Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!


Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçeye bağlı 39 Mahalle için Bozkır Belediyesi tarafından karar alınarak kırsal mahalle olması için Konya Büyükşehir Belediyesine başvuru yapıldı. 

Bir Kırsal Mahallenin uygulanabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek 3.maddesi (Ek:RG-16.10.2020-7254/10.md.)gereğince “Kırsal Mahalle” olarak belirlenecek olan alanların İlçe Belediye meclisince belirlenerek Büyükşehir Belediye Meclisine onaya sunulması gerekmektedir.

Bozkır Belediyesinin 2021 Ağustos meclisinde onaylanan ve Büyükşehir Belediyesine başvurulan mahallelerimiz şu şekildedir;

İlçemiz Akçapınar, Armutlu, Arslantaş, Aydınkışla, Ayvalca, Bağyurdu, Baybağan, Bozdam, Elmaağaç, Hacılar, Hacıyunuslar, Işıklar, Karabayır, Karacaardıç, Karacahisar, Karayahya, Kayacılar, Kayapınar, Kınık, Kızılçakır, Kildere, Kovanlık, Kozağaç, Kuşca, Kuzören, Küçükhisarlık, Pınarcık, Sazlı, Soğucak, Tarlabaşı, Taşbaşı, Tepearası, Tepelice, Ulupınar, Yalnızca, Yazdamı, Yelbeği, Yeniköy veYolören Mahallelerimizin kırsal alana giren mahalleler olarak tespit edilmiştir. 

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak Muafiyet ve İndirimler

Gelir vergisinden muaf esnaf (çilingir, hamal, yorgancı gibi) tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler, basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler (kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak gibi çok küçük ölçekli işletmeler; terzi, ebe, sünnetçi vs.) tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler, mesken amaçlı kullanılan binalar (evler, konut vs.), zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler (ahır, samanlık, yemlik, tarla vs.) emlak vergisinden muaftır.

2464 sayılı Kanuna göre alınan bina inşaatı (yapı ruhsatı) harcı ile imarla ilgili harçlardan (parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni (iskan) harcı) muaf olacaktır.

Öte yandan, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan (gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefleri aşan ancak bilanço esasına göre defter tutmayan mükellefler, diğer bir ifadeyle işletme hesabı ile defter tutan mükelleflerin kullandığı) bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile 2464 sayılı Kanun uyarınca alınan vergi, harç ve harcamalara katılım payları %50 indirimli uygulanacaktır.

Su ücretleri tarifesi; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.