​MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 'Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin gerekçesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu yıl yaşanan don, dolu, sel ve taşkın afetleri nedeniyle çiftçilerin tarlaları, bahçeleri, tarımsal ürünlerinin büyük zarar gördüğüne dikkat çeken Milletvekili Mustafa Kalaycı, "20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle zarar gören çiftçilere devletçe yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ancak, 2005 yılında çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortası Kanununa göre belirlenen riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 2090 sayılı Kanundan yararlanamamaktadır." dedi.

Ayrıca, tarım sigortası kapsamında olmayan risklerde de, yardım yapılabilmesi için çiftçilerin ürünlerinin, canlı-cansız üretim araçlarının ve tesislerinin değer itibariyle en az yüzde 40 oranında zarar görmesi, ayrıca bu zararı karşılayacak geliri bulunmaması ve borç alma imkanı olmaması gerektiğini belirten Kalaycı, yüzde 40'dan az zarar görmesi halinde ise tarımsal faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak duruma düşmesi gerektiğini kaydetti.

Kalaycı devamında, "Bu nedenle tabii afete maruz kalan çiftçilerin kayıpları genel olarak karşılanamamaktadır. Çiftçilerin ürünlerinin tamamı hasar gördüğünde bile, ürünlerin yanı sıra canlı-cansız üretim araçlarının ve tesislerinin toplam değeri üzerinden hasar oranı belirlendiğinden çiftçiye yardım yapılamamaktadır. Ülkemizde, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği verilmesine rağmen tarım sigortaları yıllara göre çok az gelişme gösterebilmiştir. Çiftçilerin ekonomik yönden zor durumda olmasının da etkisiyle sektörün prim üretme gücünün zayıf olması, tarım sigortaları konusunda eğitim ve araştırmaların yetersizliği gibi nedenlerin yanı sıra, işletmelerde tarım tekniğinin yeterince geliştirilememiş olması, tarımsal işletme arazilerimizin küçük ve çok sayıda parselden oluşan bir yapıya sahip olmaları da tarımsal sigorta sektörünün geliştirilebilmesi açısından önemli engeller oluşturmaktadır." izahında bulundu.

Kanun teklifi ile Nisan 2015-Ağustos 2015 döneminde meydana gelen tabii afetler nedeniyle tarlaları, bahçeleri, tarımsal ürünleri zarar gören çiftçilerin kayıplarının Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasını öngördüğünü vurguladı. CİHAN

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.