​MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a sözlü olarak Konya yatırımlarını sordu.

 Milletvekili Mustafa Kalaycı, konuyla ilgili Meclis tutanaklarını içeren bir açıklama yaptı: İşte o açıklama:

"MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın Konya'nın bazı projeleri ile ilgili olarak yönelttiği sözlü sorular ile bu sorulara Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından TBMM Genel Kurulunda verilen cevaplara ilişkin TBMM zabıtlarının ilgili bölümleri ilişikte sunulmuştur. Verilen cevapların özeti şu şekildedir.


1)     Konya Yeni Çevre Yolu Projesi; "2016 yatırım yılında tamamı ayrı, müstakil bir proje olarak teklif edilecektir."
2)     Konya Merkeze Yeni Araç Muayene İstasyonu; "İkincinin açılması için çalışma başlatılmış olup, 2016'da tamamen faaliyete geçmesi için gerekli firmayla mutabakat sağlanmıştır, daha doğrusu 2016 içerisinde bitecektir."
3)     Konya Sivil Havalimanı; "'Konya'nın yeni bir havalimanına ihtiyaç yok.' sözünüzü hâlâ muhafaza ediyor musunuz?" Evet, muhafaza ediyorum, Konya'nın havalimanı vardır, gayet güzel de çalışmaktadır."
4)     Ereğli'ye Havalimanı için verilen söz; "Karaman'da bir havalimanı planlaması vardır, Ereğli'ye hizmet edecektir."
5)     Konya Metro Projesi; "2015 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. Ön yeterlilikle yapılan ihalenin kısa listesi 30 Kasımda belli olmuştur. Şu anda teknik değerlendirmesi devam etmekte ve mali teklifler açılacak ve proje ihalesi sonuçlandırılacaktır. Proje ihalesinden sonra, tabii, yapım için Kalkınma Bakanlığına teklif edilecek, yapım işine geçilecektir."
6)     Konya-Kayacık Lojistik Merkezi; "Lojistik merkezi işinde bir ihale yapılmış ancak gerçek ihtiyaç durumu değiştiğinden bu ihalenin tekrarlanmasına karar verilmiştir."
Ekli belgelerden de görüleceği üzere yeterli ve ikna edici cevaplar verilmemiştir. Net cevap, Konya merkeze ikinci araç muayene istasyonunun 2016 yılı içinde açılacağı ile ilgili olmuştur.
Yine, gözümüze baka baka Konya'nın yeni havalimanına ihtiyaç yok denmiş, Ereğli'ye verilen müjde Karaman'a havalimanı planlaması ile ilgiliymiş, çevre yolu için belediyenin kamulaştırmayı becerememesinden yine dert yanılmış, lojistik merkez için daha çok bekleyeceğimiz anlaşılmış, Konya metrosu da proje işi bitince yapım için Kalkınma Bakanlığına teklif edilecekmiş. Bu projeler ısrarla gündeme getirilmeye devam edilecek ve takip edilecektir. Bu konuların gündeme getirilmesi, İnşallah bu projelerin ivme kazanmasına ve Konya'mızın bir an önce bu hizmetlere kavuşmasına vesile olur.
Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

KONYA'NIN BAZI PROJE VE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI SAYIN BİNALİ YILDIRIM'A YÖNELTİLEN 5 SÖZLÜ SORU ŞU ŞEKİLDEDİR:
Konya Yeni Çevre Yolu Projesi
1)      Uzun yıllardır sözler verilen ancak bir türlü hayata geçirilmeyen Konya Yeni Çevre Yolu Projesi hangi aşamadadır?
2)      Konya Yeni Çevre Yolu Projesi 2016 Yatırım Programına müstakil bir proje olarak alınacak mıdır?
3)      Konya Yeni Çevre Yolu Projesi ne zaman bitirilmesi öngörülmektedir? Konyalılar on yıllar daha mı bekleyecektir?
Konya Merkeze Yeni Araç Muayene İstasyonu
1)      Birçok il merkezinde birden fazla araç muayene istasyonu varken, Konya Merkez'de sadece bir adet araç muayene istasyonu bulunması nedendir?
2)      Konyalıların araç muayene randevusu için günlerce sıra beklemesiyle ilgili şikayetlerinin giderilmesi için Konya il merkezine yeni istasyonlar kurulması konusunda girişiminiz olacak mıdır?
Konya Sivil Havalimanı ve Ereğli Havalimanı
1)     1 Kasım seçimleri arefesinde dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun tarafından müjde olarak açıklanan Ereğli'ye bölgesel bir havalimanı yapımı ile ilgili ne türlü bir çalışma vardır?
