(Evlilik Programlarının Evliliğe Yaptığı Tahribat)

Dinimiz İslam'a göre; neslin korunması, neslin korunması içinde evlilik müessesinin sağlam temeller üzerine kurulması hayati derecede önemlidir.

Evlilik müessesesinin önemine rağmen, ülkemizde evlenmeler azalmakta, buna mukabil boşanmalar, aile içi şiddet her geçen gün artış göstermektedir. Bu durumun birçok sosyo-ekonomik nedeni olmakla birlikte, en önemli nedeni; milli ve manevi değerlerimizi nesillerimize veremediğimiz olduğuna, içtenlikle inanıyorum.

Aile olmanın, çoluk çocuk sahibi olmanın güzelliği anlatılamayacak kadar güzel olmakla birlikte; evliliğe olan direnç her geçen gün çevresel etkenlerin etkisiyle artmakta, özellikle gençler aile olmanın sorumluluğundan kaçmaktadırlar.

Herkes, kendi sorumluluğu nispetinde aile kurumuna sahip çıkmalıdır. Aile kurumunun bozulması demek, toplumun bozulması geleceğinin karanlık olması demektir.

Bugün Batılı toplumlar, aile kurumunun bozulmasının olumsuz sonuçlarını yoğun olarak yaşamakta; aile yapısı çökmüş, çocuk sevgisinin yerini "köpek sevgisi" almış; evlilik dışı yaşam yaygınlaşmış; doğan çocukların yüzde elliye yakını evlilik dışı ilişkiler neticesinde olmuş ve bu çocukların çoğu devletin bakımına terk edilmiştir.

Hayvanları, kendi yaşam alanı içerisinde sevmek çok güzel olmakla birlikte; ailede çocuğun yerini alması, aileden bir birey gibi evin içerisinde yaşam alanını paylaşması hem hayvan hem de insan fıtratına uygun bir yaşam değildir.

Son yıllarda televizyonlarımızda yaygın olarak yayınlanan "Evlendirme Programlarının" evlendirmeye hiçbir katkısı olmadığı gibi tam tersi evlilik müessesine büyük zarar vermektedir.

Bu programları izleyip de iğrenmeyen, kendilerini kaptıranlara inanın acıyorum. Bulmuşlar Hanife ve buna benzer gariban aile kızlarını Ayıcıların ayıları oynattığı gibi bu zavallıları oynatıyorlar, kısaca kullanıyorlar.

-Kullanmıyorlar mı?   

Şimdi Bayhan diye bir sanatçı müsveddesini Hanife'ye talip olarak bulmuşlar, insanların aklıyla alay etmekteler. Programın izlenirliğini artırmak için Bayhan'a  haftalık 10.000 TL para verildiği iddia edilmektedir.

-Ya Allah aşkına! Beğensek de beğenmesek de bir şarkıcı evlenmek için evlenme programına çıkıp para ile bile olsa kendini kullandırır mı?

- Bir insanın evlenmek niyeti varsa iki senede birini bulup evlenemez mi?

Bu Hanife denen zavallı palyaçoya başörtüsü takıp bir örtülü kıza yakışmayan sarmaş dolaş davranışlar sergiletiyorlar; aslında, inancımızla da alay ediyorlar.

-Utanmaz kadın! Bir başörtülü kız veya kadın o davranışlar içinde nasıl bulunabilir?

Bunların amacı evlendirmek değil; evlendirmemek olduğu gibi evliliğin tartışma, kavga olduğunu bilinç altına yerleştirmedir.  Bu durum aile müessesine vurulabilecek çok büyük bir darbedir. Bu darbe "15 Temmuz" darbe girişiminden daha tehlikeli ve sonuçları itibariyle  daha zarar vericidir. Çünkü, aileye darbe vurmak toplumun geleceğine darbe vurmakla eşdeğerdir. Onun için devletimiz ailenin korunmasına yönelik bir takım tedbirleri almakta ve Anayasamızın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" MADDE 41'de  "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır ve Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunmasını.. sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar; Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır." hükmüne yer vermektedir.

Maalesef aile çatırdıyor; aile içi şiddet, boşanmalar, çocuk istismarı çok arttı ve her geçen gün artıyor. Gerekli önlemlerin acilen alınması, aile kurumunu, evliliği yıpratıcı programlara izin verilmemesi gerekirken ilgili kurumlar neden sorumluluklarını yerine getirmiyor?

Bilmiyorum RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) neden gerekli tedbirleri almıyor!

-Uyan uyan sabah oldu ey RTÜK ve sorumluluğu olanlar; en önemlisi bu programlara kendilerini kaptırıp keriz yerine konulanlar!

Haberi Yorumlayın:

1 Yorum, Sizde yorum ekleyin!