BAYBAĞAN MAHALLESİ

Bayboğan (sık kullanılan ve bilinen haliyle Baybağan)  Türkiye, Konya, Bozkır ilçesine bağlı 90 hanelik bir köydür. Oğuz Türkleri “Bey, Bay, Gazi, Fakih” gibi unvan bildiren adları yerleştikleri yerlere ad olarak vermişlerdir. Bozkır İlçesi Üçpınar Nahiyesi’ne bağlı olan Bayboğan Köyü de unvan bildiren bir ad almış yerleşim birimidir.

Köye adını veren Baybağan kelimesinin “erkek geyik derisi” gibi başka anlamları da vardır. Ayrıca Selçuklular' dan gelen yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip bir unvandır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu' nda bir komutan savaş meydanından kaçmaksızın ömür boyu yenilgi almamışsa ‘büyük komutan’ veya ‘yenilmez komutan’ anlamına gelen “Baybağan” unvanı almaktaydı. Unvan ölümünün ardından defnedildiği türbenin üzerine yazılır ve ailesi de baybağan olarak anılırdı.


Selçuklu sultanlarının pek çoğu ‘baybağan’ unvanına sahiptir. Bir rivayete göre Anadolu'nun 1071'deki Malazgirt Zaferi' nden sonra fethedilmesiyle birlikte bilinen tek Baybağan ailesi de Anadolu' ya gelmiş ve Bizans ordusundan arta kalan askerlerin sığınak olarak kullandıkları Toroslar' ın güvenliğini sağlamak amacıyla bu bölgeye yereştirilmişlerdir. Burada (bu günkü Bozkır ilçesi civarındaki) bu köyü kurmuşlardır.

0 yorum yapıldı.

Son Video