İsa Akgül: "2023 vizyon  hedeflerimizde ilçede arazi toplulaştırmasıyla  sulanabilir alanların arttırılması, kârlılığı yüksek ürünler olan  nohut, mercimek, durum buğdayı ve arpa ekiminin yaygınlaştırılmasını  amaçlamaktayız."

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Fikir ve Sanat Adamları Derneği ve Ahırlı Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Yaşayan Konya Hafızası İkindi Sohbetlerinde bu hafta Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Emekli İmam Hasan Örnek ve Koyunoğlu Müzesi Personeli Gülsüm Akcan tarafından "Geçmişten Günümüze Ahırlı" konulu bir konferans verildi.

Koyunoğlu Müze ve Kütüphane Müdürü Hasan Yaşar  selamla konuşmasında "İkindi Sohbetlerinde her ay bir ilçeyi ele alıyoruz. Şu ana kadar 167 program icra edildi. Bu da 168.programımız olacak. Youtube'dan bu programlar yayınlanıyor." dedi.

Açış konuşmasında Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül "İlçemizin tarihi MÖ 2000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Bölgede Türklerden önce Bizans İmparatorluğu hüküm sürmüştür. Kutalmışoğlu Süleyman Şah zamanında  burası fethedilmiş, Türkler  Orta Asya'dan gelerek bölgeye yerleşmişlerdir. Ahırlı, Suğla Gölü'nün doğusunda yükselen bir set üzerinde kurulmuştur. Güneyinde Toros sıra dağları uzanır. Doğusunda Bozkır, batısında Yalıhüyük ve Seydişehir, kuzeyinde Akören İlçeleri ile  çevrilidir. İlçe sınırları içerisinde Toros Sıra Dağlarının kuzeyinde ve eteklerinde Aşağı Bartlı, Sülek, Gölcük, Karacakuyu, Aşağı ve Yukarı Sazaklar, Kayacık, Çiftlik, Erdoğan Yaylaları vardır." dedi.
GÖÇLE İLÇE DURGUNLUK SÜRECİNE GİRDİ

Akgül ,Ahırlı'da eskiden demircilik, leblebicilik, kasaplık çok gelişmiş bir durumda olmasına rağmen göçlerin etkisi ile bu faaliyetlerin hiçbirisinin kalmadığı, halkın geçimini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak sağladığı üzerinde durarak "Bölgede yapımı tamamlanan kanalet Suğla Pompaj Projesi bölgenin ve ülkenin kalkınmasında katma değer açısından büyük fayda sağlamaktadır. İlçede, haftada bir salı günleri kurulan Pazar, ilçeye kayda değer bir canlılık getirmektedir. İlçede banka bulunmadığından finansla ilgili bütün işlemler Bozkır'da yürütülmektedir. Ahırlı'da  kooperatif olarak sadece Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır."

2023 VİZYONUNDAKİ HEDEFLER

15 mahallede 4545 nüfusun yaşadığı Ahırlı ile ilgili 2023 vizyon stratejileri hakkında Akgül şu hedefler üzerinde durdu:

"İlçenin en önemli gelir kaynağı tarım olmaya devam edecektir. İlçede arazi toplulaştırması, toprak analizi, sulanabilir alanların arttırılması, karlılığı yüksek ürünler olan  nohut, mercimek, durum buğdayı ve arpa ekimi , iyi tarım uygulamaları ile basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve tarımda örgütlü hareket edilmesi  desteklenmelidir. Bölgede büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için  kaba yem üretimi arttırılmalı, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve süt üretimi için modern işletmeler kurulmalıdır. Bölgenin eko-turizm ve yayla turizm potansiyeli Seydişehir ile entegre edilerek harekete geçirilmelidir."

Daha güzel bir Ahırlı için çalıştıklarını ifade eden Akgül, ilçeye yeni belediye binası kazandırdıklarını, hibe destekleriyle araç filosunu geliştirdiklerini, Akkise'ye kapalı pazar yeri, ağız diş sağlığı ünitesinin açıldığını, Suğla biyolojik arıtma tesisinin faaliyete geçtiğini, Konya Büyükşehir Belediyesinin KOMEK kurs merkezi, prestij cadde ve şehir konağını ilçeye kazandırdığını söyledi.

GEÇMİŞ GELECEĞE IŞIK TUTAR

 İkinci konuşmacı Gülsüm Akcan, Ahırlı'nın Haçlı Seferleri esnasında, orduya at sağlayan askerî üst olduğunu belirterek "Karamanoğulları döneminde de orduya at sağlamayı sürdürmüştür. 2.Murat döneminde Ahırlı; Konya ili, Beyşehir sancağı, Bozkır kazasına bağlı Ahurlu köyü olarak bir zeametti. Ahırlı Merkez, Aliçerçi, Büyüköz, Küçüköz ve Kayacık köyleriyle Akkise kasabasında birçok antik malzeme görülmektedir. Bunların bir kısmı Ahırlı parkında ve belediye bahçesinde sergilenmektedir. Ayrıca antik parçalar Ahırlı merkezinde; okul, camii, ev, çeşme duvarlarında devşirme yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. 25-30 yıl öncesine kadar izlerine rastlanan bir hamam kalıntısı bugün maalesef tamamen yok edilmiştir."

Ahırlı'daki tarihî yapılar hakkında slayt eşliğinde bilgi veren Akcan; "İlçe merkezinde yer alan Merkez Camisi 19.Yüzyılda yapılmış, moloz taş duvarlı, ahşap örtülü düz damın üzeri sonradan kırma çatı ile kapatılmıştır. Beşer sütun olmak üzere iki sütun sırasıyla boyuna üç sahına ayrılmıştır. Akkise beldesindeki cami 1859 yılında yapılmış, son cemaat mahalli ve ahşap direkli, üç sahınlı bir harimden meydana gelmektedir. Kuruçay Köyü Camisi 19.Yüzyılda moloz taş duvardan düz toprak dam üzerine kırma çatılı olarak yapılmıştır. İçten ahşap direkli ve tavanlıdır." Ahırlı'da bulunan tarihî çeşmeleri Akcan;Ali Çerçi Köyü Çeşmesi, Aşağı Çeşme, Hayrat Çeşmesi, Huda Verdi Çeşmesi, Erdoğan Köyü Yukarı Çeşmesi olarak sıraladı.

AHIRLI GEÇMİŞİNİ ARIYOR

50 yıl önce 40 demircinin,10 leblebicinin bulunduğu Ahırlı'da artık bu meslekleri yapan insanların bulunmadığını ifade eden  son konuşmacı Hasan Örnek; "Dinin ilk emri oku'dur. Geleceği inşa edebilmek için geçmişi iyi bilmemiz gerekir. 50 yıl önce Ahırlı'da ticaret daha çok gelişmişti. Atla Konya ve Antalya'dan getirilen  mallar satılırdı." dedi.

Ahırlı'da bulunan medresede hocalık yapan Süleyman ve Tevfik Efendilerin birçok öğrencinin yetişmesini sağladığını belirten Örnek, kendisinin icazetini Tevfik Efendi'den aldığını, Diyanet İşleri Başkanlığının Ankara'da fetva makamı teklifini öğrencileri için Tevfik Efendi'nin kabul etmediğini, Dedesi Mustafa Hoca'nın tek partili baskı yıllarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim okuturken jandarma tarafından tutuklandığına şahit olduğunu söyledi.

Hasan Örnek'in  Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı  duânın ardından günün anısına Hasan Örnek'e Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Gülsüm Akcan'a ise eski Akkise Belediye Başkanı Vehbi Özalp tarafından hediye takdim edildi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.