Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Bozkır Milletvekili Mustafa KALAYCI, TBMM Genel Kurulda 213 sıra sayılı Yeni Koronavirüs Kanun Teklifinin tümü üzerine yaptığı konuşmada "Sosyal yardımlar, esnaflar, çiftçi borçları, tarımsal su ve elektrik borçları ve yerel medya"nın sorunlarını gündeme getirmiştir. 

Vatandaşlarımız geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeli.

En büyük önceliğimiz, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. 

Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bu kanun teklifiyle de çok önemli düzenlemeler yapılmaktadır.
Çalışanlara ve bu süreçte işten çıkarılanlara yönelik düzenleme büyük önem taşımaktadır. Bu düzenlemeye göre, işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanmakta ve bu süre içinde ücretsiz izne çıkarılma uygulaması getirilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yardım desteği yapılmalı.

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu süreçte ücretsiz izne çıkarılanlara 1.177 lira nakdî ücret desteği verilmesi öngörülmektedir.
15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlardan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara 1.177 lira nakdî ücret desteği verilmesi sağlanmaktadır. Ücretsiz izne çıkarılacak olanlar da 1.177 lira nakdî  ücret desteğinden yararlanacaktır. 1.177 liranın bir ailenin geçimini sağlamada yetersizliği açıktır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan da mutlaka sosyal yardım desteği yapılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan bin lira nakdî yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 aileye vereceğiz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." demiştir. 

Hiçbir vatandaşımız "Ben yararlanamam." dememeli, kendilerine devletimiz tarafından sağlanan destek ödemeleri onların hakkı olup alabilmek için mutlaka başvurmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanının önceki gün verdiği bilgiye göre kısa çalışma ödeneğine 200 bin firma, 2 milyondan fazla çalışan için müracaat etmiş, bu müracaatın 700 bini onaylanmıştır. Kanun teklifiyle kısa çalışma başvurularının işverenlerin beyanı doğrultusunda ödemelerinin gerçekleştirilmesi düzenlenmektedir. Böylelikle kısa çalışma ödemeleri hızlandırılmaktadır.

25 bin liralık esnaf destek kredisi ve kredi kartı, zor durumda olan tüm esnafımıza mutlaka  verilmeli.

Cirosu belli bir oranın altına düşen herkese kolaylık sağlanmalıdır. Mücbir sebep kapsamı belirlenirken bir sektörde ne kadar üretim kaybı olduğu da dikkate alınmalıdır. Ayrıca, seçilen sektörlerin tedarik zincirlerinin nasıl etkilendiği de mutlaka hesaba katılmalıdır. Dolayısıyla alınan tedbirlerin işletmelerimizin olağan faaliyetlerinin sürdürülebilirliği anlayışıyla formüle edilmesi gerekmektedir. Çünkü salgının etkisi geçtiğinde üretime hızla ve sorunsuz geri dönebilmemiz lazımdır. 25 bin liralık esnaf destek kredisi ve kredi kartı, zor durumda olan tüm esnafımıza mutlaka ve ivedilikle verilmelidir. 

Elektrik, doğal gaz faturalarında ve akaryakıtta  indirim sağlanması tüm esnafımıza nefes aldıracak önemli bir destek olacaktır.

Ülkemizde istihdamı korumak ve özellikle küçük işletmeleri, esnafı, ticaret erbabını, çiftçiyi, kendi işinde çalışan kişileri desteklemek açısından yeni adımlara ihtiyaç vardır. Kredi, erteleme, ödemeler ve kısa çalışma ödeneği gibi verilen destekler nefes aldırsa da hâlen atılması gereken adımlar bulunmaktadır. 

Elektrik, doğal gaz faturalarında ve akaryakıtta kayda değer bir indirim sağlanması tüm esnafımıza nefes aldıracak önemli bir destek olacaktır. Oda, borsa ve birlik aidatlarında indirime gidilmeli, oda ve borsa gelirlerinden kamuya yapılan kesintiler altı ay ötelenmelidir. 

Ticari araçlardan motorlu taşıtlar vergisinin 2'nci taksiti alınmamalı.

Türk Hava Yolları kargo ücretlerinde indirim yapılmalı, limanlardaki ardiye ve demuraj ücretleri düşürülmelidir. Taşıma sektöründeki tüm esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Bugüne kadar kendi kısıtlı imkânlarıyla hizmet eden esnafımızın dayanma gücü kalmamıştır.

