​15 Senedir zaman, zaman da orta torosların kar manzaralı kış aylarının cazibesine kapılmakta dahil, özellikle ilk bahar ve yaz aylarının altı – yedi ayını Akdeniz'e 140 kilometre mesafede doğal peyzaj zengini, şirin Bozkır'ın Yolören (Fart) köyünde ve orta toroslar yöresinde geçirmekteyiz.

Emeklilik günlerimizin bir bölümünü, doğal beslenme diyarı bu yörelerde yaşamayı, sağlıklı yaşamın avantajları olarak görüp, tercih etmiştik.

Böylece bu yöreleri ve çevreyi uzun zaman tanıma ve gözlemleme şansımız omuştu.

Bozkır Postası Gazetesinde, daha önceleri değindiğimiz üzere, Bozkır'ı Konya Ovasına ve Konya'ya hayat verecek olan su kaynaklarının geçiş merkezi ve de su toplama havzası olarak algılayıp tanımlamıştık. Ayrıca (KOP) projesinin başlangıç ayağının Bozkır ve yöresi olduğunu da düşünebiliriz.
(KOP) projesinin Bozkır ve çevresine sağladığı avantajlarının yanı sıra ilçe ve çevrenin doğal peyzaj zenginliklerini de dikkate aldığımızda Orman ve Su İşleri Bakanlığının da çevreye nasıl baktığını görmemizde yarar vardır. Bozkır ve yöre halkının, çevresindeki doğal peyzaj zenginlikleri hakkında bilgilenmelerine vesile olacak, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bölgenin pilot bölge olarak ele alınmasıyla ilgili bilginin özetini ilgililerle, ilçe halkının dikkatine sunmayı amaçlamış bulunuyoruz.
Bakanlığın haber kaynaklarından çıkarılan sonuca göre, Bozkır ve çevresinin eko turizm için yurdumuzun ender bölgelerinden biri olduğunu, bölgenin pilot bölge olarak gösterilmesinden de anlıyoruz.
Yine Bakanlığın vurguladığı üzere, bu pilot bölgeyle ilgili olarak çalışmaların özellikle ilçelerin mahalli ve idari sorumlularının icraatta katı ve görüş sunabilecekleri hususunda verilen işaretlerin haberinin Bozkır halkını da mutlu edeceğini Bozkır Postası Gazetesi olarak düşündüğümüzde konuyu gazetemiz ve internet sitemize taşımış bulunuyoruz.
Türkiye sahip olduğu biyo çeşitlilik ve peyzaj çeşitliliği ile içinde bulunduğu coğrafyadaki diğer ülkelere göre farklılık göstermekte, 2003 yılında taraf olduğu Avrupa peyzaj sözleşmesi ile de peyzajı korumaya, yönetmeye veya planlamaya yönelik düzenlemeleri uygulamaya koymayı taahhüt etmektedir.
Bu kapsamda sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak doğal ve kültürel peyzaj bileşenleri ile çeşitlilik gösteren (Peyzaj planlama süreci) için farklı peyzaj analizlerinin yapılıp yorumlanacağı nitelikte bir alan olan Konya İli, Bozkır – Ahırlı – Yalıhüyük – Seydişehir ve Suğla Gölü mevkii seçilerek bu pilot bölge yürütülmüştür.
Proje sonucunda suğla gölü ve yakın çevresine ilişkin olarak elde edilen peyzaj planı, tarım, ormancılık, turizm, yerleşim ve su sektörüne ilişkin rehberleri içermektedir. Bu çalışma il ve ilçelerdeki tüm mülki amirlere, resmi kurum ve kuruluşlara, belediye başkanları ve köy muhtarlarına karar verme aşamasında önemli bir rehber niteliğindedir. Projenin kapsadığı tüm alanlara ilişkin plan kararlarının olması projenin önemini ortaya koymaktadır. Bozkır – Seydişehir – Ahırlı – Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü mevkii, peyzaj yönetimi koruma ve planlama projesi kapsamındadır.
Proje alanının iç Anadolu karasal iklimi ve Akdeniz ikliminin geçiş bölgesinde olması doğal peyzajı oluşturan jeolojik, jeomorfolojik, toprak, bitki örtüsüyle bu doğal kaynakların bir arada oluşturduğu yüksek peyzaj çeşitliliği ve peyzaj karakter tiplerine sahip olması, bu özelliklere ek olarak tarihi ve kültürel peyzaj dokusunun geçmişten günümüze köprü niteliği taşıması bu alanın seçiminde etkili olmuştur.
