilerinin bu işi yapmadıkları durumda işten atılmakla tehdit edildiğini söyledi. Bütün taşeronların sesi olduklarını söyleyen işçiler son süreçte gündeme gelen taşeron özel güvelikler konusuna da değindi. Onlarında kendileri gibi aynı sıkıntıları çektiğine dikkat çeken işçiler, özel güvenliklere de kadro talebinde bulundu. İşçileri dinledikten sonra söz alan CHP Milletvekili Şenal Saruhan, "Taşeronlaştırma kuralsızlık kuralsızlık da köleliktir. Taşeronlaştırmanın kaldırılması için gayretle çalışacağız" sözünü verdi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.