Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, Plan ve Bütçe Komisyonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmasında şu konulrı gündeme getirmiştir. 

2/B, rant dağıtma yolu olarak kullanılmasına izin verilmemeli.

Ormanların tahrip edilmesini önlemek bakımından orman kadastrosu ve 2/B konularında köklü çözümler getirilerek bu konuların ülke gündeminden çıkarılması gerekmektedir.

2/B alanlarının çıkarılma nedeni, şimdiki kullanımı, toprak yapısı, eğimi, erozyon  tehlikesi,  bitişiğinde  bulunan  ekosistemler,  kamu  yararına değerlendirilebilme  durumu  gibi  niteliklerini  içeren  envanteri  maalesef yapılmamıştır.  Bu  durum  ortaya  konulmadan  yapılan  satışlar  ileride giderilmesi imkânsız zararlara yol açabilecektir.

Orman kadastrosuyla ile genel kadastro birleştirilerek, mülkiyet anlaşmazlıklarının giderilmesi temin edilmelidir. 2/B sorunu villa ile yayla evi sahipliğini birbirinden ayıran adil ve hakkaniyetli bir yöntemle çözülmeli, büyük kent merkezlerinde ve sahillerde rant dağıtma yolu olarak kullanılmasına izin verilmemeli, özellikle orman köylüsünün mağduriyetleri giderilmelidir.

Ormancılığın geliştirilmesi için orman köylüsü sosyal güvence altına alınmalı.

Ormanları korumak devletin anayasal bir görevi olduğu kadar, orman köylüsünü kalkındırmak, onları kollayıp, sosyal yaşantılarını güvence altında tutmak da devletin en temel görevidir.

Ormancılığın desteklenmesi amacıyla orman köylüsüne ve talep eden gerçek ve tüzel kişilere belirli şartlar ve sürelerle bedelsiz arazi tahsil edilerek özel ormancılık geliştirilmelidir. Ormanların doğal gelişim sahaları içinde yerleşmiş ve ormancılık dışında başka bir iş yapamayan orman köylülerine tarımsal üretim yapabileceği arazi tahsisleri yapılarak iskânları temin edilmelidir. Bunlardan boşalan alanlar ormanlaştırılarak iskâna yasak bölgeye dönüştürülmelidir.

Ormanda on iki ay iş var, geçici işçilerin gün kısıtlamasını kaldıralım.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde sürekli işçilerin yanı sıra 5620 sayılı Kanun'a göre çalışan geçici işçiler mevcut. Bunlar beş ay yirmi dokuz gün çalışıyor kalan sürede maalesef, orada çalıştıramıyoruz. Hâlbuki ormanda on iki ay iş var.

Geçici işçileri gönderdiğimiz dönemde,  taşeron  işçisi  çalıştırıyoruz  ya  da İŞKUR'dan  Toplum  Yararına  Program  kapsamında  personel  istihdamı yapıyoruz.

Tecrübeli eleman bunlar o beş ay yirmi dokuz gün kısıtlamasını kaldırmamız lazım eğer ihtiyacımızsa bunları sürekli çalışır hâle getirmek, hem çalışanımızın moral motivasyonunu artırır, sıkıntılarının giderilmesini sağlar, hem de idareye katkısı olur.

Su kaynaklarımız, evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla her geçen gün kirleniyor.

Suyun plansız ve aşırı kullanımı yeryüzünde birçok Tatlısu ekosisteminin zarar görmesine neden olmaktadır. Ülkemizin de kısıtlı su kaynaklarının korunması ve su kaynakları üzerinde bugün ve gelecekte oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi gerekir. Kısıtlı olan su kaynaklarıyla ilgili tartışmayı sadece miktar ve kalite yönüyle değil, aynı zamanda, yarattığı riskler açısından da değerlendirmek gerekmektedir.

Su kaynaklarının verimli kullanımı modern sulama yöntemlerinin kullanımıyla sınırlı. Tarımsal faaliyetler için kaynaklardan aşırı su çekilmesi de başka bir problemdir. Su kaynakları, evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla her geçen gün kirlenmektedir.

Belediyelerin çok azında atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Kirlenen su kaynakları yalnız biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda geçim kaynakları suya bağlı olan çok sayıda insanı da doğrudan etkilemektedir.

Büyük ölçekli altyapı projeleri ve madencilik faaliyetleri de su kaynaklarını ve sulak alanları olumsuz etkilemektedir. Suyun kaynağından itibaren korunması, kirletilmemesi, barajların çevreyle uyum içinde bulunması, baraj göllerinin erozyonun etkileri ile kentsel atıklardan korunması, sağlıklı içme ve kullanma suyunun uluslararası standartlarda sağlanması esas olmalıdır.

Konya Ovası'nı suya doyuracak yeni projeler gerekiyor.

"Konya Ovası'na yeni yatırımlarla destan yazmaya devam edeceğiz." diyorsunuz.  Siz destan yazıyorsunuz ama Konya hâlen ağıt yazıyor kuraklık nedeniyle, su sıkıntısı nedeniyle bunun çözümü de var, bunu yıllardır dile getiriyoruz.

Yeni projeler gerekiyor KOP proje stokuna yeni projeler ilave etmemiz gerekiyor, başka havzalardan su getirecek projeleri mutlaka hiçbir bilgi de sunumunuzda ifade etmediniz,  yeni proje yine yok Konya Ovası'nı suya doyuracak, su ihtiyacını karşılayacak.

Mavi Tünel'den aktarılması planlanan su 414 milyon metreküp. Bunun 100 milyon metreküpü Çumra ve Konya şehir merkezinin içme suyu. Geriye kalan suya baktığınız zaman Konya Ovası'nın su ihtiyacının yüzde 7'sinde, onda 1'i bile değil.

Hollanda'nın tarım, gıda ihracatı 90 milyar avro, Konya niye yapamasın?

Acilen  "Görünen köy kılavuz istemez." derler,  beraber gidelim, Cihanbeyli'den başlayalım  Konya'nın ilçelerini dolaşalım, Karapınar ,Ereğli. Bu  anlamda  Sakarya'dan,  Ermenek  Barajı'ndan,  Manavgat Çayı'ndan, hatta Fırat Karasu'dan, Kızılırmak'tan su getirmenin yollarını aramalıyız. KOP  idaresinin  daha  önce  Kızılırmak'tan  özellikle Kulu-Cihanbeyli bölgesine su getirilmesiyle ilgili projesi vardı ama hayata geçirilemedi, maliyeti mi yüksek, bu konularda adım atılması lazım.

Konya, neredeyse Hollanda kadar, Hollanda'nın tarım, gıda ihracatı 90 milyar avro, Konya niye yapamasın?

İhtiyacımız su. Konya Ovası'nın su ihtiyacının başka havzalardan, çevre havzalardan getirilecek yeni projelerle giderilmesi gerekmektedir. 

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.