Suğla Gölü, sucul habitatı halen zengin bir biyo çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Sulak alanda karaleylek, gri balıkçıl, akbalıkçıl, leylek, küçük kum kuşu, bahri, halkalı cılıbıt, kızıl şahin, yalıçapkını, kerkenez gibi kuş türlerinin yanı sıra dünya ölçeğinde nesli tehlike altında ve endemik bir tür olan yağ balığı da bulunmaktadır.
Planlama alanında en dikkat çekici bölge, alanın doğu sınırında bulunan Beyşehir-Suğla-Apa Kanalının içinden geçtiği Mavi Boğaz Kanyonudur. Kanyon mikro klima özelliğiyle pek çok endemik bitki türünü barındırmaktadır. Mavi Boğaz kanyonunda (trekking) yürüyüş (rekreasyon) dinlenme alanlarının varlığı ayrıca kanyonun biri birini kesercesine dik sıra kayalıklarının ilginç cazibesi, içinden geçen tarihi kanalın varlığı ile burası Bozkır'ın görülmeye değer sanki gizli, saklı bir kanyonudur.
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün'ün Bozkır ve çevresi için üretip icraata koymuş olduğu önemli projelerine tanık oluyoruz. Bir bölümünü Bozkır Postası Gazetesinde zaman zaman haber olarak sizlerin bilgisine sunduğumuz çalışmaları, icraatları tekrar burada sıralama gereğini görmedik. Göz önünde olan bu çalışmalar ve projelere Bozkır halkı olarak bizzat tanık olmaktasınız diye düşünmekteyiz.
Bozkır halkının sesi, kulağı olan Bozkır Postası gazetesi olarak halkımızın sorumlulardan özellikle de Başkan Gün'den beklentilerine gelirken, bu konuyla ilgili üreteceği projeyi ileriye dönük bir getirinin beklentileri olarak göreceğimizi düşünüyoruz. Bozkır ve çevresinin eko turizmle ilgili önemli yerlerinden biri olarak bakanlıkça da gösterilen mavi boğaz kanyonunda (trekking) yürüyüş (rekreasyon) dinlenme alanlarının varlığı ile kanyonun, doğal, harika peyzajının özellikle Ankaralı tatilcilerce tanınmasına vesile, yardımcı olacak önemli eksikliklerden biri olan ulaşım, yani yol sorunu için Akören'den Mavi Boğaz Kanyonunda Bağyurdu (Sopran) köprüsüne kadar yakın zamanda açılan 22 kilometrelik stabilize yolun asfaltlanmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
Side – Manavgat – Alanya'ya tatil amaçlı gidecek olan Ankaralı tatilciler Konya – Seydişehir – Tınastepe mesafesine denk olan, karayollarınca genişletilmiş yer yerde bazı noktalardan kısaltılmış Konya – Hatip – Hatunsaray – Akören yolunu kullanarak yukarı da asfaltlanma zorunluluğundan bahsettiğimiz Akören – Kanyon arası 22 kilometrelik yolun devamında, yine manzaralı, rahat güzergahtan doğa harikası kanyona çıkabildikleri gibi Çarşamba çayının (ulu çayın) ortasından geçtiği şirin Bozkır'ı da görüp, doğal besin ve ürünlerinin ve yörenin etli ekmeğini de tadarak buradan devamla Akçapınar'ın çam (ardıç) ormanlarından devamla, bu defa suğla gölü manzaralı yine orta toroslara özgü meşe ve ardıç ormanları arasından karayollarının açtığı sağlıklı asfalt yol üzerindeki yaylalardan zirve tesisleri ve tınastepe tesislerinden Akdeniz'e rahatlıkla çıkacaklardır. Gidiş ve dönüşlerinde ise Bozkır ve çevresinin doğal ürünlerinden kışlıklarını da temin olanağını bulacaklardır.
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün'den yukarıda da belirtildiği üzere Bozkır Postası olarak böylesi bir hayalimizin de Başkan Gün tarafından gündeme alınıp projelendirilmesi ile hayata geçirilmesi dileğimizdir.
 
Kaynak: Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınları         

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.