Bozkır Belediyesi  Nisan ayı olağan meclis toplantısı kararlarına göre 2018 yılı Gelir Gider kalemleri aşağıda ki gibi gerçekleştirilmiştir. 


2018 Yılı Kesin Hesap Bilgilerimiz;

1 – 2018 GELİRLERİMİZ


GELİR AÇIKLAMASI  - TAHSİLATI


Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler  443.372,26

Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri 276.894,88

HARÇLAR  573.355,06

Mal ve Hizmet Satis Gelirleri 953.021,65

Kira Gelirleri 1.238.890,61

Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar 345.397,01

Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar 10.578.441,91

Para Cezalari 78.200,03

Diger Çesitli Gelirler 35.013,75

Tasinmaz Satis Gelirleri 182.514,62

GENEL TOPLAM

14.705.101,78


MEMURLAR 1.209.543,27
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 262.590,68
İŞÇİLER 970.793,42
GEÇİCİ PERSONEL 13.286,56
DİĞER PERSONEL 162.154,49
MEMURLAR 212.307,23
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 41.441,56
İŞÇİLER 140.692,77
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 483.434,24
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.447.412,52
YOLLUKLAR 5.375,80
GÖREV GİDERLERİ 114.197,05
HİZMET ALIMLARI 4.773.838,44
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 152.411,60
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 643.887,57
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.903.478,30
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 479.264,62
HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardım) 64.588,46
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 40.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI 500
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 39.300,00


GİDERLERİN TOPLAMI 17.160.498,583-2018 YILI GELİR VE GİDER İCMALİ :
Vergi Gelirleri 1.293.622,20
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.191.912,26
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 345.397,01
Diger Gelirler 10.691.655,69
Sermaye Gelirleri 182514,62

2018 YILI GELİRLERİMİZ 14.705.101,78


PERSONEL GİDERLERİ 2,618,368.42
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 394,441.56
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13,524,035.52
FAİZ GİDERLERİ 479,264.62
CARİ TRANSFERLER 104,588.46
SERMAYE GİDERLERİ 39,800.00

2018 GİDERLERİMİZ 17.160.498,58


4-2018 Mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabında gösterilen 6.665.904,00TL ödenek 27.12.2018 Tarih ve172nolu Belediye Encümeni kararı ile ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmıştır.

5-Harcanamayıp bakiye kalan 1.055.501,42 TL ödenek Belediye Encümeninin 27/12/2018 tarih ve 173nolu kararı ile imha edilmiştir.

6-2018yılında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve diğer resmi kuruluşlara prim ve vergi ödemelerinden tahakkuk eden paralar yılı içerisinde zaman zaman kısmi ödeme olsa dahi nakit yokluğundan ödenmemiştir.

7-2014, 2015,2016 ve 2017 ve2018Mali yılları içerisinde tahakkuk etmiş fakat çeşitli nedenlerle ödenemeyen muhtelif özel kuruluşlara ait 3.051,161.50TL lik ödeme emri belgesi Bütçe emanetleri hesabına alınarak 2019 yılında ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır.

8-Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Ve Halk Bankası hesaplarında117.867,22 TL 2019yılına hesap bakiyesi devretmiştir.

9- Belediyemiz tarafından muhtelif yıllarda İller Bankası ve Bankalardan alınan kredilerden ödenmesi gereken kısımlar ödenmiş olup, 2019 Yılına 6.699.050,17 TL Banka Kredileri bakiyesi devredilmiştir.

10-Belediyemiz giderleri Bir önceki yıla göre %0,99 oranında azalmıştır.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.