Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (MPF) Başkanı Ramazan Arslantaş mı oluyor?
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı Olağanüstü Genel Kurulunda Federasyon Başkan adaylığı süreci Ramazan Arslantaş, Durul Türkmen ve Bülent Özgür Federasyona başvuru evraklarını teslim etmesiyle başladı.

Teslim edilen evraklar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda; kesin delege listesine göre oy kullanacak toplam delege sayısının 192 (yüz doksan iki) olduğu, adaylık başvurusunda bulunan Ramazan Arslantaş'ın Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü hükümleri doğrultusunda Komisyonca hazırlanan ilanda istenilen evraklarının tam ve eksiksiz olduğu, Bülent Özgür'ün Ana Statünün 9/3-c hükmünde yer alan üyelerin en az % 15'inin yazılı teklifini gösteren destek mektupları ile 9/3-d hükmünde yer alan adaylık başvuru ücret makbuzunun olmadığı tespit edildi.

Adaylık başvurusunda bulunan Durul Türkmen 07/07/2017 tarihli ve 322 sayılı dilekçe ile Federasyon Başkanlığına ve Seçim Komisyonuna hitaben yazdığı dilekçe ile başkanlık adaylığı başvurusunu geri aldığını bildirdi. Durul Türkmen'e ait başvuru evrakı ve ekindeki kapalı zarf Komisyonca açılmadan değerlendirme dışı bırakıldı.

Adaylık başvurusunda bulunan Ramazan Arslantaş için 124 (yüzyirmidört) adet destek mektubunun verildiği, tamamının geçerli olduğu tespit edildi. Bu suretle, Ramazan Arslantaş'ın Federasyon başkan adayı olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.

Son Video