Nakliyeci esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir. Kamyon, otobüs, servis, dolmuş, taksi esnafına doğrudan gelir desteği yapılmalıdır. Ticari araçlarda motorlu taşıtlar vergisinin 2'nci taksiti alınmamalıdır. Zorunlu trafik sigortalarında prim indirimi yapılmalıdır. 

Esnaf ve çiftçimizin sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın eczanelerden ilaç alabilmesinin önü açılmalıdır. 

Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimizin kullanımına açılmasını çok önemli buluyoruz.

Coronavirüsle etkin mücadele yanında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir. Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimizin kullanımına açılmasını, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için üreticilere tohumların yüzde 75'inin hibe edilecek olmasını çok önemli buluyoruz.

Tohumu alan çiftçinin ekim yapmak için mazot, gübre, ilaç kullanması gerekmektedir. Tarımsal girdilerin fiyatlarıysa sürekli artmaktadır. Çiftçilerimizin birçoğu bu artışlar karşısında çaresiz kalmıştır. Çiftçimizin mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdileri uygun fiyatla sağlanmalı, üretilen ürünlere alım garantisi verilmelidir. 

Tarımsal su kullanım ve elektrik borçları faizsiz ertelenmeli.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmeli, elektrik fatura bedellerinin hasat sonrası tahsili sağlanmalıdır. Tarımsal su kullanım ve elektrik borçları faizsiz ertelenmeli, tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalı, salgın süresince sulama hizmetleri ücretsiz verilmelidir. 

Çiftçilerin Bankalara olan borçları bir yıl ertelenmeli ve sıfır faizli kredi verilmeli.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan kredi, anapara ve faiz ödemeleri bir yıl faizsiz ertelenmeli, uzun vadeli yapılandırılmalı, çiftçilere sıfır faizle kredi verilmelidir. Ayrıca bu mevsim yoğunlaşan ekim ve sulama gibi faaliyetlerini yapabilmeleri için tarlasına giden çiftçimiz, sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulmalı varsa verilen cezalar iptal edilmelidir.

Zor durumda olan yerel medyaya acilen destek verilmeli.

Covid-19 salgını medya sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Sektöre ve özellikle de çok zor durumda olan yerel medyaya acilen destek verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yerel medya şirketleri KOBİ kapsamında Kredi Garanti Fonu veya KOSGEB kredi ve desteklerinden yararlandırılmalıdır. Vergi ve SGK prim borçları en az bir yıl süreyle ertelenmelidir. Reklam ve ilan faturalarından alınan KDV ile Basın İlan Kurumu payı düşürülmelidir. Telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedelleri bir süre alınmamalıdır. TÜRKSAT uydu bedeli ödemeleri bir süre ertelenmeli ve indirim yapılmalı, kamu spotları yayınları ücretlendirilmek suretiyle TÜRKSAT ve RTÜK'le mahsuplaşması sağlanmalıdır. 

Toplumsal mesaj içeren devletin duyuruları ilgili bakanlıkça resmî ilan olarak yayınlatılmalıdır. Kamu kurumlarının resmî ilan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin asgari yüzde 30'u yerel medyaya ayrılmalıdır. Gazete basımında kullanılan kâğıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur artışlarından etkilenmemesi sağlanmalı ve gümrük vergileri tamamen sıfırlanmalıdır. 

Toplumu yakından ilgilendiren belediye meclisi ve encümeni ile il genel meclisi ve hizmet birlikleri karar ve duyuruları resmî ilan olarak her şehirde yerel gazetelerde yayımlanmalıdır. Hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan gazeteciler ve medya çalışanları ücretlerini sağlıklı olarak alamamaktadır.
Basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmelidir. Ayrıca, tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar, isteğe bağlı olarak, uzun vadeli faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. 

Türkiye bugünkü karanlıktan güçlenerek çıkacak.

Corona musibetini aklın, bilimin ve doğanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yese ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum.

Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur. Allah bes, baki, hevestir. Hükûmet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. Bugünler geçecektir, hayat normale dönecektir, Türkiye bugünkü karanlıktan güçlenerek çıkacaktır. Aziz milletimiz metin ve müsterih olsun, Türk devleti her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedirdir. Ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu dönem mutlaka aşılacaktır. Bilinmelidir ki karşımızdaki zorluğu el ele verip güç birliği yaparak Allah'ın izniyle atlatacağız. Bunu başaracağız, birlikte başaracağız. Bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. 

Biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz. Biz, bize yeteriz Türkiye'm.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.