Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2019-2020 yılı eğitim öğretim dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. maddesi, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı, 23.08.2019 tarihli ve 478659 sayılı yazıları gereğince geçici Kur'an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.


I-BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b)

Fıkrasında belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak veya mezun durumda olmak,

4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5. 2018 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,

6. 2018 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2018 yılı KPSS(DHBT)'ye girmiş olmak,

7. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için;

a) 4 Yıllık dini yüksem öğretim mezunu olmak,

b) Okul öncesi öğretmenliği, Çocuk gelişimi (Ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişi ve eğitimi alanında mezuniyeti veya Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak;

c) 2018-DHBT' den geçerli puan almış olmak.

8. Hafızlık Kursları İçin

a) Hafız Olmak,

b) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

c) 2018-DHBT' den geçerli puan almış olmak;

9. İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları İçin

a) Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b) 2018-DHBT' den geçerli puan almış olmak;

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. 2018 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 29.08.2019-13.09.2019 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Ek:2 listede yer alan görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir ilçe müftülüğüne ve 4-6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir. Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.

2. İlçe müftülüklerinin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda (Ek:2 listede belirtilen grup ve sayılarda) 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan müracaatçı bulunmadığı takdirde; 2018 yılı KPSS (DHBT)'ye girmiş olan (2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60'ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, Geçici Öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puanla müracaat eden adaylarla karşılanamayan ilçe müftülüklerine 16.09.2019 tarihinde mesai saatleri içerisinde müracaat edeceklerdir.

3. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan sayıda 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olan aday başvurusu alan İlçe Müftülükleri, 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60'ın altında olan adayların müracaatlarını kabul etmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Ek:1' form dilekçenin; adres, adli sicil ve askerlik durumu, görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair ifade ve istenen diğer bilgi bölümlerinin el yazısıyla doldurulacak çıktısı,

2. 2018 yılı KPSS (DHBT) çıktısı,

NOT: Adaylar, 'EK:1' form dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya İlçe Müftülüklerinden temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra 2018 yılı KPSS (DHBT) çıktısıyla birlikte görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine başvuruda bulunacaklardır.

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gireceği tarihi, sınavın yapılacağı adresi ve sınav saatini başvuruda bulunduğu İlçe müftülüğünden 17.09.2019-18.09.2019 tarihleri arasında veya İl Müftülüğümüzün WEB sayfası (konya.diyanet.gov.tr) duyurular bölümünden öğrenebilecektir.

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3. Sınav ve görevlendirme süresince İl ve İlçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu SMS' lerle yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

4. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adaylar, Kur'an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

VI- SINAV SONUÇLARI

Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği ilçe müftülüğünün ihtiyaç gruplarına göre sıralanarak İlimiz Müftülüğü web sayfasında (konya.diyanet.gov.tr) ve ilçe müftülüklerince ilan edilecektir.

VII- BAŞARI SIRALAMASI ve GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

2. Görevlendirmeler, öncelikle 2018 yılı KPSS (DHBT)'den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60'ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.

Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Ek:2 listede ilan edilen geçici öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini sayılar olup; listede ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla geçici öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu ilçe müftülükleri tarafından yapılacaktır.

4. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların görevlendirmeleri yapılmayacaktır.)

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.