Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
300 Koyun Projesi başvuru güncelleme süresi 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 23:59 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili duyuru mail adresinizde ,Tigem Resmi Web Sayfasında ve 300Koyun web sayfasında yayınlanmıştır.

 • Kamuoyunda 300 Koyun Projesi olarak bilinen ‘’Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi’’nden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kredi kullandırılması uygun bulunan ve değerlendirme sonucunda asil listeye giren üreticiler faydalanabilecektir.
 • Proje kapsamında 02.03.2018 tarihine kadar başvuruda bulunan üreticilerin başvuru sırasında beyan ettikleri eksik ve hatalı bilgileri (İl/İlçe Müdürlüklerinde kayıtlı hayvan sayısı, kayıtlı işletme adresi, ÇKS’de bulunan arazi varlığı, talep edilen hayvan ırkı vb.) düzeltmeleri amacıyla 29.04.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ek süre verilmiştir.
 • Düzeltme işlemleri ‘300koyun.tigem.gov.tr’ adresinden, üreticilerin daha önceden oluşturdukları T.C. kimlik no ve şifre ile sisteme girilerek yapılabilecektir.
 • Daha önce başvuru yapanlar dışında yeni başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Ön değerlendirme neticesinde belgelerini bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine teslim etmeleri istenilen ve kendilerine e-posta/SMS gönderilen üreticiler ile 2. Madde gereği bilgilerinde düzeltme yapıp kendisine e-posta ve SMS yoluyla bilgi verilecek olan üreticiler belgelerini en geç 04.05.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
 • Kendisine e-posta ve SMS gönderilen üreticilerden belgelerini eksiksiz teslim edenlerin tekrar işlem yapmasına ve belge teslim etmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi işe uyumlu kira sözleşmesi,
 • Başvuru Sahibinden İstenen ve İl/İlçe Müdürlüklerine Teslim Edilecek Belgeler:
  • Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi, (300koyun.tigem.gov.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasındaki dokümanlar içerisinden indirilecek)
  • Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,
  • Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,
  • Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,
  • Belgelerin teslim alma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatname,
  • Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,
  • Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları,
  • Üretici/Üreticilere ait İşletme Tescil Belgesi,
  • Üretici/Üreticilere ait İşletme Kapasite Raporu.
  • Noter tasdikli TAAHHÜTNAME(TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kredi değerlendirmesi neticesinde projeden faydalanmaya hak kazanan üreticilerden Sözleşme imzalama aşamasında istenecek olup sözleşmeyle birlikte TİGEM’e İl/İlçe Müdürlükleri tarafından üst yazıyla gönderilecektir.)
 • Güncelleme işlemi yapacak üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlar;
  • Ağıl kapasitesinin asgari 300 küçükbaşa uygun olması,
  • 300 küçükbaş hayvan için gerekli kaba yem ihtiyacının en az %50 ‘sini üretmesi,
  • Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meradan/otlaktan başvuru tarihi itibariyle ve proje süresince yararlanacak olması,
  • İşletmenin ve ÇKS kayıtlarının başvuru yapan üreticiyle uyumlu olması,
  • Ön değerlendirmede Hayvan Bilgi Sistemi esas alınacağından, başvuru tarihinde sistemde üretici adına kayıtlı hayvan sayısının beyan edilmesi,
  • Talep edilen hayvan sayısı ile kayıtlı küçükbaş hayvan sayısı toplamının 300 baştan az ya da fazla olmaması (başvuru tarihi itibari ile kayıtlı küçükbaş hayvanı bulunmayan projeden yaralanamayacaktır),
  • İşletme adresi olarak projeye konu ağılın yer aldığı İl/İlçe/köyün esas alınması, gerekmektedir.
 • Başvurusu kabul edilen üreticilerin 7. Maddede belirtilen belgeleri eksiksiz olarak İl/İlçe Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Proje kapsamında işletmede ki hayvan sayısının azami 300 baş olması gerektiğinden krediye konu hayvan sayısı üreticinin talep ettiği hayvan sayısından farklı olabilecektir(az ya da fazla)

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.