Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
KOOPERATİFLEŞMEYE DOĞRU (1)
Bozkırdaki altın gün ışığına çıkacak.
Kimi cevherler vardır ki insanlar varlığından habersiz üzerinde yaşar yaşar da farkına varamaz, varsa da çıkarmaya ya cesaret ya güç bulamaz. Cevher altta yokluk üstte durdukça durur. Bazen de cevheri bulur, çıkartır ama ocakta iyi eritemezsin cevherin çoğu cüruf olur ziyan olur. Sonra birileri çıkar önce bastığın çorak toprağın altındaki cevheri gösterir sana sonra onu gün yüzüne çıkarmasını ve işlemesini ve sonra onu pazarlamasını öğretir. Elinden tutar seni ayağa kaldırır. Tek beklentisi ise Allah rızasıdır… Allah rızası ve halkın selameti için uğraş veren devlet erkânına teşekkürlerim ile başlamak istiyorum yazıma.Allah onları doğru yollarında sabit kılsın ve başımızdan eksik etmesin.

Sanayi devrimini yaşayamadan savaşa girmiş, yedi düvele karşı dik durmak için varını yoğunu kullanmış, savaştan çıkmış bir millet olarak üretim araçlarında maddi yetersizlikten dolayı yenilemeye gidememiş, geçen sürede üretimin verdiği lezzeti yaşayan ve üretim şekillerini bilen nesil nerdeyse ya şehit ya gazi olmuştur. Üretim için elde kalan tek şey ise toprak olmuştur. Sadece toprakla ayakta durmak ise sanayileşmeye rağmen çok zor olmuştur. Ve hatta mümkün olmamıştır. Haliyle köylüye işçilik daha az riskli ve daha kolay gelmiştir. 80’li yıllara kadar gurbet çölde bir vaha olmuştur. İşsizlik çölünde susuz kalan köylülerin akınına uğrayan bu vaha ise artık köylülere yetmez olmuştur. Tüm bu koşullara rağmen direnen Bozkır’ın direnci ise 2000 li yıllarda kırılmış ve çok hızlı bir şekilde köyden kente göç yaşanmış, yaşanmaktadır. Devletimiz bu tehlikeli erozyonun farkına varmış ve göçü durdurmak için bir mücadeleye girmiştir.


Bozkır arazisi ya dağlıktır ya susuz. Bu nedenledir ki tarım sulu ova topraklarında olduğu gibi gelişememiş insanların ekmek parasını çıkartmaya yetersiz gelmiştir. İlk fotoğrafta bu Bozkır halkı için umutsuzluğa sebep iken topraktan umudunu kesmeyen insanlar için her şeyin başlangıcıdır. Bozkırda sayısız neden ve sebeplerden dolayı gelişmemiş olan endüstriyel tarımın olumsuzlukları, endüstriyel tarım arazileri arasındaki bakir duruşu, kirlenmemiş oluşu teknik arıcılık ile bir kazanca dönüşecek inşallah.

Tarih boyunca Bozkır halkının geçim kaynağı sürekli olarak değişkenlik göstermiştir. Zaman içerisinde maden işlenmiş, toprak işlenmiş, elma-kiraz yetiştirilmiş- pekmez üretilmiş-tahin üretilmiş. Tüm bu aşamalarda ise bir üretim dalı farkında olmadan sürekli olarak aksamadan günümüze nesilden nesile aktarılan bilgilerle hep canlı kalmıştır. O da arıcılıktır. Bozkırın en düşük nüfuslu mahallesinden en kalabalık mahallesine varıncaya kadar tüm mahallelerde en az bir arıcı hep var olmuştur. Üçpınar, Çağlayan, Dere, Sorkun gibi mahallelerimizde ise bu sektörden hayatını kazanan önemsenecek bir sayıda arıcımız vardır.

Bozkır topraklarının çoğunu bizzat gezmişliği olan bir arıcı gözüyle baktığım zaman gördüğüm Bozkır arı ürünleri üretim kapasitemizin en fazla %30 unu kullanabiliyoruz.  Arı ürünlerinde daha ziyade bal odaklı üretim yapıyor olmamız, kısa süren nektar akım süresi ve zamanlarının yıllar içerisinde farklılık göstermesi ile arılıklara ulaşım gibi olumsuz etkenlerle birçok bölgede üzerine arı konmamış çiçek var iken bazı bölgelerde ise bir çiçeğe onlarca arı konması gibi dengesizliklerle rağmen bal üretebilmeyi başarmıs isek bu olumsuz etkenler ortadan kalkarsa üretim kapasitemiz birden %80 lere ulaşacaktır
Dünyada bal üretiminde 2. Sırada bulunmamıza rağmen kovan başı bal üretim kapasitemiz maalesef ortalama 14 kg gibi düşük bir düzeyde kalmıştır. Yapılan akademik çalışmalar yerinde uygulamalar deneme arılıklar ile bu rakamın 30-50 kg aralığında tutulabileceği tespit edilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda uygun arı ırkı, doğru kovan, başarılı koloni işletim sistemi, doğru arılık seçimi nihayetinde arıcılarımızın sil baştan eğitiminin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yani daha kazma değmemiş sayısız madenimiz var ama önce bu madenin nasıl en verimli işlenebileceğini öğrenmemiz lazım.

