BOZKIR SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
YILLIK OLAĞAN SEÇİMLİ MALİ GENEL KURUL İLANI

Bozkır Süt Üreticileri Birliği yıllık olağan seçimli mali genel kurul toplantısı 27.02.2019 çarşamba günü saat 10.30'da Belediye yeni düğün salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9.03.2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem aşağıda olup, üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış ve yoklama

2- Divan Teşekkülü, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

3- Denetim Kurulu raporunun okunması, ibrası ile Bağımsız denetim raporunun okunması

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, ibrası

5- Birlik ve iktisadi işletmenin 2018 Yılı kesin hesaplarının ayrı ayrı görüşülüp ibra edilmesi,

6- Birliğin 2019 ve 2020 Yılı tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülüp kabul edilmesi, fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,

7- İktisadi işletmenin 2019 ve 2020 Yılı tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülüp kabul edilmesi, fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,

8- 2019 ve 2020 Yılı gerçek ve tüzel kişiler için yıllık aidat ve giriş aidatlarının belirlenmesi

9- Çiğ süt toplama, pazarlama şartları,fiat ve alınacak komisyon miktarı yetkisinin, üreticilerle ve sanayicilerle protokol, sözleşme imzalanması, gerekli görülen yerlere süt soğutma tankı atılması, tank yerlerinin yapımı ve inşaası, toplanan sütlerin depolanması, birliğin teminat alması vermesi, gerekli görülürse süt tozu yaptırılması, Et süt kurumuyla ve fabrikalarla sözleşme yapılması ve mamüllerin pazarlanması birlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş, araç alınması,satılması veya kiralanması birlik adına ipotek alınması verilmesi,kredi alınması hususlarında yönetime yetki verilmesi.

10- İç ve dış kaynaklı Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklı Avrupa Birliği ve İPARD projelerinin yapılması yaptırılması,uygulanması hususlarında yönetime yetki verilmesi

11- Birlikte ve iktisadi işletmede çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması, gerekli görülürse sorumlu müdür çalıştırılması ile ücretlerinin belirlenmesi hususlarında yönetime yetki verilmesi

12- Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsubu hususunda, ayrıca iş güvenliği kanununa göre danışmanlık şirketi ile protokol yapma konularında yönetime yetki verilmesinin görüşülmesi

13- Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin genel kurulca belirlenmesi 2019 ve 2020 yılları için Bağımsız denetim sözleşmesi yapma konularında yönetime yetki verilmesi,

14- Birliğimizin sosyal faaliyetlerde bulunması ile ilgili yönetime yetki verilmesi,

15- Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, yurt içi ve yurt dışı yolluklarının ve harcirahlarının belirlenmesi,

16- Birlik yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ile merkez birliği Ankara temsilcisinin asil ve yedek üyenin seçimi,

17- Birlik yönetim kurulunun birlik ve iktisadi işletme yönünden yetkilendirilmesinin görüşülmesi,

18- Dilek ve temenniler-Kapanış

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.