​MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, ekonomide ortaya çıkan reform ihtiyaçlarına artık cevap verilmesi gerektiğini belirtti. Yapısal mahiyetli reformların acilen yapılması gerektiğini anlatan Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomiye ilişkin 7 temel alanda yapısal mahiyetli reformlar yapılması gerektiğini ve alınması gereken bir dizi önlemleri daha önce milletimize duyurduk. Bunlardan biri 'Vergi reformu'dur Maliye Bakanının bu yıl yaptığı gibi, yıllardır bütçe sunumunda vergi reformundan bahsedilerek, vergi kanunlarının yenileneceği söylenmiş ancak bir türlü yapılmamıştır. Boş konuşmakla olmuyor. İcraat yapılmalıdır. Basit, anlaşılır ve adaletli bir vergi sistemi acilen tesis edilmelidir. Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payının azaltılması suretiyle dar gelirlilerin vergi yükü hafifletilerek vergide adalet sağlanmalıdır." İfadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 'Ekonomide gidişat ve vergi sistemi' başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Uzun süredir ekonomide reform niteliğinde yapısal önlemler alınmaması nedeniyle ülkemizin ekonomik sorunlarının yıldan yıla arttığını belirten Kalaycı, " Yatırımlar azalmış, büyüme daralmıştır. Ekonomide zaten sınırlı olan kaynaklar üretken alanlardan hızla üretken olmayan alanlara kaymıştır. Arazi rantına ve inşaat sektörüne dayalı bir ekonomik yapı hâkim olmuştur. Bundan dolayı imalat sanayinin milli gelir içindeki payı gerilemiş, üretim ve ihracat dışa bağımlı hale gelmiştir. Üretim ve ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı azalmıştır." Diye konuştu.

Hükümetin çizdiği pembe tabloların, artık acı gerçekleri saklamakta yetersiz olduğunu kaydeden Kalaycı, "Yapısal sorunlar, adaletsizlikler ve darboğazlar daha da ağırlaşmıştır.Türkiye ekonomisi tıkanmıştır. Ekonomiye güven kaybolmuştur. Sanayimiz, KOBİ'lerimiz, üreticimiz zor durumdadır. Rekabet gücü tükenme noktasına gelmiştir. Piyasalar neredeyse durmuş vaziyettedir. Tahsilat yapılamamakta, icralar artmaktadır. İlk yüze giren firmalarda bile iflaslar baş göstermektedir. Esnafımız, çiftçimiz, iş adamımız tefecilerin eline düşmüş, yüksek faizlerle borç alıp senedini, çekini kırdırmaktadır." Şeklinde konuştu.

'ÜRETİM ÜZERİNDEKİ AĞIR VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI'
Ekonomide ortaya çıkan reform ihtiyaçlarına artık cevap verilmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, şöyle devam etti: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomiye ilişkin 7 temel alanda yapısal mahiyetli reformlar yapılması gerektiğini ve alınması gereken bir dizi önlemleri daha önce milletimize duyurduk. Bunlardan biri 'Vergi reformu'dur Maliye Bakanının bu yıl yaptığı gibi, yıllardır bütçe sunumunda vergi reformundan bahsedilerek, vergi kanunlarının yenileneceği söylenmiş ancak bir türlü yapılmamıştır. Boş konuşmakla olmuyor. İcraat yapılmalıdır. Basit, anlaşılır ve adaletli bir vergi sistemi acilen tesis edilmelidir. Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payının azaltılması suretiyle dar gelirlilerin vergi yükü hafifletilerek vergide adalet sağlanmalıdır. Vergi sistemi ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate almalıdır. Bu çerçevede yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulamaya konulmalıdır. Yüksek teknolojili, yüksek katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 100'e kadar yatırım indirimi getirilmelidir. Sektörel ve dar bölge teşvik sistemine geçilmelidir."

Üretim ve ticareti olumsuz etkileyen harç ve damga vergilerinin azaltılması gerektiğini anlatan Kalaycı, "Vergi idaresinin insan gücü ve teknik alt yapı yetersizliği giderilmeli, liyakati esas alan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Vergi denetimine önem verilmeli, kayıt dışılık, kaçakçılık ve kara parayla mücadele etkin hale getirilmelidir.Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, çalışanların vergi yükü mutlaka hafifletilmelidir." dedi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.