Recent Comments

​Anne Karnındaki Çocuğun Bilinçaltı için Kitap… (2)


Bebekler Okunan Kitaptan Anlar mı?

Amerika Eğitim Bakanlığı'nın araştırmalarına göre; bebeklik dönemlerinde anne babaları tarafında kitap okunarak ve kitapla haşır nesir büyüyen çocuklar okul hayatında daha başarılı oldukları görülmüş.

Günümüzde anne babalar, çocukların fiziksel ihtiyaçlarına dikkat ettikleri kadar psikolojik ihtiyaçlarına dikkat etmemektedirler. Ruh dünyaları ihmal edilen çocuklar, yaşları ile birlikte problemleri de beraberinde büyüyecektir. Bunların başında da davranış problemlerinin yanı sıra ders çalışmama ve kitap okumamaları gelmektedir.

Bütün anne babalar çocuklarının okulda ve sosyal hayatta başarılı olmalarını isterler. Onun içinde özellikle derslerine çalışan ve kitap okuyan bir çocuk olmalarını isterler.

Eğitimci Francis Wayland Parker'in bir anneye dediği gibi geç kalmamak için hemen başlamak gerekir. Anne karnındaki bebek ne anlar okumaktan denilmemelidir.

Çocuk ana rahmine düşüp ruh verildikten sonra Rabbimiz tarafında anlama yetileri için bilinçaltı özelliği ile donatılmıştır. Bilinçaltının bu özelliği sayesinde anne karnındaki bebekler, sinirler yoluyla her şeyi anlayabilmektedirler. Onun içinde anne karnındaki bebeğe yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile birlikte hikâye ve masal kitapları okunmalıdır. Bu okumalar, yumuşak bir ses tonu ile yapılırsa bebeklerinde bilinçaltına olumlu katkı sağlayacaktır.

Peki Neler Yapmalı?

1. Kitap okumaları, bebeğin doğumundan itibaren bebeklik ve çocukluk çağında da okunmaya devam edilmeli.

 2. Çocukları ayakta ya da beşikte sallarken uygun olan hikâye ve masallardan okuyarak uyutmaya çalışılmalı.

 3. Çocukluğunda annesinden dinlediği masallarla uyuduğunu ve mutlu olduğunu anlatan anne babalara zaman zaman şahit olmaktayız. Yıllar geçse de bilinçaltında o mutluluk devam etmektedir. Çocuklar bundan mahrum edilmemeli.

4. Bebeklik döneminden itibaren çocuklar resimler gösterilerek resim okumaları yapılmalı. Bunu yanında bebeklik döneminde resimlerle haşir neşir olması sağlanmalı.

5. Çocukların kitapla haşır nesir olmaları içinde kitaplara dokunmalarına, karıştırmalarına, sayfalarını çevirmelerine müsaade edilmeli.

6. Yine çocuklar; emeklerken, evde gezinirken, oyun oynarken çocuğun duyacağı şekilde hikâye ve masallardaki kahramanların ses moduna girerek değişik ses tonlarında okunmalı.

Kitap okumalarda ses tonu çok önemlidir. Çünkü çocuklarda yetişkinler gibi ne söylendiğinden daha çocuk nasıl söylendiğine bakarlar. Bu kitap okumaları da olsa. Ne okunduğu değil nasıl okunduğu önemlidir. Onun için Cenabı-ı Hakk muhatap Firavun da olsa yumuşak söz söylenmesini istiyor.  "Ey Musa! Firavun'a karşı yumuşak söz söyle, ona yumuşaklık göster!" (Taha, 20/44)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: "Allah Teâlâ bana farzların ikamesini emrettiği gibi insanlara, lütuf ve merhametle muamele edip yumuşak söz söyleyerek, onların kalpleri arasında muhabbet filizleri yeşertmemi emretti." (Süyuti, el Camiü's- Sağir, I, 59/1695)

Sonuç olarak çocuklar için dikkat çekici hikâye ve masallar uygun zamanlarda ses tonu ayarlamaları ile okunduğu zaman bilinçaltını olumlu etkileyecek ve okul hayatında derslerle ve kitaplarla barışık olacaktır.  

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.

buttons=(Bildirimi Kapat !) days=(20)

Accept !