ELMAAĞAÇ MAHALLESİ

Mahalle bir boğazın iki kenarına karşılıklı kurulmuştur. Mahalleye gelenler üç kişidir. Birinci kişi Çerkez kayası denilen yere ev yapıp oraya yerleşmiş. İkinci kişi malcı olup evini büyük dibek isimli yere ev yapıp oraya yerleşmiştir. Üçüncü kişi mahallenin şimdiki yerine ev yapıp yerleşmiş ve çiftci olmuştur.


Mahalle bir dağın yamacına kurulmuştur. Dağlık bir yerdedir. İki tepenin eteğine karşılıklı olarak mahalle kurulmuştur. Ortada biraz düzlük vardır. Arazi genellikle engebelidir. Akarsu ve göl bulunmamaktadır. Mera olarak ayrılan yer tarım yapılan yere göre fazladır. Mahallenin kenarından Bozkır-Hadim karayolu geçmektedir.

Mahallede sadece yaşlılar yaşamaktadır. Gençler iş bulamadıklarında başka yerler gitmişlerdir. Örf ve adetlere saygılı kişilerdir. Atalarından gördüklerini uygulamaya çalışırlar.

0 yorum yapıldı.

Son Video