Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

​MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın TBMM'nde, "Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı" görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada, aşağıdaki konuları gündeme getirmiştir. 

MİLYONLARCA GENCİMİZ, İNSANCA BİR İŞ VE GELİR İMKÂNI İSTİYOR
Türkiye kendi iş gücüne yeterli istihdam imkânı sunamamaktadır. İşsizlik sorunu AKP iktidarı döneminde kronik hâle gelmiştir. Özellikle genç işsizlik, resmî verilere göre bile, çok yüksek oranlardadır. Ülkemizde milyonlarca işsiz bulunmasına karşın, bugün işverenlerimiz aradığı vasıflı elemanları bulmakta güçlük çekmekte, hatta bazı mesleklerde bulamamaktadır.

İhtiyaca göre eleman yetiştirilememiş olması on dört yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten AKP Hükûmetlerinin bu alandaki beceriksizliğinin ve başarısızlığının somut göstergesidir.

Türkiye'nin genç nüfusu birçok ülkeye nazaran fazladır. Ne yazıktır ki, stratejik üstünlük ve millî servet olarak değerlendirdiğimiz bu gerçek hak ettiği ilgi ve yakınlığı, görememektedir. Sağlanan eğitimin, iş imkânlarının ve hayat standardının, geleceğimizin teminatı olduğunu sürekli tekrarladığınız gençlerimiz açısından yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.

SURİYELİLERE VERİLEN DEĞER, KENDİ İNSANIMIZA VERİLMİYOR.
İşsiz gençlerimize istihdam imkânı sunamayan, KPSS sınavına girmiş milyonlarca gencimize sahip çıkmayan AKP Hükûmeti, yabancı işgücü çalıştırmanın derdine düşmüştür.

Bu Tasarıyla, yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısı aleyhine olumsuzluk içeren, karşılıklılık ilkesi de gözetilmeksizin yabancı mühendis ve mimarların sınırsız, sorumsuz, denetimsiz ve kuralsız çalışabilmelerinin önünü açan düzenleme yapılmaktadır. Yine bu tasarıyla, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasında Türk vatandaşı olma şartı kaldırılmaktadır. Yasa çıkınca özellikle Suriyeli doktor, hemşire ve diğer sağlıkçılar boş kadrolarda sözleşmeli olarak çalışabileceklerdir.

Hükûmet yabancı iş gücüne sağladığı imkân ve fırsatları, Suriyelilere verdiği değeri kendi insanına vermemektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARINA DUYARSIZ KALINIYOR
Sağlık çalışanlarının onca sorunu varken bunlara çözüm getirmeyen, taşeron personeline, vekil ebe hemşirelere, aile sağlığı çalışanlarına kadro vermeyen AKP Hükûmeti, Suriyelileri boş kadrolara atamak için kanun çıkarmaktadır.

Hükûmet sözler de vermiş olmasına rağmen çalışanların yıpranma payıyla ilgili düzenlemeyi bir türlü yapmamaktadır. Yine sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasıyla ilgili talebi yerine getirilmemektedir.


TAŞERON İŞÇİLER YILLARDIR OYALANIYOR VE ALDATILIYOR
Taşeron işçilik, çalışma hayatının en temel sorunu hâline gelmiştir. Taşeron işçilik uygulaması çalışma hayatının dengelerini bozmuş, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribata neden olmuştur. Kölelik sistemiyle eş değer bir hâle gelen ve kabul edilemez olan bu uygulamaya dönük politikalar bir an önce terk edilmelidir.

AKP Hükûmeti, taşeron işçileri yıllardır oyalamakta ve sürekli de aldatmaktadır. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verileceği sözlerine karşın, bugüne kadar bir şey yapılmamıştır. Bizzat Başbakan tarafından tüm taşeron işçilerine müjde verilmiş, bunun üzerine taşeron işçiler âdeta bayram sevinci yaşamış ancak ayrıntılar açıklanınca hayal kırıklığına uğramıştır.

KPSS MAĞDURU GENÇLERİMİZİN HAKLARI YENİYOR
AKP iktidarı, işsizliği önlemeye yönelik politikalar uygulamak yerine, işsizliğin olumsuzluğunu fırsata dönüştürerek bir sömürü düzeni kurmuştur. Bugün birçok kamu hizmeti, başta taşeron işçileri olmak üzere, sözleşmeli, 4/C'li, vekil, geçici, fahri ve İŞKUR elemanı statüsünde çalıştırılan personel eliyle yürütülür hâle gelmiştir.

AKP'nin siyasi nema sağlama amacıyla sürdürdüğü bu uygulamaların en büyük mağduru, yandaş olmayan ve bu yollarla iş bulamayan işsiz gençlerimizdir. Bunlar, girdiği merkezî sınavı kazanarak ataması yapılmayan, bir türlü sıra gelmeyen ve sıra gelmeden de kadroları başka yollarla doldurulan milyonlarca gencimizdir. AKP, yıllardır atanmayı bekleyen milyonlarca KPSS mağduru gencimizin haklarını yemiş ve yemeye devam etmektedir.

YURTDIŞINA BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR
Ülkemizde genç nüfusa yeterli istihdam imkânları oluşturulamaması, yurtdışına yönelen göç eğiliminin özellikle yüksek vasıflı iş gücünde yaygınlaşmasına neden olmuştur. OECD verilerine göre Türkiye'den yurtdışına yönelen yükseköğrenim görmüş kişilerin sayısı 2002 yılına kıyasla 2010 yılında yüzde 82 oranında artmıştır.

Yabancı iş gücüyle ilgili bazı düzenlemeler gerekli olmakla birlikte, bizim ülke olarak planlı bir iş gücü göç politikası belirlemenin yanında, öncelikle vasıflı iş gücümüzün ülkede kalmasını ve diğer ülkelere gidenlerin geriye dönüşünü sağlayacak politikaları uygulamamız, beyin göçünü tersine çevirmemiz gerekmektedir.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.