​Tüm dünyada gerçekleştirilen bilimsel aktivitelerin en önemlileri arasında sayılan uluslararası sempozyumlar, gün geçtikçe artmakta ve farklı yerleşkelerde gerçekleşmektedir.  Bugüne kadar pek çok uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapan Konya, çok yakında yeni bir organizasyonla uluslararası sahnede yer alacaktır.

Sempozyumun düzenleneceği Bozkır, Konya'nın güneyinde Akdeniz Bölgesi içerisinde yer almaktadır. İlçenin batısında Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük, doğusunda Hadim ve Güneysınır, kuzeyinde Çumra ve Akören, güneyinde Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi bulunmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü ve Bozkır ve Çevresi Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen, T.C. Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, T.C. Bozkır Kaymakamlığı ve Bozkır Belediyesi'nce desteklenen, Geçmişten Günümüze Bozkır Uluslararası Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında; Bozkır İlçesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Anadolu'nun bağrında yer alan Bozkır, henüz yeterince varlığını ve gücünü duyuramadığı değerlere sahiptir. Tarihi, coğrafyası, ekonomiye katkısı, yerel özellikleri, folklorik girdileri, mimarisi, sanatı, yaşam biçimi ve geçmişten günümüze öz değerleri.

Geçmişten Günümüze Bozkır Sempozyumunun düzenlenme amacı; tüm bu değerlerin bilimsel bir zeminde tartışılması, gerek daha önce bölge ile ilgili uğraşan akademisyenlerin gerekse konuya ilgi duyacak yeni araştırmacıların bir araya getirilmesi ve yeni bulgulara ulaşılmasının sağlanmasıdır.

Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Eğitim, Ekonomi, Hayvancılık, Jeoloji, Kültür, Mimarlık ve Planlama, Sağlık, Sanat, Sosyoloji, Tarih, Turizm, Ziraat gibi farklı disiplinleri kapsayacak olan sempozyumun Yürütme Kurulunu, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar ve Bozkır Dernekler Federasyonu Başkanı Burhan Yılmaz oluşturmaktadır. Konya Valisi Muammer Erol, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof..Dr. Mustafa Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Prof.Dr.Mustafa Öz'ün Onur Kurulunu oluşturduğu sempozyumun; geniş bir danışma kurulu ile Türkiye'den 13, yurt dışından 8 farklı üniversite ve 2 enstitüden katılan kalabalık bir bilim kurulu bulunmaktadır.

 Doç.Dr.Havva Alkan Bala, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Benhür, Dr. Hatice Gül Küçükbezci, Dr. Margaret Aslan, Arş.Gör. Murat Turgut'un sekretaryasını yürüttüğü sempozyumun; ilk 2 günü Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde akademisyen ve araştırmacıların, halka açık sunumları olacaktır. Sempozyumun son günü ise bildiri sunan akademisyen ve araştırmacıların katılımı ile Bozkır ve çevresindeki tarihi - turistik yerlere gezi düzenlenecek ve Bozkır halkı ile temas edilecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler, Bozkır Belediyesince kitap olarak bastırılacaktır.

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.bozkirsempozyumu .com ve www.selcuk.edu .tr/turkiyat/tr  adreslerini ziyaret etmek mümkündür.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.