Recent Comments

Bozkır Belediyesi Meclisi Yeni Ücret ve Tarifeleri Belirledi.

Bozkır Belediyesi Meclisi düzenlemiş olduğu toplantısında 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince, ücret tarifelerin haberin detayında verildiği şekliyle yeni ücret ve tarifeleri belirledi. 

İşte yeni Meclis kararıyla belirlenen yeni ücret ve tarifeler; 

A-GREYDER  :
İlçe halkına akaryakıt, yağ vs masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin
175 TL ilçe dışına 200  TL

B-KAZICI VE YÜKLEYİCİ   :İlçe halkına akaryakıt, vs. masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin
Lastikli kepçe saat ücreti yakıt dahil  175 TL
Paletli  kepçe saat ücreti yakıt dahil   200 TL
Bir saate kadar süreler 1 saat ücreti alınır, garaj çıkışı hariç 2 saat'ten fazla çalışmışsa iş başlangıç saati geçerli, iş 2 saatten az sürmüşse garaj çıkışı saat tutulacak.
Halkın ortak kullandığı bağ,bahçe yolları, mal sahiplerinin rızası alınarak para ödenmeksizin kamulaştırma yapmadan açılacak ve İş makinesi,Kamyon,greyder ücreti alınmayacak.

C- KANAL KAZICI:ŞEHİR İÇİ  1.SAAT ÜCRETİ    150 TL  
ŞEHİR DIŞI 1 SAAT ÜCRETİ   175 TL

D-VASITA ÇEKMELER  :Şehir merkezinde  100 TL
Şehir dışı  100 TL + km 2,5 TL dir.

E-VİDANJÖR ÜCRETİ :    Vidanjör Ücreti          50 TL+KDV

F-KAMYON VE TRAKTÖR ÜCRETLERİ  :Kamyon Ücreti :75 TL
Traktör Ücreti   :50 TL

G-NAKLİYE ÜCRETİ  :Mahallelere (gidiş-dönüş km başı) 3,00 TL (Kamyona 8 m3'ten fazla kum atılmayacaktır)
Yaylalara (gidiş-dönüş km başı)    5,00 TL  (Kamyona 6 m3'ten fazla kum atılmayacaktır)

H-FORKLİFT VE KOMPRESÖR ÜCRETLERİ :Forklift 30 dakika ücreti :  50,00 TL
Forklift 1  saat          "     :100,00 TL
Kompresör 1 saat ücreti  : 75,00 TL

I-DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ  :1-Belediye Yeni Düğün Salonu ve Kapalı Pazar yerinde Düğün yeri olarak kullanılan yerlerde yapılacak olan Düğün, Kına, Nişan, Nikâh vb. Merasimlerde akşam için alınacak olan Kira Bedeli günlük KDV Hariç 700 TL  (Yedi yüz Türk Lirası)
2-Belediye Yeni düğün salonunda nikâh için gündüz kiralanması durumunda günlük KDV Hariç 400 TL (Dörtyüz Türk Lirası)
3-Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Masaların Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet masa kiralama ücretinin KDV hariç 3 TL (Üç Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Sandalye Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet sandalye kiralama ücreti KDV Hariç 1 TL ( Bir Türk Lirası) Kiralanacak olan masa ve sandalyelerin imza karşılığı tutanakla teslim edilip alınmasına ve eksik veya kırık olarak teslim edilen her sandalye için 20 TL (KDV Hariç), her masa için 40 TL (KDV Hariç) alınmasına.

İ-BASILI EVRAK SATIŞIEvlenme Cüzdanı Bedeli                                                                                 :150

J-HALI SAHA ÜCRETLERİ*08:00-18:00 saatleri arasında 1 saatlik ücret: 72.00 TL
*18:00 den sonra halı saha kapanış saatine kadar 1 sa.ücret :96.00 TL

BELEDİYECE YAPILAN MAL VE HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE KDV DAHİL DEĞİLDİR.  
2464 sayılı kanunun 97.Maddesine göre :"2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyelerin ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır."

FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİAlt yapı ve Hasar Tahribat Ücreti (TL)
Asfalt yol tahribat                      m2 …………………………..:  75
Parke taşı                                   m2……………………………:  75
Bordür                                        mt……………………………   75
Toprak yol                                  m2…………………………..:  50
İmar Durumu ve  Hizmet Birimi Belge (TL)
İmar çapı                                                                         :  60
Bodrum tasdik harcı                    m2                              : 0.05
Mesken tasdik harcı                    m2                              :  0.05
Ticari alan                                   m2                              : 0.10
İşgaliye                                       m2                              :  1.50
Jeolojik etüt harcı                       m2                              : 1.50

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile her türlü verilen tasdikli belge harcı   (belge başına)                               : 50 TL
Aplikasyon arsa    m2 si             konut  , ticari yapı       :      5
Temel ve temel üstü  vize inşaat   "              "                :      6
Demir vizesi  (beher kat   )              "             "               :   30
Yol ve kaldırım harcamalarına
katılım payı m2   "      "                                                    :      5
Proje tasdiki her daire ve                       "       "                :     15
Tamirat izni maktuen                            "          "             :      50
İmar tadilat çizimi arsa m2                   "          "             :       55
İmar ve mevzii imar planlarında katılım payı  "   "         :  1.650
Asansör izin belgesi üç ve yukarısı katlar için    "    "    :      275
Harita gelirleri kontrolluk harcı her m2 için    "   "         :     110

Tadilat ücreti (imar planının tasdikinden sonra vatandaşın değişiklik teklifinin mahallinde incelenmesi gerekli çalışmaların yapılabilmesi için     :  55
Plan tadilat ücretleri
0-200               m2 arası                                                :      55
201-1000           "     "                                                    :      90
1001-5000         "     "                                                    :      95
5001-10.000      "     "                                                    :     110
10.001-20.000   "     "                                                    :     165
20.000 den yukarı her m2 için                                       :       40

Mevzii imar planı teklif ücreti
10.000-15.000            m2 arası                                     :      330
15.001-20.000              "      "                                       :      440
20.001-30.000              "      "                                       :      550
30.000 m2 üzeri her m2 için                                        :         55
İmar planı değişikliği başvuru ücreti                           :         55
Plan değişikliği tadilat  ücreti m2                                :(TMMOB VE ŞPO Birim Fiyatlarına  göre belirlenecektir.)

OTOPARK BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :
26.04.2006 tarih  ve 26150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğin 4 üncü maddesinde Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar açıklanmıştır.

 Birim Otopark Bedeli belirlenirken Resmi Gazetede her sene yayımlanarak yürürlüğe giren "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre sınıfı ve grubu belirlenen katlı garajlarda bir otoparkın o yılın birim m2 fiyatı için belirlenen İnşaat maliyeti x Birim otopark alanı (20 m2) = Birim otopark yapı payı hesap edilir.

Birim Otopark Bedeli = (Birim otopark yapı payı) x (Bölgeleme planına göre belirlenen % oranı) + (Birim otopark arsa payı) hesap edilir.

Bozkır Belediyesi Birim Otopark Bedelini İki Bölgeye ayırarak bedelin 1.(Birinci) BölgeMerkez İçi ve 2.(İkinci) Bölge Merkez Dışı olarak yukarıdaki hesaplarda göz önünde bulundurularak birim otopark bedelleri aşağıdaki hesaplamalarda belirtilmiştir.

1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL
2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL

Bozkır Belediye Meclisi tarafından otopark bölgelerinin, trafik yoğunluğu, bölgesel otoparkların durumu ve arsa payları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Otopark  bedellerinin yukarıda İki Bölge ve hesap şekline göre belirlenen ücretlerin belediye meclisince karar alınması gerekmektedir.

1)1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL       
 2)2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL'nin otopark bedeli olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.

buttons=(Bildirimi Kapat !) days=(20)

Accept !