Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
Konya Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Bülent Gül 17.11.2020 tarihli 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı’’ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’’ uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yapılandırılması imkânı sağlandığını söyledi.
Konya Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Bülent Gül yaptığı yazılı açıklamada 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait;

Sigorta primleri,
Genel Sağlık Sigortası primleri,
İşsizlik sigorta primleri,
İdari para cezaları,
İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların,
yapılandırma kapsamında olduğunu bildirdi.

Gül, yapılandırmanın sağlayacağı avantajları şu şekilde sıraladı;
Yapılandırılan SGK prim borçlarının asılları ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.

SGK idari para cezası asıllarının yüzde 50'si ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50'si ile gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek.

Yapılandırılan prim borcunun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödenebilecektir.
Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.
4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 5510 sayılı Kanun'un ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlar, yapılandıracakları borçları haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar.

31.10.2020 tarihi itibariyle prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırmamaları halinde ; başvuru şartı aranmaksızın 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borçları ve hizmetleri silinecektir. Faaliyetleri devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır.

Konya Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Bülent Gül başvuruların nereye ve nasıl yapılacağı konusunda da bilgi verdi. Koronovirüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla vatandaşları , e-devlet üzerinden  ve e-sigorta kanalıyla başvurularını yapmaya davet etti.

İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM ’ye,
4/b (Bağ - Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM ’ye,
Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,
Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM ’ye,
31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.
4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.
GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

 

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.