​Ücretli Öğretmenlik için müracaatlar başlamıştır. aşağıdaki kriterlere göre görevlendirmeler yapılacaktır. Detaylar ve başvuru formu ekteki yazı içerisindedir.

BOZKIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİ


2015-2016 Eğitim – Öğretim yılında İlçemiz resmi okullarında kadrolu öğretmenler tarafından doldurulamayan, boş geçen sınıf, branş derslerine  "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 9. maddesine göre Ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Ücretli öğretmenlik başvuruları;24 / 08 / 2015 - 04 / 09 / 2014 tarihleri arasında müdürlüğümüzden veya internet sitesinden alınacak matbu dilekçe ile müdürlüğümüze şahsen yapılacaktır. Başvurular ihtiyaç olduğunda değerlendirmeye alınacaktır.

Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararında " Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar" ile ekindeki çizelgede " Atamaya Esas Olan Alan, Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı, Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler" kararına öncelik verilerek yapılacaktır.

 Ücretli Öğretmen olarak görevlendirme öncelikleri aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.
1-     Eğitim Fakültesi Mezunları (Görevlendirilecek Branş Mezunları)
2-     Eğitim Fakültesi Mezunları
3-     Emekli Öğretmenler
4-     Fen ve Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyonu Olanlar)
5-     Fen ve Edebiyat Fakültesi Mezunları
6-     Diğer Fakültelerin Lisans Mezunları
7-     Ön Lisans Mezunları (Geçmiş Yıllarda Tecrübesi Olanlara Öncelik Verilecek)
İhtiyaçlar, müracaatlar dâhilinde Eğitim Fakültesi mezunları, Emekli Öğretmenler ve Formasyonu olan Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından karşılanacaktır. İhtiyaç karşılanamadığı takdirde diğer fakülte mezunları ve yüksek okul mezunları arasından yukarıda belirtilen şartlara göre değerlendirme yapılacaktır.

Başvurular                   İnternet sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilecek matbu dilekçeyle şahsen yapılacaktır.                          
Görevlendirmeler             :


Görevlendirilenlerden İstenecek Belgeler:
1-     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-     Diploma Fotokopisi Veya Mezuniyet Belgesi
3-     Sabıka Kaydı
4-     Varsa Yabancı Dil, Özel Eğitim, Okul Öncesi Sertifika Veya Belgeleri 

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.