Zaman olanca hızı ile geri dönüşü olmadan ilerliyor. Bu hıza yetişen ayakta kalırken yetişemeyen zamanın gerisinde kalıyor.
 Zaman geçti ve yeni bir yerel seçimlerin eşiğindeyiz.

Önceki yerel seçimlerden bu yana Bozkırda kimisi elzem kimisi yersiz kimisi zamansız ama nihayetinde halkımızın huzur ve refahını artırıcı birçok hizmet gerçekleştirildi. Hak için halka hizmet yolunda ter döken herkese teşekkür ederim.

 Bu beş yıllık süreç bazı alanlarda şehirleşme olarak çok verimli geçerken Bozkırın gerçeği olan kırsal alanda aynı başarıyı maalesef yakalayamadığımız bir süreçti. Bu süreçte yaşanan deneyimsizlik ve bariz hataları görüp geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz.

Siyasi partiler adaylarını bir bir açıklamaya başladı. Herkesin ortak dileği muhakkak ki  seçim sürecinin adab-ı muaşeret çerçevesinde kimsenin kimseyi  ötekileştirmediği, kırmadığı tatlı bir yarış olarak sürmesi ve halkın tercihi ile sonuçlanmasıdır.

Mevcut siyasi partilerin adayları ve aday adayları Bozkırımıza hizmet için halkın takdirine başvuran çok değerli kardeşlerimiz, ağabeylerimiz. Her birine bu medeni cesaretleri için tebriklerimi sunar ve teşekkür ederim.

Bu demokratik süreç sonunda elbet Bozkır yeni belediye başkanını seçecektir. Seçilecek olan yeni başkanımıza içinizden birisi, bir hemşeriniz, bir Bozkırlı olarak, Bozkırda yaşayan bir fert olarak ricalarım olacak. Umarım sürç-ü lisan eylemeyiz eylersek de affola.

Öncelikle seçilecek olan kişinin halka hizmetle halkı tarafından görevlendirildiğini asla unutmaması gerekir ki Hak katında hesabını rahatça verebilsin.

Halktan kopuk bir idarenin, kâğıt üzerinde ve temsilde ne kadar başarılı gözükürse gözüksün halkın nezdinde bir değeri olmayacağını geçmiş döneme bakarak anlamalı ve aynı hatayı tekrarlamamak için azami gayret göstermeli ki halk onu bağrına bassın.

Yerel seçimlerin normal şartlarda 5 yılda bir yapılıyor olması ‘bence’  kırsal alanda başarılı projelerin gerçekleştirilmesi için yetersiz bir süre olduğundan, yapılanmasını ve birlikte çalışacağı insanların seçimini 10 yıllık çalışma yani bir ikinci dönemi de kapsayacak şekilde planlaması gerekir ki ülkemizde hala uzun süreler alan bürokratik gecikmelerle çalışmalar yarım kalmasın.

Her ne kadar yasal olarak yetki ve sorumluluğunda olmasa dahi yerel kalkınmanın olmazsa olmazı yerel üreticilerin desteklenmesi konusunda azami gayret içinde olmalı ve üretici ile irtibatını asla ve asla kesmeyecek organik bağlar kurmalı.

Belediye başkanlığı makamını, makamın gerçek sahibine her daim açık tutacak ama her sorunun tek çözüm merkezine kendisini koymayacak idari yapılanmasını kurarak, idaresindeki müdürlerine ve personeline tam güven ve tam yetki vererek kaldıramayacağı yükün altına girmekten sakınacak ki aksamalar olmadan halka hizmet kesintisiz ve gecikmesiz sürsün.

Belediyenin kıt gelirinin gereksiz ve faydasız yapboz çalışmalar ile harcanması konusunda her daim Hakk’a hesap verebilecekmiş gibi temkinli davranmalı

Bölgemizde yetişen tarım ürünlerini değerlendirmede, meraların ve ormanların; mevcut ve açılabilecek olan maden ocakların en verimli şekilde kullanılması için gerekli adımların atılmasında kamu ve özel sektörün taleplerini değerlendirip gereken desteğin gecikmeden sağlanması konusunda işin ehli kişilerle sürekli istişare içinde olması gerekir.

Bölgemizin doğal yapısına kalıcı hasar vermeyecek biçimde peyzaj düzenlemeleri planlarken yöre halkı ile sürekli dirsek teması kurarak yapılacak olan yatırımların verimliliğini sağlamalı.

İlçemizin topyekün tüm güzelliklerini sergileyecek reklam ve imaj çalışmalarına gereken önemi vererek yerli ve yabancı turizm konusunda etkin bağlantılar kurmalı.

Yayla yollarının her yıl düzenli olarak bakımını yaptırmalı ve imkân çerçevesinde yetkili birimlerden aldığı resmi bilgilere göre araç geçis yoğunluğu önceliği gözeterek asfaltlama çalışmalarını tamamlamalıdır.

Hangi hizmete girişirse girişsin ilk önce hizmetin hedefi olan kitle ile istişarenin başarılı bir hizmet sürecinin neticesinde gönüllere girmenin tek anahtarı olduğunu asla unutmasın.

İlçemize misafir olan her öğrenci ve kamu görevlisini gönüllü tanıtım elçisi olarak değerlendirebileceği organizasyonları planlaması gerekir.

Bütün bu saydıklarım elbetteki tek bir kişinin altından kalkabileceği bir yük değildir. Bu sebeple tüm taleplerimde vurguladığım ve geçtiğimiz dönemde özlemini çektiğimiz istişareyi asla eksik etmemeli.

 Halk ile istişareyi kendi yönetimindeki idari personeli ile de asla ve asla kesmemeli ki işler gönüllülük esası ile başarı ile neticelensin.

Kim gelirse gelsin… Öncelikle bu garip Bozkır halkının idareye kırgınlığı telafi etsin…

Sürc-ü lisan eylediysek affola….
Haddimizi aştı isek affola…

2019 yerel seçimleri seçene ve seçilene hayırlara vesile ola…
 Hüseyin DUMRU
19-12-2018

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.