2)     "Konya'nın yeni bir havaalanına ihtiyaç yok" görüşünüzü hala muhafaza ediyor musunuz? Birçok ile hatta ilçelere havalimanı yapmakla övünürken, Konya'nın sivil havalimanı talebini neden görmezden geliyorsunuz?
Konya Metro Projesi
1)      10 yılı aşkın süredir söz verilmesine rağmen yapılmayan, son olarak 7 Haziran seçimleri öncesi Başbakan tarafından müjde olarak açıklanan Konya Metro Projesi hangi aşamadadır?
2)      Yatırım Programında yer almayan, dolayısıyla ortada projesi dahi yokken Konya metrosuyla ilgili 7 Haziran seçim süreci boyunca yürütülen büyük montanlı tanıtım kampanyası için Bakanlığınızca ne kadar harcama yapılmıştır? Harcamaların ayrıntısı nedir?
3)      Konyalıların hasretle beklediği Konya Metro Projesi 2016 Yatırım Programında yer alacak mıdır? Proje ne zaman başlayacak ve ne zaman tamamlanacaktır?
Lojistik Merkez
1)      Konya-Kayacık Lojistik Merkezi Yapımı ihalesi neden iptal edilmiştir? Sorun nedir? 49 firmanın katıldığı ihaleyle ilgili uzun süre ne yapılmış, ne beklenmiştir? İptal gerekçesi kamuoyuna neden açıklanmamıştır?
2)      İlk etapta 634 bin m2 olarak planlanan Lojistik Merkezi alanının bir milyon metrekareye çıkarılmasının gerekçesi nedir? Alanla ilgili bir yer değişikliği olmuş mudur? Başlangıçta öngörülemeyen bir gelişme mi yaşanmıştır?
3)      Lojistik Merkezi Yapım ihalesine yeniden çıkılacak mıdır? Ne zaman? Konyalı bu merkezin hizmete açıldığı günleri ne zaman görebilecektir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 1. Yasama Yılı
17. Birleşim 22 Aralık 2015 Salı
……..
DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.07
…..
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, "Sunuşlar" bölümünde belirttiğim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım'ın birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırmak üzere Sayın Bakanı kürsüye davet edeceğim.
…..
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - ….
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın soruları: Konya Çevre Yolu Projesi. Konya Çevre Yolu Projesi'ni Mustafa Bey bilir. Konya çevre yoluyla ilgili bir bölümünde, 122 kilometrelik bölümün 25 kilometresinin yapımı devam etmektedir. Global kaleminden yapılan bu iş, hacmi büyük olduğu için, 2016 yatırım yılında tamamı ayrı, müstakil bir proje olarak teklif edilecektir. Yol üzerinde 6 adet tünel, 14 adet viyadük vardır. Kamulaştırma problemi olmayan kesimde çalışma başlamıştır, diğer kesimlerde DOP ve KOP uygulamaları marifetiyle kamulaştırmanın daha ekonomik olarak gerçekleştirilmesi için çalışma başlatılmıştır.
Yine, Sayın Mustafa Kalaycı'nın (6/90) numaralı soru önergesi araç muayene istasyonlarıyla ilgilidir. "Konya'da sadece 1 tane vardır." diyor. İkincinin açılması için çalışma başlatılmış olup, 2016'da tamamen faaliyete geçmesi için gerekli firmayla mutabakat sağlanmıştır, daha doğrusu 2016 içerisinde bitecektir. Bunlar, tabii, ihtiyaçlara göre belirleniyor. Bu araç muayene istasyonları 2008'den itibaren tamamen serbestleştirilmiştir. Yurt genelinde 313 tane istasyon hizmet veriyor. Eskiden -bu muayeneler- bürolarda mühürler vardı, geliyorlardı trafik komisyoncuları, demet demet bunları işaretleyip gösteriyor, mühürleyip veriyorlardı ama yeni sistemde artık bunlar iğneden ipliğe çok detaylı muayenelerden geçiyor. Bunu şuradan anlıyoruz: Muayeneye giren araçların yüzde 40'ı ilk muayenede geçemiyor, mutlaka tekrar ediliyor bir ay içerisinde. Bugüne kadar 40 milyon araç muayene edilmiştir. Bu sistemle de kamuya şu ana kadar 4 milyar 300 milyon da kaynak sağlanmıştır, ayrıca 3.500 iş imkânı sağlanmıştır, vatandaşımıza iş bulunmuştur. Ortalama yıllık muayene 8,5 milyon mertebesindedir.
