​Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Bozkır Halk Kültürü" saha araştırması 17 Ekim 2015 tarihinde Bozkır Çağlayan, Dere ve Sorkun Mahallelerinde yapıldı.  Kültür Bakanlığının alanında uzman 8 kişilik saha araştırma ekibi 17 Ekim 2015 günü Bozkır'a gelerek kaynak kişileri dinlediler.

İstanbul, Antalya, Mersin, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden ve Kültür ve Turizm Bakanlığından Bozkırımıza  gelen ekip özellikle Halk Hekimliği, Masal, Efsane, Mimari Yapılar, Çocuk Oyunları, Ölüm, Doğum, Düğün, Yemek, El Sanatları, İnanış, vb. konularda kaynak kişilerle görüşerek bir kısmı unutulan bir kısmı da halen yaşamakta olan kültürümüzü kayıt altına aldılar.

Yapılan çalışmalara Konya'da faaliyetlerini yürüten Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonuna üye Derneklerimizden Bozkır Çağlayan, Dere ve Sorkun Dernek başkanları mihmandarlık yaparak uzman ekiplerin sahada yaptıkları çalışmalarda kaynak kişilere ulaşılmasında yardımcı oldular.

Birçok yönüyle irdelenmesi gereken konular bir güne sığmadı. Çünkü Bozkırımızda o kadar çok kültürel mirasımız var ki bazen bizler bile farkına varmıyoruz bu mirasın.

Sahada yapılan çalışmaların kısa zamana sığmayacağını anladık. Özellikle her mahallede (köy) ayrı ayrı yapılması gerektiğinin farkına vardık. Çünkü kültürel yönden o kadar zenginlik var. Şöyle ki örneğin bir düğün ve cenaze kültüründe bile mahalleler arasında farklı farklı uygulamaların olduğunu düşünüyoruz.

Efsanelerimizin, yemeklerimizin, kısaca tüm halk kültürümüzün farkına varılmasını önemsiyoruz. Bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu geçmişte bu yönde çalışmalar yapan başta Dere'li Öğretmenimiz Mehmet GÜLTEKİN'in, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz AYVA'nın , Bozkır Dernekleri Federasyon Başkanımız Burhan YILMAZ'ın, Yazar Filiz KILINÇEL'in emekleri ve yarattıkları farkındalık boşa gitmeyecektir.

Umarız ve bekleriz ki Kültür Bakanlığımızın Bozkır Kültürünün farkına varması iyiye işarettir. Bu konuda çalışma yapacak olan başta kamu kurumları olmak üzere Bozkırımıza bir "etnografya müzesi " kazandırılır ve tüm kültürümüz burada sergilenirse (giyim, kuşam, yemek, düğün, vb.) çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Etnografya Müzesi fikrini daha önceleri Bozkır Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sayın Mustafa YILMAZ hocamız birkaç kez dile getirdi ancak yeteri kadar ilgi gördüğünü düşünmüyorum.

Aslında bu tür yatırımların yerel yönetimlerin yapması daha uygun ancak yerel yönetimlerin bütçeleri şimdiye kadar bu tür yatırımların ihtiyaçlarını karşılayamadı.  İnşallah bundan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve ya Kültür Bakanlığı sesimizi duyar.

"İsteyinin bir yüzü kara vermeyen Bozkır'lı olsun."

Süleyman EGE 19.10.2015
Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.