Müftülüklere resmi nikâh kıyma yetkisi veren yönetmeliğin Resmi Gazete´de yayınlanmasının ardından Müftülük personeli, resmi nikâh kıymaya başladı. Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, "Bozkır'da bugüne kadar üç tane nikâh kıyılmıştır" dedi.
 Resmi nikâh kıymaya başladıklarını ifade eden Bozkır Müftüsü Seyit Böğet, "Aile, Anayasanın 41. maddesinde Türk toplumunun temeli olarak ifade edilmiş, aile kurma yolunda ilk adım olan nikâh bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre memur önünde aile kurmak amacıyla yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

Bilindiği gibi evlendirme memuru, Belediye Başkanı, ya da bu işlevi yapmak ile görevlendirdiği personel, köylerde ise muhtardı. İçişleri bakanlığının gerekli görmesi halinde nüfus müdürlüklerine gerekli temsilciliklere de bu görev veriliyordu. Kanunda yapılan değişiklik ile birlikte il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme, nikâh kıyma görevi verilebilir olarak belirlenmişti. Böylece il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurluğu görevini yüklenmişler ve bu yetkiyi elde etmişlerdir" dedi.

İlçe Müftüsü Böğet, "İçişleri Bakanlığının 13291 sayılı oluru ile evlendirme memurluğu yetkisi il ve ilçe müftülüğüne verilmiştir. İl ve ilçe Müftüsü hariç, Başkanlığımızın hiç bir personeli evlendirme memurluğu yapmaya yetkili değildir. Müftüler bu yetkileri il, ilçe belediye ve köy hudutları içerisinde kullanacaklardır. Eşlerden birisinin yabacı uyruklu olması halinde müftülerin evlendirme yetkisi yoktur.  Evlendirme memuru olarak müftülerin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır; evlenme başvurularını kabul etmek, dosyaları hazırlamak, evlendirmeyi gerçekleştirmek, aile cüzdanını düzenleyerek vermek, evlenmeyi nüfus müdürlüğüne bildirmek.  Evlendirme ile ilgili hususlarda il ve ilçe Müftüleri artık nikâh kıymaya yetkili olmuştur. Halkımızın eskiden beri bir ikilem içerisinde kaldığı resmi, nikâh mevzusundaki ikilemi de böylece inşallah ortadan kalkmış oldu.

Vatandaşımız Müftülüğe gelerek resmi nikâhlarını kıydırmakta. Bunu tercih eden kardeşlerimiz müftülüklerimize müracaat etmektedir. Burada söylenecek söz şudur; bu çıkan kanun gereğince artık kurumumuz alt yapısını, resmi formaliteleri yerine getirmiştir. Bu hususta bir memur görevlendirmiş ve hazırlıklarımız yapılmıştır. Nikâh kıydırmak isteyen ve müracaat edenler, evlatlarının evlenmesi için Müftülüğümüzün konferans salonunda evlendirme akitleri gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar üç tane nikâh kıyılmıştır. Müftülüğümüzde, Akitleri gerçekleştirilen, Ayşe Keleş ile Abdurrahman Akpınar çiftlerimize kardeşlerimize bir ömür bayu mutluluklar diliyoruz" dedi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.