EKONOMİK DURUM

1. İlçe Dışında Çalışma
Bölgenin genel hatları ile dağlık bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle ekim yapılabilecek arazi yetersizliği, sanayi bölgesi olmaması dolayısı ile iş gücü imkânlarının yetersizliği nedeni ile bölge geneli yurt dışı ve yurt içine göç vermektedir. Göçler, genellikle yurt dışı için Almanya, Fransa ve Hollanda, yurt içinde ise İstanbul, Konya illerinedir. Mevsimlik işçi olarak Bursa, Isparta Aydın Muğla, Iğdır ve Niğde illerine gidilmektedir. İlçenin toplam yüzölçümü 1.098.000 dekar olup, arazilerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Arazi TürüYüzölçümü (Dekar)
Tarla Arazisi76.000
Bağ-Bahçe Arazisi44.000
Mera ve Orman466.000
Kullanım Dışı Arazi322.000
Diğer190.000
Toplam1.098.000


2. Meyvecilik

a. Elmacılık
İlçede elma üretimi önemli yer tutmaktadır. Amasya, Golden, Starking, İngiliz vs. cinslerinde 150.000 adet civarında meyve veren yaşta elma ağacı mevcut olup, mevsim şartlarına göre yıllık ortalama 15 – 20 bin ton elma üretilmektedir. Üretilen elmaların %20-25’lik bölümü meyve suyu fabrikalarının ilçemizde kurulu bulunan alım merkezleri tarafından alınmakta, %30’luk kısmı ihracat firmalarına, diğer kalan kısmı ise Ankara, İstanbul, Hatay, Mersin ve Konya sebze-meyve Hallerinde satılmaktadır.

b. Kirazcılık
İlçede kiraz üretimine son yıllarda büyük önem verilmekte ve kirazcılık gelişmektedir. Yılda ortalama 1.000 ton civarında kiraz üretimi olmaktadır. Kirazların önemli bir kısmı Ankara, İstanbul, Hatay, Mersin ve Konya sebze-meyve Hallerinde satılmaktadır.

c. Antep Fıstığı
İlçede yetişen ürünlerden biride Antep Fıstığı üretimidir. Kendiliğinden yetişen melengiçler üzerine yapılan aşılamalar sonucu yaklaşık 28.000 adet Antep Fıstığı ağacı meyve vermeye başlamıştır.

d. Bağcılık
İlçede bağcılık özellikle dağlık kesimlerde yapılmaktadır. Mevsim şartlarına göre yılda ortalama 20-30 bin ton civarında üzüm üretimi yapıldığı tahmin edilmektedir. Üretilen üzümler pekmez yapımında ve sofralık olarak değerlendirilmektedir.

Ancak, son zamanlarda floksera zararlısı nedeni ile üreticiler mevcut bağlarını Amerikan Asma Anaçları ile değiştirmeye başlamıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü bu değişim konusunda çiftçilere önderlik etmiştir. İl Özel İdare destekli Amerikan Asma Anaçları temini ile anaçların aşılanması çalışmaları yapılmıştır.

3. Sebzecilik
İlçenin coğrafi yapısının dağlık ve engebeli olmasından dolayı sebzecilik ekonomik olarak yapılamamakta, sadece aile ihtiyaçları için yapılamaktadır. 620 dekar civarında sebze ekim sahası bulunmaktadır.

4. Hayvancılık
İlçenin ekonomik kaynaklarının temelini oluşturan faaliyetlerden birisi de hayvancılıktır.
a. Küçükbaş Hayvancılık
İlçede 5320 adet küçükbaş hayvan bulunmakta olup, dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Hayvan TürüHayvan Adedi
Koyun2.180
Keçi3.140


b. Büyükbaş Hayvancılık
İlçede 8.404 adet büyükbaş hayvan bulunmakta olup, dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Hayvan TürüHayvan Adedi
Kültür Sığırı4.146
Melez Sığır3.236
Yerli Sığır1.026


c. Arıcılık
İlçenin dağlık kesimlerinde arıcılık yapılmaktadır. Arıcılık yapan aileler kışın arı kolonilerini Muğla, Aydın ve Antalya’ya götürmekte, ilkbahar da ise ilçeye geri getirmektedir.166 arı üreticisi Vetbis Sistemi ile kayıt altına alınmıştır. Arı kovanlarının dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Kovan TürüKovan Adedi
Fenni Kovan13.500
İptidai Kovan400


5. Sanayi
İlçede, Konya Yolu üzerinde 60 dükkânlı Küçük Sanayi Sitesi mevcuttur. Küçük Sanayi Sitesinde; oto tamir ve bakımı, marangoz ile demir doğrama işleri uğraşan atelyeler mevcuttur.

6. Bankalar
İlçede; Bozkır İlçesinden başka Ahırlı ve Yalıhüyük İlçelerine de hizmet veren Ziraat Bankası ile Halk Bankası mevcuttur.

0 yorum yapıldı.