Sivri Dağım & Gülyaylam ...

SORARSANIZ !!!

Anavatanım Orta Asya stepleri,
Türkistan diyarı…
Horasan İl'leri,Oğuz boyları,
Hoca Ahmet Yesevi…Mürit,Dervişleri,
Kayı boyu,Türkmen soyu,Alperenleri…


Akmışlar Rum diyarı,Anadolu içleri,
Bir boyum gelmiş Şam,Diyarbekir üzeri,
Bir boyumda gelmiş,Kırım,Balkan ötesi….

Kutalmışoğlu Süleymanşah,Şahların Şah'ı,
Anadolu'dan Rumeli'ye taşımış soyumu,
Bir gönüle girmektir,yoktur başka gaygısı,
Feth etmektir gönülleri,ulaştırmak İlah-i Kelimetullahı…


Konya İl'i,Selçuk'lu başkenti,
Bozkır Sancağı,Efeler diyarı,
Horasan erenlerinin otağı,
Yurt tutmuştur,atalarım,cedlerim…

Meyre & Harmanpınar'da Hu Dede,Ulu Zatlar,
Bahatlar'da Bahaddin-i Veli Hazretler,
Aliçerçi'de Memiş Efendi,
Karacaardıç'da Şeyh Bedreddin-i,
Karacahisar'da Hadim-i Bozkir-i…


İkinci vatan olmuş,gurbet İstanbul,
Göç eylemiş,delikanlı,gençlerim,
Çalışmak,kazanmak helalinden rızkını,
Haram lokma geçmez ümüğünden,
Hiç dilenen,çalan,yolsuz Bozkır'lı gördünüz mü Siz …


Kurulmuş dernek,vakıflar,internet sayfalarıda cabası,
Hepsinin başında da Bozkırlılar Derneği,
Bozkırlılar Vakfı…


Meyre & Harmanpınar,Aliçerçi,Bademli,
Bağyurdu,Karacaardıç,Hisarlık Erenler tepesi,
Işıklar,Fart-Yolören,Bozdam,Tepelice ötesi,
Akçapınar,Ulupınar,Balıklava,Yazdam,
Yalıhüyük,Sazlı,Kuşca'sı,kasaba,köy dernekleri…


Yaşatırlar kültürü,yaşatırlar köyleri,Bozkır'ı,
Gözetirler fakir-fukara,ilim tahsil edeni,
Düzenlerler şenlik,piknik,arabaşı,Bozkır günleri,
İnşa ederler yurt-hizmet mekanları,verirler bursları,
Ey benim hizmekgerler diyarı Bozkırım..


Arabaşı,ara aşı,çorbaların hası,
Gaynatırlar aşı,bişirirler hamuru,
Davet ederler,hısım,akraba,komşu köyleri,
6.cısıdır,Bahatlar-Meyre-Gündüğün,
Harmnapınar Derneği Arabaşı ikram gecesi…


Ali Rıza der,Türkmen'dir soyum,
Gal-ü beladan beri İslam'dır dinim,
Biz razıyız halimizden,razı olsun Irabb'ım,
Cümleniz hoş geldiniz safa geldiniz,
Selamlarım sizleri,Essamüaleyküm…


Siristat Com İstanbul Haber :Ali Rıza ÖZASLASN / Erenköy/2016

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.