İLAHİ NİZAM & BEŞERİ SİSTEM !!!

" 1 Kasım 2015 Seçimleri neticesinde milletvekilleri yemin ettiler,TBMM yeni başkanını seçti,Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu,Cumhurbaşkanı onayladı,TBMM hükümet proğramı okundu,yeni hafta da güven oylaması yapılacak,günlük siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakıp,iktidar ve muhalefet ülkemiz ve insanlığın meselerine çözüm üretmek için hummalı bir çalışmaya girmeleri gerekir.Zaten Türk Milletinin beklentisi de bu yöndedir.Başarılar diliyorum,yolunuz ve ufkunuz açık olsun..."

Gündemle ilgili düşüncelerimi paylaştıkdan sonra başlığımızdaki "İLAHİ NİZAM & BEŞERİ SİSTEM !!!" konumuza dönelim...

Her şeyin bir evveli,bir de ahiri vardır.Alemlerde hiç bir şey yoktan var olmaz.Yine alemlerde tesadüflere yer yoktur.İlahi güç yaratıcı,beşer ise üreticidir.Çünkü beşer,İlahi gücün eseridir...

Allah Teala evvelde ruhları,dağları, denizleri, okyanusları, semayı, arzı, güneşi, ayı,yıldızları,sema ve arz arasında ne kadar canlı,cansız varlık varsa yaratmış, insanıda bunlara halife olarak görevlendirmiştir..." Biz emaneti dağlara,taşlara teklif ettik,kabul etmediler.Ancak insan emanetimizi talip olup,kabul etti..."

"Biz,ilk insan-beşer Hz.Adem A.S,O'ndan da Hz. Havva'yı yarattık.Neslin devamını da burdan başladdık...Bize kulluk edesiniz,dünya da iyiliği emredip, kötülüğü de neyh edesiniz..."

"İnsan kendini başı boş bırakacağımızı zanneder,biz azimüşşan ona elçilerimiz ve kitaplarımızla yol gösterici dinler gönderdik."


Allah alemlere kendi nizamından,nizam verdi.Hiç bir varlık boşa yaratılmamış, mutlaka bir görevi vardır.

İlk beşer,ilk peygamber Hz.Adem.Son peygamber Hz.Muhammed'e gelince kadar sayısız peygamber ve din göndermiştir.İnsanlığın yaşadığı,geçirdiği evrelere göre suhuf, sayfa, kitaplarla desdeklemiştir,Elçilerini...Haşa Allah yanlış mı yaptıda sürekli yeni peygamber,yeni kitaplar gönderdi.Sümme Haşa !!! O' insanlar anlayıp, kavrayıp,yaşasınlar diye onlara kolaylıklar diler...Yeni gelen bir peygamber-kitap,öncekini neyh eder, uygulamadan kaldırır.En son olarak da " Sizin için din olarak İslam'ı seçtim, katımda tek din İslam'dır.." Peygamberimde iki cihan serveri,olmasaydın alemleri yaratmazdım,alemleri senin şerefine yarattım hitabına mashar olan Hz. Muhammed Mustafa S.A dir...

Yukarıda yazdıklarım ışığında şu tespiti yapabilirim;Yaratıcı güç,kendi yarattıklarını,koyduğu ilahi nizamı sürekli nehy etmiş,günümüz tabiriyle hep "güncelemiştir..." Ki,yarattıklarına hayatı kolaylaştırsın.Rabb'im, dünya ve ahiret işlerimizi bizlere kolay eyle...

Gelelim beşer ve sistemine...Ebedden ezele dünya üzerinde yaşamış insanlar,kah İlahi Nizam'dan ilham alarak,kah da akıl-mantık yürüterek sistemler oluşturmuşlar.Saadet asırları yaşamış,yaşatmışlar,zulüm,inkar asırlarıda... Zamanla yazının bulunması,yazının kayda geçmesi evreleri yaşanmış.

İnsanlık bir türlü durulmamış,savaşlar,katliamlar,zulüm,işkenceler yaşadığı gibi,sulh ve sukunu da yaşamış.İlahi Nizama uyulduğu sürece iyilikleri,İlahi Nizamın dışına çıkıldığı sürecede kötülükleri yaşamıştır... Çünkü;"Allah'ın elinden çıkanlar iyi,insanın elinden olanlarsa kötüdür...Allah iyi yaratıdır,İnsan elinde kötü olur her şey..." Allah bize tertemiz deniz-okyanus,dağ,yeşil,temiz bir dünya vermiş,bizse içine etmişiz...

Yazılı kaynaklara bir misal vermek gerekirse; Hz. Muhammed'in ümmetine bizzat okuduğu " VEDA HUTBESİ ",gelmiş,geçmiş beşeriyete ışık,yol,yordam gösteren,çağlar,asırlar üstü gerçek EVRENSEL BİR BEYANNAMEDİR...

Zamanla kabile,millet,kavimler meydana gelmiş.Devletler kurulmuş.Yönetilen-yöneten sınıflar oluşmuş.Yasa,Anayasa,yönetim sistemi,rejimler oluşmuş.Bu sistemlerle devletler ve dünya yönetilmeye çalışılmış. Kırallık, Derebeylik, Han, Hanlık, Hakanlık, Sultanlık, Padişahlık,Emirlik,Mutlakiyet,Meşrutiyet,Cumhuriyet ve Demokrasi,Başkanlık... 

Veee... Allah insanların,insanları hangi sistemle yönettiklerine karışmaz...Yeter ki,"İyiliği emretsinler,kötülüğü de nehy(mani olsunlar) etsinler...."

Ne yazık ki başlangıcından bugüne insanlık-beşeriyet yönetim - yönetilen konusunda sınıf da kalmıştır.Hala gücü yeten yetene,dünya üzerinde hak-hukuk tanımayan "tek dişi kalmış canavvar" misali canavarlaşmış yönetim ve yönetilenler var...

Devamı makalemde dünya üzerindeki son yönetim sistemleri ve ülkemiz yönetimleri konusuna devam edeceğim.Bir hafta sonra görüşmek üzere hoşca kalınız....

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.