COĞRAFYA

Bozkır İlçesi 37*-38* Kuzey enlemi, 32*-33* Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Konya İline bağlı 31 İlçeden biri olan Bozkır’ın denizden yüksekliği 1162 metre, Yüzölçümü 1949 kilometrekaredir.

İklimi

İlçenin iklimi karakteristik bir özellik arz etmektedir. İç Anadolu ve Akdeniz iklimlerinin arasında geçit bir iklim özelliği taşır. Kışlar kısmen ılık, kısmen sert ve yağışlı, İlkbahar ılık ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcak, Sonbahar ılık ve yağışlı geçer. Genel olarak yıllık yağış miktarı metrekareye 640-650 k.g. civarındadır.

Sınırları
İlçenin Kuzeyinde Çumra ve Akören, Güneyinde Hadim ve Antalya Doğusunda Güneysınır, Batısında Antalya ve Ahırlı İl ve İlçeleri bulunmaktadır.

Arazi Dağılımı
İlçemiz güney bölgelerinde arazi yüksek tepe ve dağlardan meydana gelmektedir. Torosların en yüksek kısımları bu bölgededir. Geniş ve yüksek yaylalar bu bölgede hakimdir. Tarıma elverişli arazi sahası azdır. Batı sınırı bölgesinde yine aynı duruma rastlanmakla beraber müsait düzlükler bulunmaktadır. Tarım arazisi genellikle Kuzey,Kuzeybatı ve Doğu bölgelerindedir. İlçe arazisi daha ziyade orman, orman karışık meralar ve işe yaramayan taşlık arazilerden oluşmaktadır. Ormanlık arazide daha çok Ardıç, Karacam, Göknar ve Meşe ağaçları bulunmaktadır. Bağ sahası ise meyilli tepeler üzerinde yer almıştır.

Belirli Akarsular

Çarşamba Çayı : İlçemiz sınırları içinden doğarak Çumra İlçesi sınırlarına giren bu çayın uzunluğu 65.km.dir. Sorkun Kasabasına bağlı Karacahisar Köyünün Aygır Mevkiinden doğar, Sorkun Kasabasından doğan Toplar ve Kozlu dereleri ile birleşerek Dere, Çağlayan Kasabaları, İlçe Merkezi ve Yolören Köyünün içinden geçerek Pınarcık Köyünün altında Beyşehir Kanalı ile birleşerek Apa Barajına ulaşır.

Göksu : Göksunun bir kolu olan Gökdere Hadim İlçesi hudutları içinden doğar Dereiçi, Söğüt, Hisarlık ve Hamzalar Kasabasının arazilerinden tekrar Hadim İlçesi sınırlarına girer.

Beyşehir gölünün tahliye kanalı olarak yapılan Beyşehir Kanalı Apa Barajını besleyerek Konya Ovasının bir kısmının sulanmasını sağlar. Osmanlılar zamanında yapılan Beyşehir Kanalı Yalıhüyük’ ve Ahırlı İlçeleri sınırlarından geçerek Bağyurdu, Sazlı, Kuşça ve Pınarcık Köylerinin sınırlarından Apa Barajına dökülür.

İlçe İçerisinde bulunan akarsular vadilerden geçmesi nedeniyle ancak kenarlarında şerit halinde bulunan tarım arazisini sulamaktadır.

Göller

Suğla Gölü : İlçenin Batı kesiminde Suğla gölü mevcuttur. Ahırlı ve Yalıhüyük İlçeleri sınırları içerisinde kalan göl arazisi 61.000.dönümdür. Göl arazisi Devlet su İşleri tarafından Beyşehir gölünün tahliye deposu olarak kullanılmaktadır. Gölü güneyindeki Toroslardan inen kuvvetli yağışlar beslemektedir. Yağışların az olduğu yıllarda göl suyu çekilmekte ve göl sahasında ekim yapılmaktadır. Bu araziden İlçemiz Çağlayan, Dere ve Harmanpınar Kasabasının Gündüğün Mahallesi ile Akçapınar, Sazlı ve Bozdam Köylerimiz yararlanmaktadır.

Dipsiz Göl : Torosların yüksek dağlarından Yıldız dağı eteklerinde 2-3 dekarlık krater gölü bulunmaktadır. Bu göle halk arasında Dipsiz Göl denilmektedir.

0 yorum yapıldı.