Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI,  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada "polisler, mülki idare amirleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların sorunlarını" gündeme getirmiştir. Bilgilerinize sunarız.

PKK EMPERYALİZMİN İĞRENÇ BİR TETİKÇİSİDİR.

Vatanımızda gözü olanlar, millî birliğimiz üzerinde hesap yapanlar, geleceğimize pranga vurmaya kalkanlar, içine düştükleri yanlışın ağır faturasına mutlaka katlanmışlardır.

Güvenlik güçlerimiz gerek vatan topraklarında gerekse sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarda tek bir sivilin dahi zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet göstermektedir.

Teröristler açtıkları hendeklere, çukurlara gömülmüştür. Şehirlerimiz imar edilmiş, huzur ve güven ortamı sağlanmıştır. Ne yapılmıştır? Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytindalı Harekâtı'yla Cerablus ve Afrin bölgesi huzur ve güvenliğe kavuşturulmuş, bölgedeki DEAŞ ve YPG'li teröristlerden arındırılmış

Yok "Muhalifler öldürüldü.", yok "işgal" gibi tanımlamalar terör dilidir, PKK ağzıdır, hainliktir. PKK emperyalizmin iğrenç bir tetikçisi, Türkiye'ye hasım odakların kokuşmuş bir taşeronudur. Görüldüğü yerde yok edilecek, kökü kazınacaktır, Kandil'e kadar da temizlik sürecektir. Bu böyle biline.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ GEREKLİ ÖZLÜK HAKLARINA KAVUŞTURULMALI.

Mülki idare amirlerimiz hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, hiçbir karşılık beklemeden milletimizin hizmetinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren mülki idare amirlerimizin bu minvaldeki hizmetleri göz ardı edilemez.

Emniyet, asayiş, kamu düzeni, eğitim, ulaşım, kamu sağlığı, alt yapı gibi birçok alana ilişkin iş ve işlemler de mülki idare amirlerinin sorumluluk alanlarının içerisindedir. Başlangıçta idari, adli ve askeri yapı içerisinde ve sorumluluklarından hareketle bir denge gözetilerek özlük hakları belirlenmiştir.

Mülki idare amirlerinin özlük haklarında bir gerileme söz konusudur. Yanında, beraber çalıştığı kişilerden daha az maaş alması söz konusudur. Bu durum emekliliklerine de yansımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, mülki idare amirlerimizin, yargı mensuplarının özlük hakları esas alınarak gerekli özlük haklarına kavuşturulmasını istiyoruz, bekliyoruz.

İFTİHAR KAYNAĞIMIZ POLİSLERİMİZİN EK GÖSTERGESİ 3600'E YÜKSELTİLMELİ.

Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla gösterilen takdire şayan gayretin özünde ve merkezinde şüphesiz polislerimiz de var. Bu itibarla, emniyet teşkilatımızın tüm mensupları millet olarak iftihar kaynaklarımız arasında.

Polislerimiz emekli olunca maaşı yarı yarıya düştüğünden yaş haddine kadar çalışmak zorunda kalmaktadır. Emekli olunca da şiddetli geçim sıkıntısı çekmekte, yeniden iş bulabilmek, gelir elde edebilmek için çabalamaktadır.

Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan yönetici personelin ek göstergeleri iyileştirilmeli, tazminatları artırılmalı, üniversite veya yüksekokul mezunu emniyet mensuplarının, polislerimizin ek göstergesi 3600'e yükseltilmelidir.

BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKLİ AYLIKLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR GİDERİLMELİ.

Belediye başkanlarımızın da özlük haklarıyla ilgili sorunları var. Açıkçası, eşitsizlikler söz konusu. Emekli belediye başkanlarımıza ödenen tazminatlarla ilgili farklı uygulamalar var. Geçmişte "Emekli Sandığı iştirakçiliği yok." diye bu tazminatlardan yararlanamayan görev yapmış birçok belediye başkanımız bulunmakta. Uzun süre belediye başkanlığı yapıp atamayla geldiği için bu tazminatı alamayan belediye başkanlarımız var.

2008 yılında çıkan Sosyal Güvenlik Yasası'yla bu tarihten sonra,  2009-2014 yılında ilk defa belediye başkanı seçilen belediye başkanlarımız da eğer geçmişte Emekli Sandığı iştirakçiliği yoksa yine tazminat alamamakta, ama ilginçtir, memuriyet olmamakla birlikte, askerliğini yedek subay yaptıysa Emekli Sandığı iştirakçiliği kurulduğu için bu tür hak etmiş kişiler tazminat alabilmekte.

Bu belediye başkanlarının emekli aylıklarındaki farklılıkların giderilmesi lazım. O görevi yaptığından dolayı verilen tazminatların hepsine aynı tutarda verilmesi lazım.

MUHTARLARIN SORUMLULUĞU KADAR YASAL YETKİLERİ DE ARTIRILMALI.

Muhtarlarımız doksan dört yıllık 442 sayılı Kanun, yetmiş dört yıllık 4541 sayılı Kanun'la görev yapmakta. Bu kanunlar günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli, muhtarların görev tanımları yeniden yapılmalı, sorumluluğu kadar yasal yetkileri de artırılmalı.

Köy odası ve mahalle muhtarlıkları hizmet odalarının ilgili il özel idareleri ve belediyeler tarafından yaptırılması ve zaruri giderlerinin karşılanması, muhtarların belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları, ayrıca, muhtar derneklerinin ülke yararına bütünleşmesi amacıyla "muhtarlar birliği"nin kurulması ve muhtarların il genel ve belediye meclislerinde temsil edilebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNE ÖDENEN HUZUR HAKKI YETERSİZ.

İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi Üyeleri, Sadece toplantı başına huzur hakkı alabiliyorlar. Ödenen huzur hakkı da yetersiz. Bu konuda da iyileştirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.