Yine, Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı'nın sorusu: "Seçim arifesinde dönemin Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun 'Ereğli'ye bölgesel bir havalimanı yapılacak.' demiştir. 'Konya'nın yeni bir havalimanına ihtiyaç yok.' sözünüzü hâlâ muhafaza ediyor musunuz?" Evet, muhafaza ediyorum, Konya'nın havalimanı vardır, gayet güzel de çalışmaktadır. Kapasite artırımı yeni terminal yapılmak suretiyle 25 bine çıkarılmıştır, ihtiyaç hâlinde de büyüme imkânı mevcuttur. Ali Rıza Bey'in bahsettiği konu biraz farklıdır. Ben kendisiyle de konuştum, onun söylediği şu: "Ereğli, Niğde, Aksaray ve Karapınar'ın faydalanabileceği bölgesel bir havalimanı için Bakanlık tarafından çalışmalar devam ediyor." Söylediği aynen böyle. Dolayısıyla, Karaman'da bir havalimanı planlaması vardır, Ereğli'ye hizmet edecektir çünkü Ereğli'ye oldukça yakın mesafededir, 60 kilometredir; Konya'ya 135 kilometrededir, Konya'ya hizmet etmesi asla mümkün değildir. Onun dışında da Niğde, Aksaray'ın ihtiyaçları için Bakanlığımız çalışmaları sürdürmektedir.
Sayın Mustafa Kalaycı'nın (6/99) esas numaralı sözlü soru önergesi Konya'nın metroları hakkındadır. Bilindiği gibi, Konya'da toplam 45 kilometrelik bir raylı sistemin bu yılın ilk aylarında Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu hat 2 kısımdan oluşuyor: Bir tanesi Selçuk Üniversitesi-Beyhekim ve Hızlı Tren Gar istasyonu; diğeri Necmettin Erbakan Üniversitesi-Gar-Fetih Caddesi-Meram arasında gerçekleştirilecektir. İşin safahatı şöyledir: 2015 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. Ön yeterlilikle yapılan ihalenin kısa listesi 30 Kasımda belli olmuştur. Şu anda teknik değerlendirmesi devam etmekte ve mali teklifler açılacak ve proje ihalesi sonuçlandırılacaktır. Proje ihalesinden sonra, tabii, yapım için Kalkınma Bakanlığına teklif edilecek, yapım işine geçilecektir. İhtiyaç, talep durumuna göre hangi hat daha fazla ihtiyaçsa ondan başlanacak, bilahare de diğer hatta sıra gelecektir.
Sayın Mustafa Kalaycı'nın diğer bir sorusu Konya Kayacık Lojistik Merkezi'yle ilgilidir. Lojistik merkezi işinde bir ihale yapılmış ancak gerçek ihtiyaç durumu değiştiğinden bu ihalenin tekrarlanmasına karar verilmiştir. Yeni ihtiyaç değişikliği de şundan kaynaklanmaktadır: Konya'ya, bu bölgeye uzanan birtakım altyapı projeleri vardır. Bu altyapı projeleriyle entegrasyonu sağlayabilmek için lojistik merkezinin büyüklüğü ve imkânları tekrar gözden geçirilmiştir. Lojistik artık gelecek ulaştırmasının en gözde alanıdır. Lojistik bir taşıma değildir; depolama, elleçleme, gümrükleme, paketleme, kombine taşımacılık, sigortacılık, stok yönetimi, muayene, gözetim, müşteri hizmetleri, bankacılık, posta hizmetleri gibi entegre bir altyapıdır. Bizim Ulaştırma Bakanlığı için en az 20 adet lojistik merkezinin önümüzdeki beş yıl içerisinde limanlarımız, demir yollarımız, kara yollarımızla entegre olacak bir şekilde yapılması konusunda bir çalışmamız var. Bugüne kadar 6 tane demir yolu lojistik merkezi, 1 tane de kara yolu lojistik merkezi tamamlanmış, diğeri için çalışmalar devam etmektedir.
……
MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakanım, size de teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bazı sorularıma cevap verilmedi, ben onları hatırlatmak istiyorum.
Lojistik merkez yapımıyla ilgili ihalenin iptal edildiğini söylediniz ama yeniden ne zaman ihaleye çıkacak, ne zaman bu hizmete açılacak, bununla ilgili hiçbir bilgi vermediniz. Diğer lojistik merkezlerden birçoğu biliyorsunuz tamamlandı ama Konya'daki lojistik merkezle ilgili henüz hiçbir mesafe katedilmedi.
Çevre yolu projemizle ilgili de hatırlarsınız Sayın Bakanım, 2012 yılında devrin Başbakanı şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız söz vermişti, hatta size yine Genel Kurulda sorduğumda "'Sayın Başbakan, yapınız demedi, bakınız dedi.' demiştiniz." Verdiğiniz cevaplara bakınca hâlen bakıyorsunuz, onu anlıyorum. Sadece kısmi bir yer yapılıyor, onun bilgisini verdiniz, 25 kilometrelik kısım ama esas Konya için önemli sorun olan bölümde hâlen kamulaştırma çalışmaları yürütülüyor. Bu ne zaman hızlanacak, ne zaman bitecek?