İkinci olarak Bozkır arıcılarımız maalesef arının en değersiz ürünü olan bal ile ekonomik anlamda uğraşır iken sırası ile değerli olan üç destek ürünü arı sütü, propolis, polen gibi ekonomik değeri çok daha yüksek olan ürünleri es geçilmiştir. Bu milli ekonomide bir kayıptır. Yine verilecek olan eğitimlerle bir arı kovanından en üst düzeyde ekonomik girdi elde edilecektir.

Özellikle propolis  ve polen üretimi endüstriyel tarım alanlarının az oluşundan dolayı, arıcılığın daha çok yaylalarda yapılıyor olmasından dolayı ülkemizin diğer bölgelerine nazaran daha doğal olacağı için doğru tanıtım çalışmaları ile gerçek değerinde satılarak arıcılarımıza ekonomik girdi olarak değer katacaktır.
Peki, sadece ürün üretmek yeterli mi gelecek. Kesinlikle değil. Kaldı ki tarih sürecine baktığımızda üretimdeki düşüklüğün üretilenin  tüketiciye ulaşmasında aracıların arıcılardan daha çok kazanç elde etmiş olmasını görüyoruz. Üreticilerimizin piyasada rekabet edebilmesi için bir olması kısaca kooperatifleşmesi olmazsa olmazdır. Ne kadar doğal ve ne kadar leziz ürünler üretirseniz üretin reklamınızı doğru biçimde ve yerlerde yapmadığınız sürece büyük firmalar ile rekabete giremez kendi iç piyasamıza dahi bu firmalardan bal satışına meyil vermiş oluruz. Bu nedenle Bozkır Balının markalaşarak, tüketicinin güvenle tereddütsüz tüketebileceği tüm analizleri yapılmış ürünler haline gelmesinin yegâne yolu kooperatifleşmektir. Sadece arı ürünleri ile sınırlı olmayacak her türlü tarım ürününü bu kooperatif yolu ile paketleme ve ticaretinin sağlanması lazım.

Bozkır ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğümüz bu konuda çiftçilerimiz ile ortaklaşa çok ciddi çalışmalar başlatmıştır. Bu bağlamda 2017 yılında deneme arılıklar tesis edilmiş ve bu deneme arılıklara yapılan yatırımın doğru ve yerinde olup olmadığının tespiti için Kalkınma Bakanlığı Tarım Dairesi Başkanı Sayın Dr.Taylan KIYMAZ, KOP İdaresi Başkanımız Sayın İhsan BOSTANCI KOP İdaresi Yetkilileri, İlçe Müdürlüğümüz ile Bozkır yaylalarında sahada inceleme yapılmıştır.


İnceleme süresince farklı arılıklar ziyaret edilerek arıcılarımızdan bilgi alınmıştır. Bu çalışmayı değerli kılan devletin imkânlarını kullanma yetkisi verilmiş insanların masa başında proje çizme yönteminden ziyade yerinde inceleme yaparak devletin imkânlarının en verimli kullanıma sunmasıdır. Bu yapılan teknik gezi ve inceleme sonucu inşallah devletimizin yetkili organlarının Bozkırda arıcılığın ön plana çıkması ve kooperatifleşmeye destek vermesi beklenmektedir.

Yine aynı kapsamda geçtiğimiz hafta Bozkır ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü ve arıcı arkadaşlarımız ile birlikte ziyaret ettiğimiz Bozkır Kaymakamımız Emre Öztürk’e konu hakkında bilgi verdik ve kooperatifleşmek istediğimizi dile getirdik. İsteğimizi sevinçle karşılayan sayın kaymakamımız bu konuda üzerlerine düşen her türlü desteği vereceklerini söyleyerek bizlere umut vermiş heyecan ve çalışma azmi vermiştir. Bu olumlu davranışı için kendilerine şahsım ve Bozkır üreticileri adına çok teşekkür ederim. Kurulacak olan kooperatif ile bizler üreticilerimizin ürünlerinin daha sağlıklı ve gerekli kontrolden geçerek paketlenmesini sağlarken devletimizde gerekli denetim ve desteği sağlayarak tüketicinin ürünleri güvenle tercih etmelerine katkıda bulunacaktır.

Değerli hemşerilerim. Bozkırda hiç dokunulmamış olan bu altın madenini artık gün ışığına çıkarmanın zamanı geldi geçiyor.  Devletimizin bizler için giriştiği bu kırsaldaki göçü durdurma çabasına olanca gücümüzle karşılık  verelim, bu rüzgârla kuracağımız kooperatif ile işleyeceğimiz doğal ürünlerimizi gerçek değerinde tüketicilerimize ulaştırarak Bozkır ekonomisini ayakta tutalım. Bu konuda her türlü sorularımız için bizlerle ilgilenen bilgilendiren, yönlendiren İlçe Tarım Müdürlüğümüz çalışanlarına Bozkır köylüsüne tuttukları bu ışık için teşekkür ederim.
Hüseyin DUMRU 21-09-2017


Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.

Son Video