Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 yılı Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında "Yatırım Teşvik Sistemi, Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları ve Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" konularını gündeme getirdi. "İlçe bazlı yeni teşvik sistemi önemli, ancak çelişkiler mutlaka giderilmeli" diyen Kalaycı şunları söyledi: "

İlçe bazlı yeni teşvik sistemi önemli, ancak çelişkiler mutlaka giderilmeli

Özel sektör yatırımlarının desteklenmesi önem arz etmektedir. Yatırım Teşvik Sistemi olarak adlandırdığımız 2012 yılında uygulamaya konulan karar kapsamında öngörülen destekler esas itibarıyla teşvik sisteminin ana omurgasını oluşturmaktadır.


 
Yapılan son düzenlemeyle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 2017 çalışmasına göre bölgelerinde değişiklik olan illerin yeni bölgelere dağılımı yapılmış, il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma sonucu 53 ilde bulunduğu il sıralarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanacaktır.

İlçe bazlı yeni sistemde belirlenmiş ilçelerde yapılan yatırımlar bir alt bölge teşvikinden, OSB'lerinde yapılan yatırımlar ise iki alt bölge teşvikinden faydalanabilecektir. Uygulama 2021 yılında başlayacaktır. MHP olarak ilçe bazlı yeni sistemi destekliyoruz, ancak ilçeler arasındaki bazı eşitsizlik ve çelişkilerin mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir gibi gelişme potansiyeli yüksek ilçelerimizin durumu mutlaka dikkate alınmalı.

Konya'nın yeni sisteme göre 19 ilçesi bir alt bölge teşvikinden yararlanacaktır. SEGE 2017 araştırmasına göre gelişmişlik düzeyi bakımından Konya'nın 1 ilçesi 1'inci, 3 ilçesi 2'nci, 8 ilçesi 3'üncü, 12 ilçesi 4'üncü, 7 ilçesi de 5'inci kademede yer almaktadır.

İlçelerin bulundukları kademeye göre ilgili bölgesel teşviklerden yararlandırılması daha adaletli olacaktır. Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir gibi ilçelerimizin gelişme potansiyeli yüksektir. Gelişme potansiyeli yüksek olan ilçelerin bu durumu mutlaka dikkate alınmalıdır.

Akören ilçemizin yeni sistemdeki durumunun anlaşılır hiçbir tarafı yok

Akören ilçemizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından Konya merkez ilçeleriyle aynı bölgede değerlendirilmesinin anlaşılır hiçbir tarafı yoktur, ya bir atlama ya da değişkenlerin hesabında bir hata olduğunu düşünüyoruz. Akören merkez ve mahallelerinin yerinde görülmesi hâlinde bu durum daha net olarak anlaşılacaktır.

Teşvik verilecek sektör ve projelerde seçici olunmalı.

Teşvik verilecek sektör ve projelerde mutlaka seçici olunmalı, iller bazında sektör seçiminde ilin farklılığını ve rekabet üstünlüğünü yansıtan sektörler dikkate alınmalıdır. Teşvik ve destek programlarının etkinliği ölçülmeli, teşvik uygulama politikalarının etki değerlendirilmesi yapılmalıdır. Verilen teşviklerin getirisinin ne olduğu iyi analiz edilmeli, teşvik politikaları buna göre belirlenmelidir.

Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının kurumsal yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılmalı.

Kalkınma ajansları bölgelerindeki kamu kurumlarına, mahallî idarelere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre mali ve teknik destek sağlamaktadır. Kalkınma ajanslarında sonuç odaklı program uygulamasına devam edilmelidir. Yönetim danışmanlığı alanında destek programları tasarlanarak uygulamaya konulmalıdır.

Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının kurumsal yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Bölge kalkınma idarelerinin içerik, kapsam ve yönetim standartlarını belirleyen rehbere uygun olarak hazırlanmış yeni nesil eylem planları yürürlüğe konulmalıdır. Personel sıkıntısı yaşayan bölge kalkınma idarelerinde sektör uzmanlarının çalıştırılması önem arz etmektedir. Bölge kalkınma idareleri personelinin özlük hakları mutlaka iyileştirilmelidir.

Cazibe Merkezleri Destek Programı'nın uygulanmasına devam edilmeli  

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeni sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılması amacıyla uygulanan cazibe merkezleri destek programlarına Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekliyoruz.

Üreten Şehirler Programı'nı çok önemli görüyoruz.

İmalat ve ihracat odağı niteliğindeki şehirlerin orta yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkması ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmesi için kurumsallaşma, pazarlama, yenilik ve ulaşım altyapılarını desteklemek ve bu şehirlerde yaşam kalitesini yükselterek nitelikli iş gücü istihdamı artırmak üzere tasarlanan Üreten Şehirler Programını da çok önemli görüyoruz.

Türkiye'nin önünde, Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak için yeni bir fırsat vardır. Marmara havzası ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkışmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için, sanayi Konya, Kayseri, Mersin, Gaziantep gibi Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılmalıdır.

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile Konya ileri teknoloji üssü haline gelecek

7 Ocak 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla Selçuklu ilçemizde belirlenen alan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere Konya olarak teşekkür ediyoruz.

Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde robot, nanoteknoloji, yapay zekâ, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere, ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği bölgede, 700 milyon dolarlık yatırım yapılması beklenmektedir. Bölgede yer alan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının temeli de geçen yıl atılmıştır."

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.