Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İsrail'in Harem-i Şerif'ten derhâl elini çekmesi gerektiğini söyledi.
TBMM'de görüşülen 492 sıra sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçTüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'nin ikinci bölümü üzerine söz alarak konuşan Mustafa Kalaycı, İsrail'in barbarca hareket ettiğini dile getirdi.

Kalaycı, "Bugünlerde Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar tüm Müslümanların içini sızlatmaktadır. Kudüs uzun zamandır mahzundur. İlk kıblegâhımız Mescid-i Aksa yaralıdır. Peygamberler diyarında her geçen gün, müminlerin birliği, beraberliği, en kutsal değerleri hedef alınmaktadır. Masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Müslümanların kendi camilerinde ibadet etmeleri zalimce ve barbarca engellenmektedir. Unutulmamalıdır ki bir mabedi ibadete kapatmanın, engellemenin hiçbir hukuki gerekçesi, hiçbir dinî dayanağı, hiçbir insani yönü olamaz. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların namusudur. Harem-i Şerif tüm Müslümanların şeref nişanesi, kutsiyeti çok yüksek bir ibadethanesidir. Mirac'a şahitlik eden, maddi mesafeye rağmen manen hepimizin kalbinde var olan kutlu mekândır. İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif'ten derhâl elini çekmelidir. Kutsallarımıza hürmet etmeli, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını öğütmekten vazgeçmelidir.

Uluslararası toplum, Kudüs'teki suikastı durdurmalı, daha büyük felaketlerin önüne geçmelidir. Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara karşı yapılan düşmanca tutumu, mütecaviz ve zalimce muameleleri şiddetle ve nefretle kınıyorum" dedi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.