Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

Torosların eteğinde yer alan bir ilçe olan Bozkır pek çok ilim adamı yetiştirmiştir. Prof. Dr. Faruk Sümer bu ilim adamlarından birisidir. Eserlerinde doğup büyüdüğü çevre olan Bozkır'da etkili olan Oğuz- Türkmen tarihini incelemiştir. Yazdığı eserler kaynak kitaplar arasında gösterilmektedir. Talebelerini büyük çoğunluğu akademisyen, öğretmen ve arşivcilik gibi alanlarda ülkemize hizmet etmektedirler.
24 Kasım 2020 Salı 08:17

 Faruk Sümer 1924 yılında Akçapınar köyünde dünyaya geldi. Babası tapu memurlarından Zeki efendidir. Annesi Zeliha Hanım dönemin Bozkır Müftüsü Hüseyin Hilmi efendinin kızıdır. Eğitimli bir aileden gelen Faruk Sümer tahsil hayatını İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Faruk Sümer hayatının kısa bir bölümünü ilçemizde geçirmesine rağmen Bozkır'da hâkim kültür olan Türkmen kültüründen hiç kopmamış ve hayatını Ortaçağ Türk tarihine adamıştır.

Faruk Sümer denilince ilim âleminde akla Oğuzlar( Türkmenler) isimli eser gelir. Zamanında Türk ilim ortamında epeyce etki oluşturmuştur. Günümüzde Tarih, Türkoloji, Edebiyat vb. alanlarda kaynak eserlerden biri olup halen onu aşabilen bir telif eser yazılmamıştır. Oğuzlar isimli kitapta 24 Oğuz boyunun kökleri, kültürleri ve faaliyetleri anlatılmaktadır. Oğuz boylarının başta yer isimleri olmak üzere yaşayan kültürümüze etkileri de kitapta yer almıştır. Bugün Kınık, Avşar ve Kayı olmak üzere Türk boyları ile ilgili bilgilerimizi Faruk Sümer ve onun eserlerine borçluyuz.

Faruk Sümer'in ikinci temek kitabı Safevi Devletinin Kuruluşunda Anadolu Türkmenlerinin Rolü isimli eseridir. Malum İran, Safevilere kadar Sünni bir devletti. Safevi devleti Şeyh Safiyüddin döneminde Sünni temel üzerine kurulmuş , Şeyh Cüneyt zamanında Şiiliği kabul etmişlerdir. Bu devletin kurulmasında Osmanlı devleti ile anlaşmazlıklar yaşayan bazı Türkmen boylarının etkili olduğunu belirtmiştir. Devletin kurucuları Avşar aşiretindendir. Faruk Sümer bu devlette hangi Türkmen boyundan ne kadar komutan veya devlet adamı varsa eserine kaydetmiştir. Bu şekilde İran'ın mezhep açısından bugünkü şeklini almasında Anadolu Türkmenlerinin rolü ortaya konulmaktadır. Bu Türkmen boyları Safevi devleti ile anlaşmazlık yaşayınca yeniden geldikleri topraklara dönmüşlerdir.
Hocanın Çepniler isimli bir eseri de mevcuttur. Anadolu'da Tahtacı olarak ta bilinen Türkmen Alevilerinin de içinde olduğu bilinen bu boy özellikle Karadeniz bölgesinin Türkleşmesinde etkili olmuştur. Hocanın Doğu Anadolu bölgesinde Türk varlığını ortaya koymaya yönelik eserleri de mevcuttur. Bunlardan biri Karakoyunlulardır. Bu eserde Akkoyunlulardan önce bölgedeki Türkmen devleti olan Karakoyunlu devletinin varlığı ve faaliyetleri ortaya konulmuştur. Doğu Anadolu'daki Türk devletleri ve bunların tanıtımını yaptığı eserlerinde Faruk Sümer bölgenin Türk- İslam coğrafyasına aidiyetini ortaya koyarak kültürümüze hizmet etmiştir.

Sonuç; bir ilim adamının ilme bakışını doğup büyüdüğü çevre etkilemiştir. Oğuz-Türkmen ve İslam kültürünün halen canlı olarak yaşamaya devam ettiği bir yer olan ilçemiz Bozkır Faruk Sümer'in bu alana yönelmesine sebep olmuştur. Yiğit ölür adı kalır misali eserleri ile kültürümüze hizmet etmeye çalışan Faruk Sümer'i kısa da olsa anlatmaya çalıştık. Mevla rahmet eyleye.
Selam ve dua ile

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.