​Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Bozkırlı Mustafa KALAYCI'nın, TBMM Genel Kurulu'nda "Vergi Kanunları" Tasarısının görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada "emekliler, Bağ-Kur, taşeron, maliye çalışanları, kamuda geçici çalışanlar ve  mübaşirlerin sorunlarını gündeme getirdiği konuşması

MHP olarak; emeklilerimize bayram ikramiyesini ve 65 yaş aylığının iyileştirilmesini olumlu buluyoruz
65 yaşını doldurmuş muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylığın artırılması ve emeklilerimize yılda 2 defa emekli destek ödeneği adı altında ödeme yapılmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu düzenlemeleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Bu konularda Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz Kanun teklifleri Meclis gündeminde beklemektedir.

BAĞ-KUR'lulara yapılan eşitsizlik ve haksızlık giderilmeli bu kapsamda;
  • BAĞ-KUR emeklilerinin mağduriyeti hiç dikkate alınmamıştır. BAĞ-KUR'ludan emekli olması için dokuz bin gün hizmet süresi aranmakta ancak aynı kurum çatısı altındaki diğer sigortalılar yedi bin iki yüz günle emekli olabilmektedir.
  • Altmış gün prim borcu bulunan esnaf sağlık hizmetinden yararlanamamakta ama aynı durumdaki diğer sigortalılar faydalanabilmektedir.
  • Emeklilik hizmet süreleri ve emekli aylıkları konusunda BAĞ-KUR'lulara yapılan eşitsizlik ve haksızlık giderilmelidir.
  • Geçmişte esnaf olarak çalışmış ya da çiftçilik yapmış birçok kişinin bu çalışmalarına dair vergi mükellefiyeti, oda kaydı gibi resmî belgeleri olmasına rağmen sigortalılık kayıt ve tescili olmadığı gerekçesiyle bu çalışma sürelerini hizmetlerine saydıramamış olup bu nedenle emekli olamamaktadır. BAĞ-KUR'a kayıt yaptırmamış olanların vergi mükellefleri açısından vergi kayıt tarihi, diğerleri açısından ise sicile kayıt tarihleri esas alınarak geçmiş hizmetlerine borçlanma imkânı verilmelidir.
  • BAĞ-KUR sigortalılarının muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını uygun şartlarda ödeme imkânı sağlamaktadır ancak BAĞ-KUR prim borcu bulunup bu borçları dondurulanlar, hizmet sürelerinden emekliliklerine yetecek kadar kısmını borçlanıp emekli olabilmeyi beklemektedir, esnaf ve çiftçimize bu imkân verilmelidir.
Bu soruna çözüm getirilmesi sosyal güvenliğin ve Anayasa'nın ruhuna da uygun

Çıraklık ve staj süreleri sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınmalıdır.
Çıraklık ve staj süreleri emeklilik hizmetine sayılmalıdır. Uygulamada bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen süreler dahi borçlanılabilmekte iken fiilî bir çalışmaya dayanan çıraklık ve staj sürelerinin, sadece kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı tutulması haksızlığa, eşitsizliğe ve dolayısıyla mağduriyete neden olmaktadır. Yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında, mesleki eğitimin özendirilmesi amacıyla çıraklık ve staj süreleri hizmetten sayılmalı, geçmiş hizmetlere borçlanma hakkı verilmeli ve çıraklık ve staj süreleri sigortalılık başlangıç tarihinde esas alınmalıdır.

4/C'lilerin mağduriyeti mutlaka giderilmeli
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılarak 4/C statüsünde geçici personel uygulaması kaldırılmaktadır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle taşeron işçi, geçici işçi ve 4/C'li çalışanlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır ancak 4/C'liler kâğıt üzerinde 4/B'li yapılmış olup, mağduriyetleri aynen devam etmektedir, 4/C'lilerin bu mağduriyeti mutlaka giderilmelidir.

Hükûmet kadro alamayan taşeron işçilerin feryadını duymalı
Kamudaki taşeron işçilere kadro verilmesini öngören düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. KİT'lerde çalışanlar tüm şartları taşıdığı hâlde, ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçiler, araç kiralama yoluyla çalıştırılan taşeron işçiler kadro alamamıştır. Taşeron işçiler, kurum ve ihale ayrımı yapılmadan kadroya geçirilmelidir. Hükûmetin kadro alamayan taşeron işçilerin feryadını duyacağını ve bu çalışanları kadro kapsamına alacağını umuyor ve bekliyoruz.

Kamuda, geçici, vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsama alınmalı
Sayıları 3.000 civarında olan vekil imam ve müezzinler ile çok düşük ücretle çalıştırılan fahri Kur'an kursa öğreticileri de umutla beklemektedir. Bugün Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ'la görüştüm. Bir çalışmalarının olduğunu, yakında açıklayacaklarını ifade ettiler. Köklü bir düzenleme yapılmalı, kamuda taşeron, sözleşmeli, 4/C'li, geçici, fahri, ücretli ve vekil statüsünde çalışanların tamamı kapsama alınmalıdır.

Maliye çalışanlarının umutla beklediği, kurum içi uzmanlık sınavı açmalı

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarının yıllardır umutla beklediği kurum içi uzmanlık sınavı açılması için gerekli düzenleme artık yapılmalıdır. Yetişmiş kadrolar olmasının yanında sağlayacağı moral, motivasyon da dikkate alınarak gelir uzmanlarının devlet gelir uzmanı kadrolarına geçebilmesine kolaylık getirilmelidir.

Mübaşirlerin görev tanımları yeniden yapılmalı
Adliye teşkilatlarının iş yoğunluğu ve yaptıkları hizmetler göz önüne alınarak mübaşirlerin görev tanımları yeniden yapılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar genel idari hizmetler sınıfına alınmalıdır.

Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekliliğe yansıtılmalı
Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik sözler artık hayata geçirilmeli ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır.

Üniversite mezunu polislerimize 3600 ek gösterge verilmeli
Polislerimize her daim, haklı olarak, övgüler düzülmektedir ancak polislerimizin yıllardır yaşadıkları mağduriyet bir türlü giderilmemektedir. Emniyet çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirecek, üniversite mezunu polislerimize 3600 ek gösterge verilmesini de içerecek düzenleme de mutlaka yapılmalıdır.

İşsiz gençler ailelerinin sağlık sigortasından yararlanmalı ve GSS borçları silinmeli
Üniversitelere kayıt yaptırıp da çeşitli sebeplerle ilişiği kesilenlere ve kayıt yaptıramayanlara bir imkân vermektedir. Bu durumdaki öğrenciler dört ay içinde üniversiteye başvurmaları hâlinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Üniversiteden mezun olan gençlerimizi yeni sorunlar beklemektedir. Gençler iş bulamamanın sıkıntısını yaşarken bir de genel sağlık sigortası prim borcuyla karşı karşıya kalmaktadır. Milyonlarca gencimize yüklü miktarda prim borçları çıkmaktadır. O nedenle, bulunduğu yaş itibarıyla bir sağlık hizmeti alması nadir olan işsiz gençlere "Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyeceksin." demek doğru değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi, gençlerimizin bir iş buluncaya kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılması ve işsiz gençlere çıkarılmış borçların silinmesi görüşündedir.

Anayasa'mıza göre, devlet, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Tasarının 22'nci maddesiyle, genç girişimcilere getirilen prim desteğini önemli görüyoruz. Bu düzenlemeye göre, iş yeri açan 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri hazine tarafından karşılanacaktır.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.