81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.Bu kapsamda;
Bu kapsamda;
 1- Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu
09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de
tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu
ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar
hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları
kısıtlanacaktır.
2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020
Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020
Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020
Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın
sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020
Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81
ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının
toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi
halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması
amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
- LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri
saat 20.00'a kadar,
- LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
- YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri
saat 20.00'a kadar,
- YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
- YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında,
açık bulundurulacaktır.
5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve
yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs,
dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak
ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacaktır.
6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.)
biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.
7- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden
belirlenmiş/gün alınmış olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin
katılımıyla icra edilecektir.
8-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market,
bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri
(vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak
şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş
yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),
b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri
yürüten iş yerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı
Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
d) Akaryakıt istasyonları,
e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve
il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet
olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmalar,
ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve
unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler 
ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi
için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
j) Oteller ve konaklama yerleri,
k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması
devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı
şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede
kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden
sahaları ile sınırlıdır.),
m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut
zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai
ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
p) Sebze/meyve toptancı halleri,
9- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (8) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda"
yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri
dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.)
ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli
maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken
bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.)
ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde
çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu
Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
üzere dışarı çıkanlar,
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanlar,
n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri
hekimi vb.),
o) Veteriner hekimler,
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların
imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile
beraber çalışanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.