Recent Comments

Göksu Taşeli Projesinden Mebran Havuz ve Arıcı Karavanı Başvuruları Başladı.

Not: Fotoğraflar temsilidir.

GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESI 2022 YILI 3. HİBE ÇAĞRISI KAPSAMINDA %70-80 HİBELİ GEOMEMBRAN HAVUZ KURULUMU ve ARICI KARAVANI ALIMLARI  DESTEKLENECEKTİR. BAŞVURULAR 1 AĞUSTOS -19 AĞUSTOS 2022  TARİHLERİ ARASİNDA BOZKIR İLÇE TARİM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

• Ancı Karavanı Alımı hibesine başvuru yapılabilmesi için en az 2 yıldır 30 veya fazla aktif koloni ile arıcılık yapıyor olmak gerekmektedir. 
• geomembran Havuz Kurulunu hibesine başvuru yapılabilmesi için kurulum' yapılacak arazide su kaynağı bulunmalıdır. 
• Başvuru Sahibinin Arı Kayıt Sistemi (AKS) belgesi olmalıdır. 
•  Başvuru sahipleri duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin ilçemizde olduğunu gösteren ikamet belgesi istenecektir

Desteklemenin tüm şartları ise şu şekildedir;

ARICI KARAVANI
 
BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK *ÖZELLIKLER 

1. Başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. 

2. Başvuru sahipleri reşit (18 yaşına girmiş) olmalıdır. 

3. Başvuru sahipleri "C. Uygulama bölgesi" bölümünde yazılı ilçelere bağlı mahallelerde ikamet ediyor olmalıdır. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde olduğunu gösteren ikamet belgesi istenecektir. Bu belgelerde beyan, tescil ve taşınma tarihleri en az 6 ay önce olmalıdır. Öğrenci yurdu, yatılı okul, kurs, cezaevi, askeri kışla gibi ikamet yerleri kabul edilmeyecektir. 

4. Başvuru sahiplerinin "C. Uygulama Bölgesi" bölümünde yazılı ilçelere ait güncel Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) belgesi olmalıdır.

5. AKS belgesinde işletme adresi "C. Uygulama Bölgesi" bölümünde yazılı ilçelerde olmalıdır.

6. Başvuru sahibinin AKS belgesine göre 2021-2022 yıllarında (her iki yılda da) en az 30 aktif kolonisi olmalıdır. 

7. Başvuru sahibinin daha önce GTHKP kapsamında (tohum, fide/fidan desteği dışında) herhangi bir destekten yararlandığı tespit edilir ise sıralamada daha önce yararlanmamış başvuru sahiplerine öncelik verilecektir. 

8. Proje faaliyetlerinde görev yapan personel ve bunların birinci derece yakınları başvuru yapamazlar. 

9. Devlet memuru, kamu işçisi, devlet üniversitelerinde çalışan öğretim görevlileri gibi kamu çalışanları (muhtarlar hariç) başvuru yapamazlar. 

10. Başvuru sahipleri ve aynı hanede/ikamette yaşayan bireyler tarafından aynı çağrı döneminde tek bir hibe konusunda başvuru yapılabilir, aksi durumun tespiti halinde tüm başvurular iptal edilecektir. 

11. Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.
 

JEOMEMBRAN HAVUZ
 
BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER
 

1. Başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. 

2. Başvuru sahipleri reşit (18 yaşına girmiş) olmalıdır. 

3. Başvuru sahipleri "C. Uygulama bölgesi" bölümünde yazılı ilçelere bağlı mahallelerde ikamet ediyor olmalıdır. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde olduğunu gösteren ikamet belgesi istenecektir. Bu belgelerde beyan, tescil ve taşınma tarihleri en az 6 ay önce olmalıdır. öğrenci yurdu, yatılı okul, kurs, cezaevi, askeri kışla gibi ikamet yerleri kabul edilmeyecektir. 

4. Başvuru sahiplerinin "C. Uygulama bölgesi" bölümünde yazılı ilçelere kayıtlı kendisine ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır. Yatırımın yapılacağı parsel mutlaka ÇKS kaydında bulunmalıdır. Başvuru sahibi kadın çiftçi ise ve ÇKS kaydı yoksa eşine veya aynı hanede oturan birinci dereceden kan veya kayın hısmına ait bir ÇKS belgesi dosyaya konmalıdır. Bu durumda ÇKS sahibinin arazi, arı ve hayvan varlığı da puanlamada dikkate alınır. 

5. Kendi ÇKS belgeleri ile başvuran kadın çiftçilere ek puan uygulaması yapılacaktır. 

6. Başvuru sahibinin veya dosyada bulunan ÇKS belgesinin sahibinin daha önce GTHKP kapsamında (tohum, fıde/fidan desteği dışında) herhangi bir destekten yararlandığı tespit edilir ise sıralamada daha önce yararlanmamış başvuru sahiplerine öncelik verilecektir. 

7. Proje faaliyetlerinde görev yapan personel ve bunların birinci derece yakınları başvuru yapamazlar.

8. Devlet memuru, kamu işçisi, devlet üniversitelerinde çalışan öğretim görevlileri gibi kamu çalışanları (muhtarlar hariç) başvuru yapamazlar. 

9. Başvuru sahipleri ve aynı hanede/ikamette yaşayan bireyler tarafindan aynı çağrı döneminde tek bir hibe konusunda başvuru yapılabilir, aksi durumun tespiti halinde tüm başvurular iptal edilecektir. 

10. Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.

buttons=(Bildirimi Kapat !) days=(20)

Accept !