ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

Mahalle Nüfusu1229
Mahallenin Bozkır Merkeze Uzaklığı (km)        4

Mahalle Hakkında Genel Bilgi
"Çat : XI. yüzyılın büyük Türk müellifi Kaşgarlı Mahmud, Çat sözünün Oğuzca (yani Türkiye Türkleri’nin babalarının lehçesinde)kuyu demek olduğunu yazmıştır. Anlaşıldığına göre kuyu kelimesini bilen Oğuzlar bir türlü kuyuya da Çat demişlerdir. Hatta Çat sözünün Oğuzlar arasında yaygın bir şekilde kullanılmış olduğu da görülür. Bunun en önemli delili Türkiye’de Çat adını taşıyan 29 köyün bulunmuş olmasıdır." Çağlayan Kasabası’nda Çat ve Ahmetli adında iki mahalle bulunmaktadır. Belde önceleri köy statüsünde olup 1975 yılında kasaba statüsünü kazanmıştır. Çağlayan Kasabası’nda Çat ve Ahmetli adında iki mahalle bulunmaktadır.

Beldenin Adını Nereden Aldığı

Çağlayan kasabası’nın eski adı “Çat” dır. Çat adının Türk Boyları’ndan Çepni ile ilgisi bulunmaktadır. Çepni savaşçı anlamında bir kelime olup, sembolü sungur (bir çeşit kartal)’dur. Çepnilerin boy adı olan Çepni’nin, Çatmı veya Çatlı olarak söylenip daha sonra kısaltılarak Çat kelimesine çevrilmiş olması muhtemeldir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü’nce 1962 yılında yayınlanan Konya ili adlı bültende “Çatköy” olarak isimlendirilen belde daha sonra Çağlayan ismini almıştır.

Beldenin Tarihi ve Turistik Yerleri 

Çat yaylası görülmeye değer yerlerdendir. 

0 yorum yapıldı.

Son Video