SİYASET SANATI VE TÜRKLER !!!

Genel anlamda yönetmek ve çözüm üretmek sanatıdır,siyaset...Yazılı belgeler,Orhun anıtlarına kadar gider Türklerin siyaset anlayışı. " Aç milleti doyurdum,çıplak milleti giydirdim.İç ve dışda birliği sağladım.Ey Türk senin ilini ve töreni kim bozabilir.Ey Türk titre ve kendine dön !!! " demiş atamız Bilge Kaan...

Asya steplerinden Anadolu coğrafyasına akın,akın gelmişiz.Takip edilen siyaset sayesinde Anadolu ebedi Türk yurdu olmuş...Atamız Alpaslan ve askerlerinin hediyesidir Anadolu...

Anadoluda kök salmıştır,Selçuklular ile Türkler.Anadolu Selçukluları,başkent Konya...Anadolu Türk beyliklileri,beylikler içinde bir beylik,Osmanoğulları...Beylik-aşiretden imparatorluğuna uzanan bir beylik,Osmanlı cihan devleti...Hep takip edilen bir siyaset,bir ülküsü vardır atalarımızın.Daima üretici olmuşlar,cihana hakim olmak,İlahikelimetullah uğruna...Yükseliş,duragan,parçalanma...Hiç parçalanırmıydı,doğru bir siyaset takip edilseydi,koca cihan devleti !!!

Osmanlı cihan devletinin küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti...Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları doğru bir savaş siyaseti uygulamasalardı,kurtulurmuydu,son kale Türkiyemiz !!! Kurulurmuydu Türkiye Cumhuriyeti... Atatürk ve arkadaşları arasındaki görüş ayrılıklarından dolayı zaman kaybetmeseydi,daha mükemmel olmazmıydı ülkemiz...

Menderes-İnönü,Demirel-Ecevit,Özal-Demirel,Erdoğan-Kılıçdaroğlu benlik kavgaları olmasaydı,siyaset sanatı devrede olsaydı,ne 1960,ne 1980 darbeleri olurdu.Daha hala adı konmamış bir bölücü eşkiyalık yaşarmıydı Ülkemizde, akıllı siyaset takip edilseydi ??? 39 Yıldır devletimize sözüm ona savaş açmış bir eşkiya (eşkiya bile bunlardan şereflidir) nın kökü kazınıp,tarihin çöplüğüne gömülmezmiydi ???

Eğer siyaset sanatı çözüm üretse,parti liderleri,cumhurbaşkanı bir masada buluşsa,ortak akıl,siyaseti takip etselerdi,bugün bir tekrar seçime doğru gidermiydi,Türkiyemiz !!!

Ey devleti yönetmeye talip olan,siyasi mecrada at koşturanlar,Türk Milleti sizden kavga,dalaş beklemiyor,ya işiniz yapın,ya da bu millete daha çok acı,elem çektirmeyin.Çekilin koltuklarınızdan,bu millet ne cevherler çıkarır sinesinden...

Yazımı asırlar öncesinden  bilge bir sözle tamamlamak istiyorum ; " EY TÜRK,TİTRE VE KENDİNE DÖN !!! " 
Ali Rıza ÖZASLAN / 25 Ağustos 2015,İstanbul


Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.