Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI,  Vergi Kanunları ile ilgili Kanun Tasarısı hakkında yaptığı konuşmada "şehit ve gazi yakınları, yardımcı hizmetler sınıfı personeli, İŞKUR imamları ve teşvikler" konusunu gündeme getirmiştir.

Şehit ve gazi yakınları da memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmalı

Tasarının 37'nci maddesiyle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmektedir.

Bu düzenlemeyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklemekle birlikte komisyonda şehit ve gazi yakınlarının memur unvanlı görevlere atanmasını öngören teklifimiz maalesef reddedilmiştir. Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmak, korumak ve toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlamak hepimizin görevidir.

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, genel idare hizmetleri sınıfına alınmalı

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli kadro unvanlarına ilişkin görevlerinin sınırının unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadır. Devlet memurlarından sadece yardımcı hizmetler sınıfındakiler için ek gösterge olmaması, bu personelin maaş ve emeklilik hakları bakımından mağduriyet oluşturmaktadır.

Taşeron uygulaması yoluyla kamudaki yardımcı hizmetlerin büyük bir bölümünün yürütülüyor olması ve taşeron çalışanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme de yapılmış olduğundan kamuda yardımcı hizmetler sınıfı personel istihdamına gerek kalmamıştır. Yardımcı hizmetler sınıfı tümden kaldırılmalı ve bu sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personel genel idare hizmetleri sınıfına dahil memur unvanlı kadrolara atanmalıdır.

Diyanet teşkilatında vekil, geçici ve fahri statüde çalışanlar kadroya alınmalı

İŞKUR Toplum Yararına Program kapsamında çalıştırılan imamların daimî kadrolara alınmaması hem büyük haksızlıktır hem de birçok camimizin imamsız kalması söz konusudur. Konya'nın Yalıhüyük ilçesi Merkez Camisi'nin geçici görevli imamının görev süresi dolduğundan imamsız kalmıştır. Hem verilen din hizmeti açısından hem de bu hizmeti verenlerin emekleri dikkate alınarak vekil, geçici ve fahri çalışanların kadrolara alınmaları sağlanmalıdır. Bugün imamı olmayan birçok camimiz vardır, camilerimiz imamsız bırakılmamalıdır.

Sivil savunma uzmanlarının özlük hakları görev ve sorumluluklarıyla örtüşmüyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzmanlarının özlük haklarının görev ve sorumluluklarıyla örtüşmemesi, kadrolarının görev yaptıkları idarelere devredildiği 2009 yılından bu yana sorun oluşturmaktadır. Kurumlarında şube müdürü görev, yetki ve sorumluluğuna sahip olan sivil savunma uzmanlarının özlük hakları şube müdürü özlük haklarıyla eşit hâle mutlaka getirilmelidir.

Verilen teşviklerin getirisinin ne olduğu amacına ulaşıp ulaşmadığı iyi analiz edilmeli

Ülkemizde birçok konuda teşvik uygulaması bulunmaktadır. Ancak teşvik uygulamaları üzerinde gerekli değerlendirmeler yeterince yapılmamaktadır. Verilen teşviklerin getirisinin ne olacağı, neye ekonomik katkı sağlayacağı mutlaka irdelenmeli, teşviklerin sonunda ne beklendiğinin fayda maliyet analizleri ve bu elde edilmezse sonuçlarının ne olacağı açıkça tanımlanmalıdır.

Verilen teşviklerin getirisinin ne olduğu, amacına ulaşıp ulaşmadığı iyi analiz edilmeli, teşvik politikaları buna göre belirlenmelidir.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve bütçeye eklenen vergi harcaması tahminlerinde vergi istisna, muafiyet ve indirimleri nedeniyle vazgeçilen gelir hesaplanmaktadır. Buna göre, 2018 yılında 132 milyar liralık vergiden vazgeçileceği tahmin edilmektedir. Bu tutar, 2018 yılı için tahmin edilen 65,9 milyar liralık bütçe açığının iki katından daha fazladır.

SGK, Belediyeler ve KİT'ler mali açıdan özerk kalmalı

Tasarıda tek hazine hesabına yönelik düzenleme de yapılmaktadır. Tek hazine hesabı uygulamasına Milliyetçi Hareket Partisi prensip olarak destek vermektedir. Ancak idari ve mali açıdan özerk olan SGK, KİT'ler ve belediyelerin bu kapsam içerisine alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi hâlde mali özerkliklerinin zedelenmesi söz konusu olacaktır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 1'inci maddesine göre, Kurum idari ve mali açıdan özerktir ve bu kanun dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Sosyal Güvenlik Kurumu kendi yönetim kurulu olan, prim toplayan, bu primleri en iyi şekilde değerlendirme görevi olan özerk bir kurumdur. O nedenle tek hazine hesabı kapsamına alınması hâlinde Kurum yönetim kurulunun bu konudaki görev, yetki ve sorumluluğu ve Kurumun mali özerkliği açısından sakınca oluşturacaktır. Bu durum mutlaka dikkate alınmalıdır.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.