ARSLANTAŞ MAHALLESİ

Köyün Tarihi ve İsmini Alması: Arslantaş Köyü’nün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Köyde yaşayan yaşlı insanların ifadelerine göre, Baybağan köyünden buraya bir kadın gelmiş. Şimdiki köyün kuruluş yerine bu kadın yerleşmiş ve burada çiftçilik yapıyormuş. "Aslan Karı" ismini vermişler. Köyün bu kadın tarafından kurulduğu söylenmektedir. Zamanla aslankadın isminin, köyümüzün taşlık ve kayalık olmasından dolayı “ARSLANTAŞ” şekline dönüştürülerek söylendiği ifade edilmektedir. İkinci bir rivayette, köyün adının köy yaylasında bulunan ve üzerinde aslan heykeli olan taşlardan geldiği söylenmektedir. Taşların üzerindeki aslan resimleri köye ismini verdiği akla daha uygun gelmektedir. Köyün yaylasına gidildiğinde bu taş heykellerini görmek mümkündür. Aslan heykeli köyün simgesi kabul edilmektedir. Köye ilk yerleşenlerin köyde sürekli kalmadıkları, yaz aylarında gelip kış aylarında ayrıldıkları söylenmektedir.

Köyün Ekonomik Durumu:Arslantaş Köyü’nün arazi yapısı engebeli olup, taş ve kayalardan oluşmaktadır. Tarıma elverişli arazisi yok denecek kadar azdır. Köyün iki dağ arasında küçük bir arazi parçası bulunmaktadır. Bu mevkinin ismine "Karaca" denir. Burada azda olsa bahçe tarımı yapılır. İlkbahar geldiğinde bahçeler kazılarak patetes, soğan, marul, havuç gibi sebzeleri köylüler ekmektedirler. Ayrıca elma ağaçları mevcut olup, elma yetiştirilir. Elma üretip satan çiftçi sayısı çok azdır. Üretilen mahsüller ihtiyaca yöneliktir. Köylünün geniş ölçüde tarlası olmadığı için tahıl üretimi yapılamamaktadır. Büyükbaş hayvancılığı gelir getirmek amacıyla yapılmayıp ihtiyacı karşılamak için yapılmaktadır.

Köylüler geçimlerini sağlamak için gurbete çalışmaya gitmektedirler. İstanbul’a gidenler seyyar satıcılık yaparlar. Aydın’a gidenler tarım işlerinde çalışırlar. 

Köyün Coğrafi Durumu:Toros dağlarının zirvesine yakın bir yerde kurulmuştur. Güney ve batı kesimleri ormanlıktır. Ormanların çoğu koruma altında olmasına rağmen düzensizdir. Arazi engebelidir. Güneyden kuzeye Çukurçimen dağlardan ayrılmaktadır. Kuzeyinde Kayapınar köyü yer almaktadır. Doğusunda Üçpınar kasabası, batısında köyün yaylası, güneyinde başka köylerin yaylaları yer almaktadır. Köyün Bozkır’a uzaklığı 11 km.’dir. Kış aylarında köye çok kar yağmaktadır. Kış aylarında köyün yolu kar yüzünden kapanmaktadır. Kış aylarında ulaşım yönünden sıkıntılar çekilmektedir.

Köyün Kültür Yapısı (Gelenek Görenek):Köyde eski kuşak hariç okuma yazma bilmeyen yok gibidir. Okula devam etmeyen öğrenci yoktur. Çocukların eğitimine yeterli olmasa da gereken önem verilmektedir. Köy insanı, Anadolu Türk insanının özelliklerini taşımaktadır. Türk özelliklerinde olan konukseverlik, yardımlaşma, işleri imece yolu ile yapma, küçüklerin büyüklere saygısı, komşuluk ilişkileri gibi hasletler hala devam etmektedir. Köye gelen yabancılara konukseverlik gösterilmektedir. Düğünlerde, Türk ananeleri göze çarpar. Kına geceleri yapılır, ekipler eşliğinde Bozkır yöresine has oyunlar oynanır. Düğünlere misafirler "okuntu" ile çağrılır. Okuntu’nun değerine göre gelen misafirler, gelin ve damada hediye takarlar. Yemeklerde misafirlere bulgur pilavı ikram edilir. Pilavın özellikle bulgurdan olmasına dikkat edilir. Ayrıca pişmiş olan et pilavın üzerine dökülerek yenilir. Kadınlar yardımlaşarak yufka ekmeği hazırlarlar. Düğünlerde toprak bastı adeti vardır.

Göç Durumları:Köyün tarımcılığa elverişli olmadığı açık bir gerçektir. Hayvancılık yapılabilmesi için tarım gelirinin olması gerekir. Köyde insanlar her şeyi satın almak zorundadırlar. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıktan gelir elde edemeyen köylülerimiz gurbete çalışmaya gitmektedir. Eğer il dışında iş bulurlarsa aileleri ile birlikte göç etmektedirler. Köyümüzdeki göçün tek sebebi ekonomik sebeplerdir. Başka sebeplerden dolayı hiç kimse göç etmemektedir.

Köyden Yetişen Önemli Kişiler:
Ramazan SARI-Bozkır Eski Belediye Başkanı
Bekir YILDIRIM-Emekli Öğr.
Hayri AK-Emekli öğr. Encümen Azası

Köyün Gezilecek Yerleri: Köyün yaylaları manzarası ile soğuk suları ile gezilip görülmeye değer yerlerdir. Köy iki mahalle olup ayrı ayrı iki yaylası bulunmaktadır. Birde köyün hudutları içinde Kozağaç köyü yaylası vardır. Bu yaylanın kıyısından Gökçimen suyu akmaktadır. Bu su yaylalara ayrı bir güzellik katmaktadır. Yayladaki çeşmeler piknik yapmaya son derece elverişlidir. Bu yüzden de yaz mevsiminde ziyaretçiler devamlı gelmektedirler.

0 yorum yapıldı.

Son Video