Ali Dutal
Yüceler yücesi, tüm övgülerin övgüde kifayetsiz kaldığı Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesine girmiş bulunmaktayız.
-Ey Allah'ın Resulü!
Zat'ı Şerifinize layık ümmet olamamanın ezikliği içinde manevi huzurunda mahcubiyet içindeyiz.
-Mahcubuz!
Ümmet, ümmet olma şuurunu kaybetmiş, birlik beraberlikten uzaklaşarak küffarın istilasına uğramıştır. İslam coğrafyasında kanlar sel olup akmakta; bombalar, füzeler Müslüman canına kastetmektedir.
-Mahcubuz!
-İslam'ın son kalesi Osmanlının varisi Müslüman Türk Milleti, her türlü araçla İslam'dan uzaklaştırılmaya çalışılmakta; geçici dünyanın gizemine kaptırılarak ebedi dünyası unutturulmaktadır.
-Mahcubuz!
-Zina, riba, içki, kumar gibi büyük günahlar aleni işlenir hale gelmiş; en acısı bu büyük günahlar meşrulaştırılmıştır.    
-Mahcubuz!
-Bir takım haddini bilmezler sünnetlerini etkisiz kılmak için kitabımız Kur'an-ı Kerimin hilafına "Kur'an Bize Yeter" diyerek; Yüce Zat'ı Şerifinize saygısızlık içerisindedirler.
-Mahcubuz!
Zatı Şerifinize selavat getirilmesine "YAĞCILIK" diyen hoca kılıklı densizler televizyonlarda kol gezerken, itibar görürken bunlara tepki göstermesi gereken kurum ve kuruluşlar sesini çıkarmamaktadır.
Oysa ki Hadis-i Şeriflerinizde;
Şefaatime en layık olan, bana en çok salât okuyandır. (Tirmizi)
Yanında anıldığım halde bana salevat getirmeyenin burnu sürtülsün. (Tirmizi)
Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir. (Tirmizi)"  .
Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. (Taberani)
Bir kimse, bana salevat getirdiği sürece, melekler de, onun için istiğfar eder; artık isteyen az, isteyen çok salevat getirsin.(İ. Ahmed)" buyurmaktasınız.
-Mahcubuz!
Yine kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kimi çevreler Zat'ınızın kati emirlerinin hilafına "Eshabı" nın bazılarına dil uzatmaktadırlar.
-Mahcubuz!
Camilerimiz boş, hatta bomboş; Müslümanlar cemaati hafife aldıkları gibi namazdan da uzaklaşmışlar; namaz kılanların sayısı çok azalmış; namazlarını kılmadıkları yetmiyormuş gibi namazı itibarsızlaştırmanın çabası içerisine girmişlerdir.
-Mahcubuz!
Cami imamlarımız tatil günleri evlerinde oldukları halde "izinliyim" gerekçesiyle cemaate iştirak etmedikleri gibi mahcubiyet bile duymamaktadırlar.
-Mahcubuz!
Müslüman kızları tesettürden uzaklaşarak Zat'ınızın lanetlediği "giyinik çıplak" hali içerisinde büyük çoğunluğu pantolon ve buna benzer giysiler giymektedirler.
-Mahcubuz!
Mahremiyet ortadan kalktı; kadın erkek aynı ortamı paylaşmakta; bu duruma karşı olanlar ise suçlanmaktadır.
-Mahcubuz!
-Mahcubuz Ey Allah'ın Resul'ü mahcubuz!
Mahcup olacak o kadar çok halimiz var ki anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır.
Ahir zaman ümmeti olmak ne zormuş ey Allah'ın Resulü; hoca kılıklı adamlar vasıtasıyla iman ve esaslarına  öyle bir saldırı var ki, ümmet dinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır.
Ey merhametlilerin merhametlisi; ey şefkatlilerin şefkatlisi Efendimiz (sav); mahcubiyetimizi kabul ette bu ümmeti ŞEFAATİNDEN mahrum etme!

    
Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.