HİSARLIK KASABASI

Mahallenin Sabit Telefon Kodu   0(332) 438 
Mahallenin Nüfusu   1411
Mahallenin Bozkır Merkeze Uzaklığı (km)   14

Belde Hakkında Genel Bilgi

Hisarlık’ın tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber oldukça eskidir. Hisarlık’ın kurulduğu bölgelerde veya buraya yakın yerlerde Hıristiyanlık’a mensup ahalinin yaşadığı söylenmektedir. Hisarlık’ın batısındaki Gavur sarnıcı mevkiindeki eski eserler bu görüşü destekler niteliktedir. 1977 yılına kadar halk dilinde “Asarlık” olarak geçen köyün ismi belediyelik unvanı alınca “Hisarlık” olarak değiştirilmiştir. Kasaba 1977 yılında belediyelik olmuştur. Büyük, Orta ve Aydınlık olmak üzere üç mahalleden oluşur.

Beldenin Adını Nereden Aldığı

Belde, belediye sınırları içerisinde bulunan, kuzeyinde bulunan Asar Dağı’ndan almıştır. Burada bulunan Bizanslılardan kalma Zengibar Kalesi dolayısı ile halkın buraya Asar dağı dediği ve beldenin belediye olduktan sonra İsminin Hisarlık Kasabası olarak değiştirdiği ifade edilmektedir. “Hisar” kelimesi “asar” kelimesinden gelmektedir.

Beldenin Tarihi ve Turistik Yerleri
Hisarlık merkez Büyük Mahalle’de bulunan Hicri 1282 yılında yapılan Cami Bozkır ve çevresindeki Selçuklu eserlerinin önemlilerindendir. Koruma altındaki bu cami şu an için ibadete kapalıdır.

Yine beldenin güneyinde bulunan Hasımlar Mevkiinde tarihi sarnıç bulunmakta ve içinde halen su bulunduğu bilinmektedir. Bu sarnıcın burada yaşayan Bizanslılar tarafından yapıldığı ifade edilmektedir.

Yukarı Oluk çeşmesi kemerli kollu tarzda yapılmış, kesme taşlar kullanılmış, alt tarafında da oluk bulunan Osmanlı Mimari tarzını andıran tarihi bir çeşmedir.

Gavur Sarnıcı denilen mevkide bir de sarnıç bulunmaktadır. Sarnıcın içine girildiği zaman karşı tarafındaki kabartma resimler insanın dikkatini çekmektedir. Çevresinde taştan oymalar mevcuttur.

Yine kasabanın kuzey doğusunda Işıklar ve Hacılar köyü yakınlarında bulunan Zengibar kalesi tarihi ve turistik değeri olan diğer yapılardır.

0 yorum yapıldı.

Son Video