Bir diğer konu, bu konuda Konyalılardan çok büyük tepki aldığınızı da biliyorsunuz, "Konya'nın yeni bir havalimanına ihtiyacı yok görüşümü muhafaza ediyorum." diye zabıtlara da geçirdiniz. Konya'daki havalimanı, biliyorsunuz, askerî havalimanı. Birçok konuda yeni yatırım yapmada maalesef izin alınamadığı için sıkıntı çekiliyor. Konya'nın gerçekten bir sivil havalimanına ihtiyacı var. Ya askeriye oradan taşınır ya da başka bir yere sivil havalimanı yapılması lazım. Ben bu konuyu Konya'mıza da aktaracağım.
1 Kasım seçimleri arifesinde Bakan olan Ali Rıza Alaboyun Bey "Ereğli için bölgesel havalimanı." demişti, Ereğli'ye müjdelemişti ama anlaşıldı ki Ereğli'nin oylarını almak için söylenmiş bir söz.Sizin ifadenizle Karaman'a yapılacak bu.
Sayın Bakanım bir de şu konuda eksik cevap var: Bu metro projesi, biliyorsunuz, 7 Haziran öncesinde Konya'da yoğun bir şekilde seçim malzemesi yapıldı. Ben şunu sordum: Ortada proje yok, programda yok, yatırım programında yok ama Bakanlığınız yoğun bir şekilde reklam kampanyası yürüttü, billboardlarda, televizyonlarda, gazetelerde çok yoğun harcama yapıldı. Sorumda bu reklam, tanıtım için ne kadar harcama yaptığınız sormuştum. Bu konuda bilgi vermediniz. "2016 Yatırım Programına teklif edeceğiz." dediniz, bundan memnun olduğumuzu Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili olarak memnun olduğumuzu ifade ediyorum. İnşallah yatırım programına da alınır çünkü Sayın Başbakanın da bu konuda sözü var.
Teşekkür ediyorum.
…….
ULAŞTIRTMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) -….
Sayın Konya Milletvekilimiz Mustafa Kalaycı'nın ilave soruları var. Onlarla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Lojistik merkezi yeniden yapılacak, hemen yapılacak. Orada bir endişeniz olmasın. Diğer yandan, Konya çevre yolu, tamam, yani talep olarak Konyalılar tarafından, sizler tarafından, vekillerimiz tarafından gündeme getirildi. O günkü proje yükümüz itibarıyla, bütçemiz itibarıyla bunu hemen gündeme alamadık ama şimdi aldık ve 25 kilometresinde çalışma devam ediyor, siz de biliyorsunuz. Diğer kısımdaki programımız da belli, 2016'da oraya da başlayacağız. Ama burada en önemli konumuz kamulaştırmadır.
Özellikle şehirlerde çevre yolu taleplerinde bizim bir önerimiz var yerel yönetimlere: "Siz İmar Kanunu'nun 18'inci maddesini uygulayın, KOP ve DOP, düzenleme ortaklık payı, kamu ortaklık payı gibi paylarla bize bir koridor açın, biz de koridorda yolu yapalım." Bunu başarıyla yaptığımız belediyeler var. Bir örnek: Elâzığ Belediyesi. Elâzığ'da 3x2 çevre yolu yaptık. Yolun tamamı zannediyorum 24 kilometre, yolun kamulaştırma bedeli 135 trilyon, yolun kendi maliyeti 30 trilyon. Belediye bu uygulamaları yaparak bedava kamulaştırmayı gerçekleştirdi ve biz de yolu hızlı bir şekilde tamamlamış olduk. Bunu bütün belediyelerden talep ediyoruz ve bu şekilde bir an önce işlerin yapılmasını hedefliyoruz.
Tabii, hava limanıyla ilgili: Konya'nın hava limanı asker sivil kullanımlı. Biz, uzun vadede, ileride ayrı bir askerî meydanın yapılıp oradaki askerî ana jet üssünün başka bir yere taşınmasından yanayız çünkü atış talim merkezleri de şu anda sanayinin yakınında ve onda risk oluşturuyor. Bu konuda askerler de, Genelkurmay da olumlu bakıyor ama bu bir planlama meselesidir, bir zamanlama meselesidir, zamanı geldiğinde bunu da gerçekleştirmiş olacağız.
Ereğli Hava Limanı -az önce söyledim- daha doğrusu Karaman Hava Limanı Ereğli'ye 60 kilometredir dolayısıyla bir bölgesel hava limanı niteliğinde olacaktır hem Karaman'a 34 kilometre dolayısıyla ikisine de rahatlıkla hizmet verebilecek durumdadır. "

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.