​Şöyle çevrenize bir göz atın. Ne kadar canlandı. Okullar ölmüştü, açılmasıyla öğrencilerle hayat buldu. Okullar ve öğretmenler bu çiçekleri kurutmamalıdır. Meyve verir hale getirmelidir. Aksine bunlar okuldan önceki güzel hallerini aratacak duruma getirilmemelidir. Davranışlarındaki ayrık otları ayıklanıp çıkarılıp güzellikler yeşertilmelidir. Eğitim, öğrencilerde bunları ve daha ötesini de yapacaktır.

Eğitim olmasaydı, dünyada medeniyet adına buluş ve icatlar olur muydu? Bu büyük nüfusu açlıktan, soğuktan ve susuzluktan nasıl koruyacaktık? Bu nedenle eğim verene ve alana sevgi ve saygıda erdemli olmalıyız. Bu nedenle efendimiz Hz.leri" ya öğretici ol, ya öğrenci ol, ya da bunları sevenlerden ol. Sakın bunlara düşman olanlardan olma helak olursun" buyurmuştur.

İslam'ım ilk emri  "oku" olmasına karşılık, İslam âleminde âlimler ayetleri tefsir ederken geceyi namazla ve tesbihatla geçirilmesi istenirken ilimden ve faziletinden söz edilmemesi bir esikliktir. Bu nenle İslam âlemi ilim yönünden son dönemlerde iyice çoraklaşmıştır. Ayetlerde değişik yorum yapanları neredeyse  "din dışına" atar duruma gelmişlerdir. Tek tip kitapları değil, değişik yazarları okursak ancak kendimizi geliştirebiliriz. Değilse bozuk plak gibi duyduklarımızı tekrar eder dururuz.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı birçok sorunla başladı.  Ekonomi ve güvenlik sorunları ve diğerleriyle diğer yıllara nazaran problemler daha çok büyüdü.

Eğitim değişim ve dönüşüm demektir. Değişimin olduğu yerde hareket, hareketin olduğu yerde üretim bereketi vardır. Eğitimin gayesi özellikle erdemli üretim yapan insanları yetiştirmektir. Eğitim, çocukların doğuştan getirdikleri yetenekleri açığa çıkarmak, bunları en üst düzeye ulaştırma olmalıdır. Eğitimciler önce öğrencin içine bakmalı, yeteneklerini öğrenmeye doğru yönelmeli, ondaki enerjiyi dışarıya çıkarmalıdır. Bu yeteneklerin kullanılmasına rehberlik etmelidir. Uygulanan yöntemin ve bilginin doğruluğu dışarı da tecrübe edilmesine, dışarıdaki tabii ayetlerle tutarlığına dikkat edilmelidir. Sosyal hayata katkısı olmayan eğitim ve öğretimin faydası olmayacakır. Dışarıda karşılığı olmayan bilginin yeteri kadar kimseye faydası olmaz.

Tecrübe ise, tüm insanlığın başından geçen olayların tümüdür. İnsanların tecrübeleri günümüz insanı için bir hazinedir. Bilginin doğru olması için üzerinde yeteri kadar alıştırma yapılmasına bağlıdır. Çocuklar hür bir ortamda büyümedikçe içerlerindeki gizli kuvvetleri çıkarıp geliştirilmesine olanak yoktur. Tecrübesi olmayanın eğitimci olmaması gerekir. Bu nedenle öğretmenler önce staj yapmakla zorunlu olacaktır. Öğrenciler yeteneklerine ve sevdikleri mesleklere göre yönlendirilmelidir. Eğitimciler, öğrencilerin meraklarını kışkırtmaları ve araştırıcı ruhu aşılaması gerekir.

İnsanlar ürettiğe değeler kadar saygıya layıktır. İnsanın yarattığı değerleri, insanüstü kaynağın ilhamıyla ancak bulabilir. Ankebut süresi17" yalan yaratıyorsunuz" kötülüğün ayete göre, insanın amellerinde kendi elleriyle yaptıkları ifade edilmiştir. Hıristiyanların" Ruhbanlık icat ettileri, buna da uymadıklarından" söz edilir. Eğitim ve Ahlaki ölçüler ebedi olmayıp değişkendir. Bunlar toplumlarda aynı kalmaz, değişir." insanın hürriyeti, canı, malı, nesli, dini ve namusu kutsaldır donulmaz. Ölçüde "  değerdir. Öğrencilere tolumun değerleri öğretilmeli ve yaşatılmalıdır.

İnançlar bir yerde amellerin yaşatılacağı nazariyelerdir. Bir düşünceyi geliştirmek istiyorsak, bu düşünceyi hangi pratiğe ve amallere uygulayacağımızı da bilmemiz gerekir. Çünkü ameller o düşüncenin yegâne anlamı olacaktır. İnancın ve düşüncenin amel ve pratiği varsa, onların bir değeri de vardır. Felsefede teori ve nazariyelerin uygulaması varsa, bir önemi olur. Bilgilerin de eğitimde uygulama safhası olmazsa yarar sağlamaz. Metafizik ve eğitimle uğraşmak uzun soluklu koşuya benzer ki, çoğunun nefesi buna yetişmez. Çok uzun yıllar dünya nimetlerinden uzak kalmaya dayalıdır. Bunun karşılığını almak içi uzun yıllar sabırla beklemek gerekir. Ruhların gıdası ve aklın cilası eğitim ve ilimdir.

İslam'a göre, insan dışında olan her şey sonra yaratılmıştır. İslam'a göre kâinatta bir nizam vardır. İlahi kanunlar bu nizama tabidir. Âlimler, toplum, cahillerle mücadeleyi terk ederse, cahilliğin zaferi olur demişlerdir. Bu da eğitim ve öğretimin ihmal edilmesiyle gerçekleşir. Allah'ın üç ayeti vardır.1- Kitaplardaki ayetler 2- İnsanın dışındaki her şey 3-  insanda bulunan akıldır. Öğretmenlik bir peygamberlik mesleği olduğu için kutsaldır. Biz toplum olarak ve öğretmen olarak bu kutsallığını unuttuk. Dinimiz öğreticiliği ve öğrenciliği övmüştür. Toplum her ikisini de unutmuştur. Cahillik ayıp olmaktan çıkarılmıştır. İnsanlar konuşarak değil dövüşerek işlerini haletmeye başvurur olmuşlardır. Buna öğretmen ve öğrenciler de dâhildir.  Öğretmenlerin örnek alacaklar kişi İmamı Azam olmalıdır. Öğretmen hem zihnen hem de bedenen yorulmaktadır. Bu gün okullarda bir başıbozukluk gitmektedir. Üniversitelerimizdeki öğretim görevliler lise öğretmeni seviyesinde, mezunları da lise seviyesindedir. Bu nedenle ülkenin en büyük sorunu okullar ve üniversitelerdir. Siyaset elini buralardan çekmelidirCemal Çalışkan 

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.