​Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI'nın, TBMM Genel Kurulunda torba Kanun Teklifi üzerine yaptığı konuşmada "Çiftçilerin borçları ve genel sağlık sigortası" ile ilgili gündeme getirdi.

Çiftçimizin kredi borcu on dört yılda tam 152 kat artmış
Çiftçinin bütçesi açık vermekte ve bu açık bankalara borçlanarak kapatılmaktadır. Bu durum sürdürülebilir değildir çünkü böyle sürdürülmesi her geçen yıl daha yüksek miktarda borçlanmak demektir, olan da zaten budur. Çiftçimizin kredi borçları, 43 milyar lirası Ziraat Bankasına, 30 milyar lirası diğer bankalara ve 7,5 milyar lirası tarım kredi kooperatiflerine olmak üzere, 80 milyar lirayı aşmıştır.
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte
Çiftçimizin üründen elde ettiği gelir, faizle kabaran borçlarını karşılamamaktadır. Çiftçiler kendi mülklerinde bankaların ortakçısı, yancısı durumuna düşmüştür. Bankalar ağa, çiftçiler ise maraba konumuna gelmiştir. Çiftçimizin tarlası, bahçesi, neyi varsa ipoteklidir. Çiftçilerimiz alın teriyle ekmeklerini kazandıkları arazilerini haraç mezat satmak zorunda kalmaktadır.
Çiftçilerin kredi borçları için ödeyeceği faiz yüzde 3 olmalı
Çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan takipteki borçları ile TEDAŞ'a olan tarımsal sulamaya dair elektrik borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Tarım Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından 14 Şubat 2017 günü yapılan açıklamada üreticiye yüzde 3 faiz uygulanacağını duyurmuştur. Ancak, maddede çiftçinin ödeyeceği faiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Hükûmet çiftçimizi aldatmamalı, Tarım Bakanının sözü çiğnenmemelidir. Bu itibarla, çiftçi tarafından ödenecek faizin oranı mutlaka yüzde 3 olarak değiştirilmelidir.
Tarımsal sulamada kullanılan elektrik için düşük tarife belirlenmeli
TEDAŞ'a olan tarımsal sulamaya dair elektrik borçlarının faizsiz ve beş yılda eşit taksitlerle yapılandırılması olumlu olmakla birlikte bu borçların tümüyle ödenebilmesi için taksit süresinin on yıl yapılması yönünde talep bulunmaktadır. Ayrıca, çiftçimizin maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla tarımsal sulamada kullanılan elektrik için ayrı ve daha düşük tarife belirlenmelidir.
Çiftçimiz borç ve faiz sarmalından mutlaka kurtarılmalı
Tarımsal desteklemeler mutlaka artırılmalıdır. Çiftçi Ziraat Bankasından kredi alamayınca özel bankalara yönelmekte ve yüksek faiz ödemektedir. Ziraat Bankası çiftçiyi daha fazla desteklemeli, yüksek faiz ödemekten kurtarmalıdır. Ayrıca, bankaların talep ettiği ücret, komisyon, ipotek, sigorta ve masraflar düşürülmelidir. Çiftçimizin sorunlarına duyarsız kalınmamalı, tarımın yapısal sorunlarını çözecek, tarımsal girdi yükünü azaltacak ve tarım sektörünü yeniden ayağa kaldıracak tedbirler acilen alınmalıdır. Tarıma dört elle sarılmış, tarımda sanayileşmiş ve tarım ürünleri ihraç eden ülkelerin gelecekte söz sahibi olacağı unutulmamalıdır.
7 milyon 200 bin kişinin sağlık sigortası prim borcu siliniyor
Genel sağlık sigortası sisteminin sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla sistemde değişikliğe gidilmektedir. Mevcut durumda sosyal güvencesi olmayanlar için gelir testine göre 3 kategoride uygulanan genel sağlık sigortasının tek kategoriye indirilmesi, prim oranının yüzde 3'e düşürülmesi ve buna göre belirlenecek prim borçlarının yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Bu düzenlenme. 7 milyon 200 bin kişiyi kapsamakta olup 6,7 milyar liralık alacaktan vazgeçilmektedir.
Çalışmayan ve eğitim görmeyen 5 milyon gencimiz ne yapıyor?
Mevcut uygulama özellikle milyonlarca işsiz gencimizi ve ailelerini mağdur etmiştir. Ülkemizde, son resmî verilere göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan yani çalışmayan ve eğitim görmeyen 15-24 yaş grubu gençlerimizin oranı yüzde 23,9'dur. Bu oran 20-24 yaş grubunda yüzde 32,7; 25-29 yaş grubundaysa yüzde 35,8'dir. Bu durumda olan 15-29 yaş grubu 5 milyon 48 bin atıl gencimiz ne yapıyor, acaba Hükûmet buna hiç kafa yoruyor mu?
Türk gençliğinin işsizliği AKP zihniyetinin umurunda bile değildir. Gençler iş bulamamanın sıkıntısını yaşarken bir de genel sağlık sigortası primi borcuyla karşı karşıya kalmıştır. Milyonlarca gencimize yüklü miktarda prim borcu çıkarılmıştır.
Gençler, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılmalı
Mevcut uygulamada aile içi kişi başına gelire göre aylık 71, 213 ve 427 lira olan 3 farklı prim uygulamasına son verilip prim tutarının 53 liraya indirilmesi birikmiş yüklü prim borçlarında önemli oranda azalma sağlayacaktır ancak prim yükü hafifletilmiş de olsa işsiz gençlerimiz aylık 53 lira düzeyinde prim ödemekle yine karşı karşıyadır.
Bir işi ve geliri olmayan gençlerimiz bu primi babalarından utana sıkıla aldıkları harçlıklarla mı ödeyecekler? Bulunduğu yaş itibarıyla bir sağlık hizmeti alması çok nadir olan gençlere "prim ödeyeceksin" diye dayatmanın ne anlamı var? MHP gençlerimizin bir iş buluncaya kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılması ve gençlere çıkarılmış borçların tümüyle silinmesi görüşündedir.
Emeklilikte yaşa takılanlara sağlık sigortası primi ödetmek haksızlık 
Genel sağlık sigortasından mağdur olan bir diğer kesim emeklilikte yaşa takılanlardır. Çalışma Bakanı "Yaşa takılan ve emekliliği bekleyenler de 53 lira ödeyerek bu sağlık hizmetini alabilecek." diyor. Sayın Bakan sanki lütufta bulunmuş.
Yirmi, yirmi beş yıl tüm primlerini ödemiş vatandaşlarımıza emeklilik yaşının dolmasını beklediği dönemde genel sağlık sigortası primi ödetmek haksızlıktır. Emeklilikte yaşa takılanları yaşı nedeniyle kimse işe almıyor, maddi sorunlarından dolayı çocuklarını okutamıyor, ailesinin geçimini sağlayamıyor. Çalışma Bakanına soruyorum: Bu insanlar nasıl geçinirler, hiç düşünüyor musunuz?

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.