Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
Aşk meydan savaşına katıldım
On iki, on üç yaşlarımda
Savaş hala sürüyor

Her güzel gördüğümde
Yenilim aşka
Utku aşkın olur

Aşka yönelenler üresin

Her şairin aşkla bir tanışıklığı vardır. Kiminin aşkı Leyla kiminin aşkı Mevla kiminin ki ise yalan dünya. Ama bütün şairler geçer bu aşk yolundan. Bazısına aşk bir menzil, bazısına sadece yol, bazısına da bitmeyen bir cenktir. Bu yazımızda tanıyacağımız şairimiz Ahmet Üresin içinse, yukarıda alıntıladığımız şiirinde belirttiği gibi aşk bir meydan savaşı olarak görünüyor. Bu öyle bir meydan ki yiğitlerin, mertlerin, vefalı kahramanların göze alabileceği, tam bir er meydanı. Şairimiz de bu vasıflarıyla çıkmış meydana ve savaşını, belki de silahların en naifi şiirle veriyor. Güzel mısraalar kuşanmış, güzel şiirler söylüyor.

 Şairimiz, 01.12.1952 tarihinde Konya Bozkır Dere Kasabası'nda doğmuş. İlk ve ortaokulu Bozkır'da, öğretmen okulunu Akşehir'de okumuş. Yurdun çeşitli yerlerinde 33 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2004 yılında emekliye ayrılmış. 1988'de de Açık Öğretim Fakültesi Ön Lisans programını bitirmiş. Şiire 1971 yılında Öğretmen okulu son sınıfta başlamış. Şiirleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandıktan sonra bunları kitaplaştırdı. Kitapları: Bir Şiir Gibi, Selam Olsun, Beyaz Kuş, Gül Kurusu Akşamlar ve Güneşe Tutunmak'tır.

Bunca şiir ve kitaptan sonra da şiir söylemeye devam etmekte olan şairimiz Ahmet Üresin şiiri şöyle tarif ediyor: "Şiir bir akarsudur, aktıkça etrafı yeşertir, güzelleştirir."

Şiirlerinde genellikle sevgiyi, aşkı anlatan şair, bazı etkilendiği toplumsal olayları da şiirinin içine katıyor, kâh üzüntüsünü kâh sevincini kâh eleştirilerini dile getiriyor. Yılların verdiği bir rahatlık göze çarpıyor bu şiirlerde ve ipek gibi, duru bir söyleyiş dikkati çekiyor. Nakaratları seviyor ve eserinin yapısını çoğunlukla bu nakaratlardan oluşturuyor. Şiirlerinin sonunu da halk şairlerinde gördüğümüz tapşırmak diye adlandırdığımız mahlasla bitiriyor, mahlas olarak da soyadını "Üresin" seçmiş ve bunu kelime anlamına da uygun düşürerek ustalığını gösteriyor.

Sevgili şairimize hayatta ve şiir serüveninde başarılar diliyorum. 

Hasan Ukdem / Misafir Yazar

Kendisinden güzel bir şiir:

KONYA'DA BİR GÜZEL

Konya'da bir güzel
Güzel mi güzel
Nazlı mı nazlı
Cilveli mi cilveli
Oturur durur

Meram'da yeşillikler içinde
Güzel güzel
Nazlı nazlı
Cilveli cilveli
Oturur da oturur

Gezer durur
Zafer2de, Form'da, Nalçacı'da
Güzel güzel
Nazlı nazlı
Cilveli cilveli
Gezer de durur

Döner durur
Alladdin Tepesi çevresinde
Güzel güzel
Nazlı nazlı
Cilveli cilveli
Döner de durur

Gider durur
O önde
ÜRESİN arkada
Güzel güzel
Nazlı nazlı
Cilveli cilveli...
Ne olur der
Ne de olmaz der
Gider de gider.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.