HACILAR MAHALLESİ

Mahallenin Tarihi ve Adı: Mahallenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu da kuruluşunun çok eskilere dayandığını göstermektedir. Rivayete göre Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethinden sonra birkaç ailenin buraya yerleştiği zamanla nüfusun çoğaldığı belirtilmektedir. Aynı rivayete göre bu ailelerden birinde ermiş bir kişi varmış. Bir gün bu kişi çift sürerken öğle namazı kılmak için öküzlerini bağlamış. Namaz kılarken dağdan gelen bir ayı öküzün birini yemiş. Adam namazını bitirince olanları görmüş. Ayıya dönerek "Ya melun öküzümü yedin. Ben şimdi çiftimi ne ile süreceğim? Haydi bakalım yediğin öküzün yerine" deyip ayıyı çifte koşmuş. O günden sonra mahallenin adı Ayıcılar olarak kalmış. Zaman içerisinde bu isim Acılar olarak değişmiş. 1989 yılında alınan kararla mahallenin ismi HACILAR olarak değiştirilmiş.

Ekonomik Durumu: Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak tarım arazilerinin sınırlı olması ve sulama sorununun bulunması nedeni ile yapılan tarım çok verimli değildir. Bu durum mahallenin sürekli iç göç vermesine neden olmaktadır. Yerleşik aileler ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diğer yerlere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gitmektedirler. Yerleşik ailelerin yarıdan fazlası ihtiyaç sahibi ailelerdir.

Coğrafi Durumu: Bozkır İlçesine uzaklığı 17 kilometredir. Konya'ya uzaklığı 110 kilometredir. Coğrafi bölge olarak Akdeniz bölgesi içerisindedir. Mahalle dağlık bir alanda kurulmuştur.

Tarihi Yerleri: Mahallenin yakınında İsaura dönemine ait tarihi Zengibar Kalesi bulunmaktadır.

0 yorum yapıldı.

Son Video