​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Bozkır Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'ya teknik üniversite kurulması için hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdi.

Konya Teknik Üniversitesi kurulması amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkalığına veren Mustafa Kalaycı, kurulacak üniversitenin Konya sanayisinin ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.

Kalaycı şöyle konuştu:
"Teknik üniversiteler, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri üretme, üretilen teknolojiyi geliştirme ya da teknolojik yenilikleri gerçekleştirebilmek için gerekli teknik elemanların yetiştirildiği yegane alanlar. Konya sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerin ortaya çıkartılması ve bu sayede yeni ürünlerin geliştirilmesi, ancak teknik konularda uzman yetiştiren üniversitenin varlığıyla mümkün. Konya'da kurulacak teknik üniversite Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracak, yapacağı araştırma ve atılımlarla rekabet gücünün yükseltilmesi konusunda sanayicimizin önünü açacak. Teknoloji üretmek için üniversite-sanayi işbirliği şart. Konya'da kurulacak teknik üniversite, sanayi başta olmak üzere birçok alanda kaliteli eleman ihtiyacını giderecek, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayicilerimize eksikliklerini giderme imkânı tanıyacaktır. Teknik üniversite için Konya'da hem gerekli potansiyel, hem de teknik ve sosyal alt yapı fazlasıyla mevcut. Bu kanun teklifiyle Konya Teknik Üniversitesi adıyla yeni devlet üniversitesi kurulması öngörülüyor."

Teklifte üniversitenin makina, elektrik-elektronik, bilgisayar ve bilişim, teknoloji, inşaat, tasarım ve mimarlık fakülteleri, yabancı diller yüksekokulu, enerji, ileri teknoloji, bilişim, taşımacılık ve lojistik ile mühendislik ve fen bilimleri enstitüsünden oluşması yer aldı.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.